MW_AccountingFinance_head_large.jpg
Valorisatie
De vakgroep Accounting en financiering draagt bij aan de kennisontwikkeling binnen haar deelvakgebieden op een manier die waarde heeft voor de maatschappij.

Academisch onderwijs en professionalisering professionals

Die waarde blijkt niet alleen uit de academische bedrijfskundige en management vorming van studenten door middel van onderwijs. Het blijkt ook uit de activiteiten van vakgroepsleden op het terrein van training en ontwikkeling in beroepen als accountant, controller, CFO, financieel analyst, risicomanager of beleggingsprofessional.

Samenwerking: Coalitie Circulaire Accounting

De Open Universiteit, en de vakgroep Accounting en financiering in het bijzonder, neemt deel aan de Coalitie Circulaire Accounting. Deze coalitie brengt kennispartners samen die zich bezighouden met vraagstukken rondom de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Zie ook het eerdere nieuwsbericht over deze samenwerking.

Bijdragen aan maatschappelijke discussie

Daarnaast dragen leden van de vakgroep actief bij aan maatschappelijk debat over met name duurzaamheid, bijvoorbeeld door het geven van interviews, het toelichten van onderzoeksresultaten bij beleidsmakers of het schrijven van opinieartikelen.

Interview met Karen Maas over impact-denken in het bedrijfsleven

Kennis delen met de samenleving

Ons onderzoek wordt gefinancierd uit publieke middelen. Het is niet meer dan logisch dat we onze kennis dan ook proberen te delen met een zo ruim mogelijk publiek. Bijvoorbeeld door videocolleges van Universiteit van Nederland, meewerken aan podcasts of uitleg te geven bij ontwikkelingen in algemene publieksmedia.

Universiteit van Nederland: Waarom willen bedrijven ineens de wereld redden
 

TED-talk: Too important to greenwash

Finance & accounting in coronatijd

Tijdens de eerste coronagolf hebben de medewerkers van de vakgroep Accounting & Financing een aantal video's opgenomen. Daarin gaan ze - ieder vanuit de eigen expertise - in op de gevolgen van de coronacrisis en de lockdown op de economie en de financiƫle wereld.