Organisatie

ALG_Organisatie_11615_head_large.jpg
Organisatie
De Open Universiteit heeft de wettelijke taak bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. In de vijfendertig jaar van haar bestaan heeft ze zich ontwikkeld tot dé expert op dit gebied.

Innovatief onderwijs vraagt om vakinhoudelijke expertise én om kennis van onderwijs-, informatie- en communicatietechnologie. Het onderwijskundig en onderwijstechnologisch onderzoek vindt plaats binnen de faculteit Onderwijswetenschappen én binnen de multidisciplinaires over onderwijs en resilient systems. Het vakinhoudelijk onderzoek vindt plaats binnen de faculteiten. Om promovendi te faciliteren is de Open Universiteit Graduate School (OUGS) opgericht, een thuishaven voor promovendi, hun promotores en begeleiders.

Voor al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit geldt dat het valt onder de Nederlandse regelgeving en gedragscodes op het gebied van ethiek en wetenschappelijke integriteit. Binnen de Open Universiteit zijn interne commissies ingesteld die toezien op de naleving ervan.