Management en organisatie

Management en organisatie

  • Managementwetenschappen
  • MB2412
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

Heb je altijd al willen weten waarom in organisaties bepaalde beslissingen worden genomen? Gebeurtenissen en activiteiten binnen organisaties lijken vaak willekeurig, maar meestal ligt er wel degelijk een idee, plan of gedachte aan ten grondslag. Maar ook het toepassen van de juiste instrumenten en beschikken over goede, juiste en tijdige informatie zijn van groot belang. Daarbij spelen communiceren, leidinggeven en beslissen een grote rol. Allemaal onderwerpen die aan bod komen binnen deze cursus.
De cursus behandelt vier deeldomeinen uit het vakgebied bedrijfskunde:

Management en strategie
Een organisatie moet rekening houden met haar omgeving en tijdig de organisatie evalueren: ben ik nog voldoende competitief? Het is dus belangrijk om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie te analyseren. Goed de bedrijfsstrategie doorgronden, verbetert de slagvaardigheid.

Human Resource Management (HRM)
Een manager zorgt met de medewerkers dat de doelstellingen van de organisatie worden behaald. Leidinggeven en besluitvorming worden zo ingezet dat de werknemer optimaal kan functioneren.

Organisatie en structuur
Ook leer je hoe organisaties functioneren (organisatiestructuur, organisatie-indelingen) en welke rol taakverdeling, samenwerking en communicatie spelen.

Procesmanagement
Hoe kunnen operationele processen beheerst en verbeterd worden? In dit vierde deeldomein krijg je inzicht in de samenhang tussen de bedrijfsprocessen.

Het hart van de cursus is de ‘serious game’ genaamd Kastanjehoeve. In dit educatieve spel ga je als trainee in een fictief verzorgingshuis (de Kastanjehoeve) diverse vraagstukken uitwerken, oplossen en rapporteren. Zo leer je de aangereikte theorie, beschikbare instrumenten, ontwikkelde modellen en geaccepteerde methoden kritisch beoordelen en inzetten in concrete praktijksituaties. Je zult zien dat bedrijfskunde heel herkenbaar en bruikbaar is, ook in je dagelijkse beroepspraktijk.

Na afloop van de cursus begrijp je hoe mensen in organisaties functioneren en zie je wat er beter kan op het vlak van samenwerken met collega’s, organiseren, plannen, analyseren en rapporteren, kortom allerlei zaken die in een organisatie spelen. Je bent bekend met nieuwe klanten werven, beter samenwerken, slimmer omgaan met beschikbare informatie en beter beslissen. Ook weet je hoe je dienstverlening verbetert en fouten in de dagelijkse processen vermindert. Met deze waardevolle inzichten kun je direct aan de slag in je eigen werkomgeving.

Cursusmateriaal
Deze cursus bestaat uit het tekstboek Management & Organisatie van Rorink en Öztürk (Pearson 3e editie ), online materialen en een serious game over verzorgingshuis Kastanjehoeve.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.


Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met code MB2402 en met de cursus(sen) MB2402 of B02112 Ondernemen en managen of GB0102 Introductie in de managementwetenschappen. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Er zijn diverse contactmomenten in de cursus. Allereerst begint de cursus met een startbijeenkomst (zie hieronder). Via de cursussite krijg je feedback op ingeleverd werk, in de vorm van een automatische terugkoppeling of een individuele terugkoppeling van de begeleider.

Begeleidingsbijeenkomsten


Verkadefabriek Den Bosch
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.drs. J. van den Boomen
- vr 06-09-2024 / 13.00-17.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.drs. J. van den Boomen
- vr 14-02-2025 / 13.00-17.00 uur

Aanmelden begeleiding

Voor iedereen die start met studeren in de bacheloropleiding Bedrijfskunde wordt er een verplichte startbijeenkomst georganiseerd. De eerstvolgende startbijeenkomst vindt plaats in de Verkadefabriek in Den Bosch in de eerste week na de start van de cursus, van ongeveer 12.00 tot 17.00 uur. Nadat je bent ingeschreven kun je je aanmelden via: https://www.ou.nl/startdag-bedrijfskunde.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus maakt naast online materiaal in de digitale cursusomgeving gebruik van het tekstboek Rorink- Management en organisatie- 3e editie, 2023.

Mediagebruik

Via de serious game ‘Kastanjehoeve’ maak je als virtuele trainee in het fictieve verzorgingshuis Kastanjehoeve kennis met verschillende aspecten van de leerstof over de diverse thema’s. De serious game maakt gebruik van diverse media (tekst, geluid, video, animatie) en biedt zo een activerende vorm van onderwijs.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.