Nationale samenwerking

ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Nationale samenwerking
Ook nationaal zoekt de Open Universiteit steeds de samenwerking met onderzoeksorganisaties, zusterinstellingen en de praktijk. Voor individuele projecten wordt samenwerking en co-financiering gezocht bij voor dat onderzoek relevante instellingen en organisaties. Daarnaast wordt op een aantal onderwerpen op structurele basis samengewerkt.

Cyber Centre

Het Cyber Science Center is een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties met onderzoeksvragen op het gebied van cyber safety kunnen hier terecht. Veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering worden benaderd vanuit verschillende vakgebieden zoals rechten, criminologie, computerwetenschap, psychologie en communicatie worden benaderd. Deze multidisciplinaire, wetenschappelijke benadering doet recht aan de complexiteit van de praktijkvraagstukken. De nadruk ligt, in tegenstelling tot veel ander onderzoek op het gebied van digitale veiligheid, niet hoofdzakelijk op de technische kant, maar op de combinatie van gedrag en digitale techniek.

Coöperatie KenVaK

Zes hogescholen bundelen hun onderzoek op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten in de Coöperatie KenVaK. KenVaK staat voor Kennisontwikkeling vaktherapieën. Bij KenVaK zijn circa 25 onderzoekers aangesloten die onder meer een gezamenlijk onderzoeksprogramma gaan uitvoeren. De coöperatie staat onder leiding van dr. Susan van Hooren, lector Vaktherapieën bij Zuyd Hogeschool en onderzoeker bij de vakgroep Klinische psychologie van de Open Universiteit.

BISS

Het internationaal georiënteerde BISS Institute is een samenwerkingsverband van de Open Universiteit, Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Het richt zich op excellent onderzoek en onderwijs en intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Het onderzoek sluit aan bij het onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Systems van de faculteit Management, Sciences and Technologies van de OU.

Smart services campus

BISS is het brein van de Smart Services Campus (SSC) in Heerlen. Deze campus moet het innovatief vermogen van Limburg en de regio gaan versterken, nieuwe bedrijvigheid aantrekken en zo de regionale werkgelegenheid een impuls geven. De Smart Services Campus is een joint venture van APG, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg en vormt onderdeel van Brightlands.