Dierenrecht

Dierenrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RB3502
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De manier waarop het recht omspringt met dieren en dierenwelzijn verandert de afgelopen jaren sterk. Op internationaal niveau zijn twee dierenrechtenverklaringen tot stand gekomen en de Europese Unie draagt lidstaten op rekening te houden met het feit dat dieren ‘gevoelige wezens’ zijn. Verscheidene Europese landen kennen inmiddels een grondwettelijke bepaling die een zorgverantwoordelijkheid voor dieren bij de staat legt en het Hof van Justitie deed onlangs een spraakmakende uitspraak over de verenigbaarheid van een verbod op de onverdoofde rituele slacht en de godsdienstvrijheid. In Amerika en Argentinië worden baanbrekende rechtszaken namens mensapen gevoerd, met het doel rechters te verleiden de apen rechtspersoonlijkheid en het recht op lichamelijke integriteit toe te kennen. Ook op Nederlandse bodem verandert er veel. In het civiele recht wordt erkend dat dieren ‘geen zaken’ zijn en de Staten-Generaal behandelt op dit moment een wetsvoorstel waarin voorgesteld wordt een definitief einde te maken aan de onverdoofde rituele slacht. Dierenrecht is kortom een sterk opkomend rechtsgebied dat naar verwachting in maatschappelijke relevantie voorlopig zal toenemen.

In de cursus Dierenrecht maakt u kennis met het internationaal opkomende rechtsgebied dierenrecht (Animal Rights Law) en raakt u bekend met de rechtspositie van het dier in de democratische rechtsstaat. De cursus heeft een rechtsfilosofische inslag, waardoor u niet alleen kennismaakt met het positieve dierenrecht an sich, maar u hierop ook vanuit een bredere context kunt reflecteren. U raakt bekend met de filosofische discussie die ten grondslag ligt aan het juridische debat over dierenrechten en krijgt inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dierenrecht in Nederland en buitenland. Vanwege de rechtsfilosofische opzet van deze cursus bent u na afronding in staat om op diepgaande wijze te reflecteren op enkele principes die ten grondslag liggen aan de democratische rechtsstaat.

U sluit de cursus af met een presentatie tijdens de eindbijeenkomst over een door u gekozen (gebonden keuze)thema. Met uitzondering van de verplichte eindbijeenkomst in Utrecht kunt u deze cursus geheel op afstand (digitaal) doorlopen. (NB: Indien de pandemische omstandigheden daar aanleiding toe geven, zal de volledige cursus digitaal aangeboden worden.)

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden (in kwartiel 3).

Voorkennis

Academische voorkennis op het tweedejaarsniveau van een bachelorstudie Rechtswetenschappen, Filosofie of een soortgelijke studie wordt aanbevolen. Kennis van de Engelse taal is vereist (de voertaal is Nederlands, maar de voorgeschreven literatuur is grotendeels Engelstalig).

Bij twijfel omtrent de geschiktheid van uw voorkennis voor deze cursus kunt u contact opnemen met de examinator van deze cursus, mw. mr. dr. J. Vink (janneke.vink@ou.nl).

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Niet-verplichte openingsbijeenkomst, tussentijdse begeleiding in de digitale leeromgeving, verplichte eindbijeenkomst in Utrecht (alles in het derde kwartiel). (N.b.: Indien de pandemische omstandigheden daar aanleiding toe geven zal de volledige cursus digitaal aangeboden worden.)

Docenten

Mw. mr. dr. J. Vink (examinator) en dhr. dr. J. Doomen (plaatsvervangend examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De opdracht is een bijzondere verplichting in de vorm van een presentatie. Desgewenst kunt u ter ondersteuning gebruikmaken van een digitale presentatie, zoals PowerPoint of Prezi.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

- Samengestelde reader (digitaal beschikbaar).
- J. Vink, The Open Society and Its Animals. Palgrave Macmillan: Londen 2020.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.