Ondernemerschap

Ondernemerschap

  • Managementwetenschappen
  • MB2502
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Stap in de wereld van ondernemerschap! Binnen de bedrijfskunde is ondernemerschap een cruciaal thema dat draait om het creëren en toe-eigenen van waarde. Beeld je in dat jij degene bent die aan het roer staat, als ondernemer of als ondernemende werknemer, en maak kennis met de essentiële aspecten van ondernemerschap. Niet als een handleiding om een bedrijf te starten, maar als een reis door de verschillende fases van het ondernemerschapsproces. Zo leer je onder meer kansen herkennen, waardevolle netwerken opbouwen, een onderneming profileren op de markt en de financiële aspecten beheersen.

De cursus is opgebouwd rondom vijf thema’s: soorten ondernemerschap, kansen herkennen, netwerken en de ondernemer, marketing, en financieel management. Het eerste thema geeft je meer inzicht in wat ondernemerschap is en welke soorten ondernemers we kunnen onderscheiden. In het tweede thema doorlopen we het ondernemerschapsproces: van het genereren van ideeën, het herkennen of een idee potentie heeft om de basis te zijn van een onderneming, tot het exploiteren van de onderneming. Het derde thema gaat dieper in op de ondernemer zelf. Welk gedrag en welke kenmerken heeft de ondernemer en wat is de rol van netwerken binnen ondernemerschap? Het vierde thema gaat over marketing. Hoe verken je als ondernemer de markt en welke technieken zijn er om je onderneming in de markt te zetten? Tot slot gaan we dieper in op financieel management. Dit thema laat je kennismaken met enkele basisbegrippen binnen financieel management en de verschillende bronnen om kapitaal en investeringen voor een onderneming te verkrijgen.

Nadat je deze cursus hebt bestudeerd, kun je beschrijven wat ondernemerschap is en wat het ondernemerschapsproces inhoudt. Je kent de basisbegrippen die passen bij ondernemerschap. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende soorten businessmodellen, innovatie en creativiteit, de rol van netwerken, de ondernemende mindset, marketing en financiële begrippen zoals de balans, de winstverliesrekening en het beoordelen van investeringen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2024.

Deze cursus start 28 april 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 13 april 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2025.De cursussen Ondernemerschap (MB2502) en Ondernemen en managen (MB0104 en B02112) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. dr. P. Neessen (examinator) en mw. prof. dr. M. Cloodt (plv examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De afsluiting van de cursus bestaat uit een bijzondere verplichting. De bijzondere verplichting betreft een opdracht waarbij aan de hand van meerdere casussen ieder thema van de cursus Ondernemerschap aan bod komt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het Engelstalige tekstboek Exploring entrepreneurship van Blundel, Lockett, Wang en Mawson (Sage, 3e editie, 2021).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.