Nationale samenwerking

ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Nationale samenwerking
Ook nationaal zoekt de Open Universiteit steeds de samenwerking met onderzoeksorganisaties, zusterinstellingen en de praktijk. Voor individuele projecten wordt samenwerking en co-financiering gezocht bij voor dat onderzoek relevante instellingen en organisaties. Daarnaast wordt op een aantal onderwerpen op structurele basis samengewerkt.

Cyber Centre

Het Cyber Science Center is een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties met onderzoeksvragen op het gebied van cyber safety kunnen hier terecht. Veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering worden benaderd vanuit verschillende vakgebieden zoals rechten, criminologie, computerwetenschap, psychologie en communicatie worden benaderd. Deze multidisciplinaire, wetenschappelijke benadering doet recht aan de complexiteit van de praktijkvraagstukken. De nadruk ligt, in tegenstelling tot veel ander onderzoek op het gebied van digitale veiligheid, niet hoofdzakelijk op de technische kant, maar op de combinatie van gedrag en digitale techniek.

Coöperatie KenVaK

Zes hogescholen bundelen hun onderzoek op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten in de Coöperatie KenVaK. KenVaK staat voor Kennisontwikkeling vaktherapieën. Bij KenVaK zijn circa 25 onderzoekers aangesloten die onder meer een gezamenlijk onderzoeksprogramma gaan uitvoeren. De coöperatie staat onder leiding van dr. Susan van Hooren, lector Vaktherapieën bij Zuyd Hogeschool en onderzoeker bij de vakgroep Klinische psychologie van de Open Universiteit.

Limburgs kenniscentrum demografische transitie (NEIMED)

In samenwerking met Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht participeert de Open Universiteit actief in de Stichting Nederlands expertise en innovatiecentrum maatschappelijke effecten demografische krimp (Neimed). Dit Limburgse kenniscentrum over demografische transitie is opgericht door de Open Universiteit en Zuyd Hogeschool en gevestigd op de campus van de Open Universiteit. Neimed maakt deel uit van het landelijk Platform Demografische Transitie dat is ingesteld door het ministerie van BZK. Deze stichting wordt financieel ondersteund door de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.

Center for Actionable Research of the Open Universiteit (CAROU)

CAROU, gesitueerd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, is een jonge en dynamische onderzoeksgroep van getalenteerde wetenschappers. CAROU is georganiseerd in twee onderzoekslaboratoria, één gericht op Data Science en Artificial Intelligence, het andere op Social Innovation and Learning.
Doel van Actionable Research is echte, waarneembare, tastbare, uitvoerbare uitkomsten opleveren heeft met zowel academische als zakelijke waarde. Om dit te bereiken, gaat CAROU co-creatie partnerships aan met organisaties op de Brightlands Smart Services Campus, in de regio en elders om innovatieve inspanningen te ondersteunen, zowel op technologisch als sociaal gebied. CAROU maakt daarbij gebruik van de substantiële onderzoek expertise en -ervaring die beschikbaar is vanuit de  verschillende onderzoeksprogramma's van de Open Universiteit.