null Open Universiteit neemt deel aan de Coalitie Circulaire Accounting

Thema_Duurzaamheid_12449_head_large.jpg
Duurzaamheid
Open Universiteit neemt deel aan de Coalitie Circulaire Accounting
Een nieuw initiatief, de Coalitie Circulaire Accounting brengt kennispartners, waaronder de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit bij elkaar die zich allen bezig houden met de vraagstukken rondom de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Vanuit de Open Universiteit is Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting and Sustainability, nauw verbonden met het initiatief.

Coalitie Circulaire Accounting

De Coalitie Circulaire Accounting is een samenwerking tussen Circle Economy, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Dura Vermeer, ABN AMRO, BNG Bank, Provincie Overijssel en wetenschappers verbonden aan Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode Business Universiteit en Avans Hogeschool.

De NBA heeft samen met Circle Economy het initiatief genomen om de Coalitie Circulaire Accounting op te richten. Doel van de coalitie is om gezamenlijk boekhoudkundige vraagstukken in de circulaire economie te identificeren, te onderzoeken en te komen tot uitvoerbare oplossingen. Bij voorbeeld waarderingskwesties bij circulair ondernemen.

De coalitie bestaat uit opstellers (interne financials), gebruikers (financiers, aandeelhouders) en adviseurs/controleurs (accountants) samen met experts uit wetenschap en adviespraktijk. Het doel is om het vakgebied mee te laten veranderen met de nieuwe werkelijkheid van een duurzame, circulaire economie. De Commissie Jaarverslaggeving van de NBA zal als klankbordgroep optreden.

Nieuwe uitgangspunten

De circulaire economie wordt gekenmerkt door uitgangspunten zoals hergebruik en waarde behoud. Deze uitgangspunten vragen in veel gevallen om nieuwe businessmodellen waarin partijen intensiever en op langere termijn samenwerken, en waarin waarde kringlopen worden gesloten. Nieuwe, circulaire businessmodellen vragen om aanpassing van economische principes en verslaggevingsregels. Om de financiële realiteit van circulaire bedrijven beter weer te geven is het nodig om bestaande methodes bij te stellen of nieuwe regels te introduceren.

Over Karen Maas

Karen Maas bekleedt de bijzondere leerstoel Accounting and Sustainability aan de Open Universiteit. Daarnaast is zij Academic Director van het Impact Centre Erasmus (ICE) en programma directeur van de CSR Executive opleidingen van Erasmus School of Accounting & Assurance. Maas zet zich in om de brug te bouwen tussen academia en de praktijk. Resultaten hiervan zijn veelvuldig gepubliceerd in academische bladen, boeken en landelijke dagbladen.