Organisation
At its foundation the Open University of the Netherlands has been given the task to contribute to the innovation of higher education in the Netherlands. In the 30 years of its existence the OUNL has become as the acknowledged expert in this field.

Welten Institute

Innovative education demands professional expertise and knowledge of educational technology, information technology and communication technology. The research into education and educational technology mainly takes place within the Welten Institute.

Graduate School

The Open Universiteit Graduate School (OUGS) aims to facilitate PhD research by supporting PhDs, their supervisors and their promotores.

Codes and Regulations

All the research that takes place at the Open University is subject to the Dutch regulations and behavioral codes as to ethics and scientific integrity. Internal commissions supervises the adherence to these codes. 

 

Welten-institute

The Welten Institute is the research centre for learning, teaching and technology of the Open University of the Netherlands. It focuses on improving the quality of education by educational research that is scientifically of excellent quality and at the same time practically oriented.

 • help to bridge the gap between theory and practice;
 • become partner for (higher) education;
 • be an (inter)national high quality research institute.instituut.

Read more on the Welten Institute.

Faculty research

The Open University is organised in three faculties.

Management Sciences and Technologies

The research in the faculty Management Sciences and Technologies follows one integrated research programme, titled learning and innovation in resilient systems. This programme integrates research in the field of:

Psychology and Educational Sciences

The faculty Psychology and Educational Sciences has two research programmes:

Psychology The interaction between explicit and implicit strategies for behaviour'
Educational Sciences Teaching and learning in a technology enhanced enviroment

Humanities and Law

Humanities Waarde en waardering van cultuur (value and appreciation of culture)
Law ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’ (Law in an individualised society)

PhD opportunities

The Open Universiteit Graduate School (OUGS) facilitates PhD students during their PhD trajectory. It supports PhD students, supervisors and promotores.

The Graduate School provides future PhD students with information and facilitates those who have been admitted as PhD students. The OUGS is also a communication platform vor PhD students. 

Onderzoeksbeleid

Ethiek, integriteit en wetgeving

Iedere onderzoeker, dus ook studenten en PhD studenten,  heeft te maken met ethiek, wetenschappelijke integriteit en wetgeving. Zo hebben zij te maken met:

Ook zijn er discipline-specifieke richtlijnen zoals de regels voor psychologisch onderzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen en de ethische richtlijnen voor mensgebonden onderzoek van de American Psychological Association.

De Open Universiteit gaat er vanuit dat haar onderzoekers die mensgebonden onderzoek doen, dus ook de (PhD-)studenten, op de hoogte zijn van de kaders en ernaar handelen. Onderzoekers die onderzoek uitvoeren in het buitenland, dienen zelf de wet-, regelgeving en beroepscodes voor dat land na te gaan en zich daaraan te houden.

Binnen de instelling zijn op dit gebied twee commissies ingesteld:

 • Research Ethics Committee (cETO)
  The cETO is a university-wide advisory committee, appointed by the Executive Board of the Open University of the Netherlands (OU). It operates under the deans of the Faculties. On request, the cETO:
  - Assesses whether or not studies involving human participants performed by researchers, (external) PhDs and students of the OU fall within the scope of WMO (Medical Research Involving Human Participants Act (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, WMO).
  - Assesses studies not covered by WMO rules performed by researchers, (external) PhDs and students for ethical acceptability.

 • Commissie wetenschappelijke integriteit
  Deze commissie raadpleegt u bij kwesties rondom wetenschappelijke integriteit van uw eigen of andermans onderzoek.

Open access

Open access is vrije toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals tijdschriftartikelen, en heeft als doel om publiek gefinancierd onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken. Open access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open access komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie. Ook individuele onderzoekers hebben belang bij een zo breed mogelijk publiek voor hun werk, waarbij dit publiek zo snel mogelijk toegang tot de informatie moet krijgen.

Vanaf begin juli 2016 is het beleid van de Open Universiteit om open access de norm te laten zijn bij het toegankelijk maken van publicaties. Daarom stimuleert de Open Universiteit het publiceren in open access tijdschriften. Deze publicaties worden ook opgeslagen in een zogenaamde 'institutionele full text open access repository'. Indien open access publiceren niet mogelijk is, wordt de 'postprint' van de publicatie alleen opgeslagen in de repository en wordt zo vrij toegankelijk.

Richtlijn is dat open access de norm is. Voor wetenschappelijke publicaties en vakpublicaties is opslag in de repository, een database, verplicht. Indien het niet mogelijk is open access te publiceren, moet dit worden gemotiveerd. Voorbeelden van wetenschappelijke en vakpublicaties zijn o.a. artikelen in (niet) peer-reviewed tijdschriften, boeken en monografieën, hoofdstukken in boeken/boekdelen en dissertaties. Aanbevolen wordt ook de opslag van populariserende publicaties en overige publicaties in deze repository.

Om een artikel open access te kunnen publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift is een procedure opgesteld.

Meer informatie over open access staat op de website van de VSNU en op de website openaccess.nl.

Informatie over het beleid van de Open Universiteit t.a.v. Open science staat op onze website.