Organisatie

ALG_Organisatie_11615_head_large.jpg
Organisatie
De Open Universiteit heeft de wettelijke taak bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. In de vijfendertig jaar van haar bestaan heeft ze zich ontwikkeld tot dé expert op dit gebied.

Faculteiten

Het onderzoek binnen de Open Universiteit wordt uitgevoerd door de faculteiten. Elke faculteit stelt een eigen facultaire onderzoeksprogramma op. Deze programma’s hebben een looptijd van vijf jaar. Daarnaast dragen faculteiten bij aan het multidisciplinaire programma Innovating for resilience.
Maak kennis met het onderzoek van onze faculteiten.

Leerstoelen

Binnen elke faculteit wordt het onderwijs en onderzoek rond een onderwerp of vak getrokken door een hoogleraar. Die bekleedt een leerstoel waaraan de leeropdracht aan is gekoppeld.
Bekijk het overzicht van de leerstoelen.

Bijzondere leerstoelen
Door het instellen van tijdelijke, parttime hoogleraarplaatsen, de zogenaamde bijzondere leerstoelen kan een faculteit accenten leggen op belangrijke actuele onderwerpen. De inhoud van deze bijzondere leerstoelen is een aanvulling op het bestaande curriculum of onderzoeksprogramma. Bijzondere leerstoelen worden meestal in samenwerking met een externe instantie aan een universiteit ingericht, waarbij de externe instantie het salaris van de hoogleraar betaald.
Ga voor meer informatie over bijzondere leerstoelen naar het onderdeel Over ons op deze website.

UNESCO-leerstoelen
De samenwerking met UNESCO heeft geleid tot de instelling van twee UNESCO leerstoelen voor de Open Universiteit. De leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs en de leerstoel Open Education (2017-2022).

Graduate school

Binnen elke faculteit doen promovendi onderzoek onder begeleiding van promotores van de faculteit. Om promovendi te faciliteren is de Open Universiteit Graduate School (OUGS) opgericht, een thuishaven voor promovendi, hun promotores en begeleiders. Geïnteresseerden in een promotietraject bij de Open Universiteit kunnen contact opnemen met de Graduate School.
Zie voor meer informatie de website van de Graduate School.

Commissie wetenschappelijke integriteit

Voor al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit geldt dat het valt onder de Nederlandse regelgeving en gedragscodes op het gebied van ethiek en wetenschappelijke integriteit. De commissie Wetenschappelijke integriteit houdt zich bezig met vragen of eventuele twijfels vraagstukken rond wetenschappelijke integriteit bij het eigen of andermans onderzoek.
Lees meer over de commissie Wetenschappelijke integriteit.

Commissie Ethische Toetsing (cETO)

De Commissie Ethische Toetsing cETO checkt of voorgenomen OU onderzoek voldoet aan de ethische standaarden die daarvoor gelden. Dat geldt zowel voor onderzoek van medewerkers als onderzoek van studenten.
Ga voor meer informatie naar de website van de Commissie Ethische Toetsing (cETO).

Onderzoeksondersteuning

Voor onderzoekers is op instellingniveau een aantal voorzieningen ingericht. Ze kunnen onder beroep doen op onderzoeksondersteuning onder andere op het gebied van subsidieaanvragen, open access, research data management en beschikbaar stellen van publicaties.
Lees meer over de onderzoeksondersteuning.