Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

  • Cultuurwetenschappen
  • CB0004
  • 10 EC
  • Vanaf € 328
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Europeanen werden rond 1900 beheerst door zowel angsten voor achteruitgang en degeneratie, als door een grenzeloos optimisme en vertrouwen in de toekomst. In Nederland is deze sfeer treffend gekenschetst door dichter Albert Verwey: `De tijd van twijfelzucht en wankelmoedigheid is voorbij', schreef hij in 1907. Hij constateerde dat in de decennia daarvoor `Nederland hoe langer hoe krachtiger heeft deelgenomen aan het europeesche leven'.
Met hem waren veel Nederlanders van mening dat er nog veel goeds in het verschiet lag. Zij zouden een nieuwe Gouden Eeuw van wetenschap, kunst, cultuur en handel beleven die niet onderdeed voor de zeventiende eeuw. Nederlanders wonnen Nobelprijzen, hadden een groot koloniaal rijk, waren toonaangevende kunstenaars en durfden zelfbewust de wereld tegemoet te treden. De toekomst zou niets dan duizelingwekkende mogelijkheden gaan bevatten.
In deze cursus wordt, aan de hand van het boek van Philipp Blom en aanvullende literatuur en bronnen uit de tijd zelf, nader ingegaan op deze boeiende periode in Europa, in relatie tot ontwikkelingen in Nederland. U leert kritisch reflecteren op cultuurwetenschappelijk onderzoek en bronnen. Tevens maakt u door bestudering van deze periode kennis met de vier disciplines (cultuurgeschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis en filosofie) en de interdisciplinaire aspecten van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen.

Leerdoelen
- Kennismaken met de disciplines cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie die aan de Open Universiteit samen de opleiding Algemene cultuurwetenschappen vormen.
- Kennis van belangrijke historische en culturele ontwikkelingen in Europa rond 1900.
- Kritisch kunnen reflecteren op cultuurwetenschappelijke literatuur en bronnen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden


Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.


Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten in kwartielen 1-2 en kwartielen 3-4. Virtuele klassen (data op de cursussite) en indien mogelijk bijeenkomsten in Nederlandse en Vlaamse studiecentra.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. M. van der Burg
1. wo 08-09-2021 / tijd ntb
Overige data worden t.z.t. op de cursussite gepubliceerd.

Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. T. Laros
1. do 30-09-2021 / 18.00-20.00 uur
2. do 18-11-2021 / 18.00-20.00 uur
3. do 06-01-2022 / 18.00-20.00 uur

Aanmelden begeleiding

Nadat u ingeschreven bent, kunt u zich aanmelden voor deelname aan de begeleidingsbijeenkomsten. Neem hiervoor contact op met het studiecentrum van uw keuze. Kijk voor de contactgegevens op www.ou.nl/studiecentra.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zich zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Twee regulier schriftelijke tentamens bestaande uit open vragen (ov).

Deze cursus bestaat uit 2 delen en ieder deel kent twee cursusruns.

De tentamendata in het academisch jaar 2021-2022 zijn:
deel 1, run 1 (kwartiel 1-2, begin 1 september 2021): 15-11-2021, 3-2-2022, 4-7-2022
deel 2, run 1 (kwartiel 1-2): 31-1-2022, 20-4-2022, 5-7-2022
deel 1, run 2 (kwartiel 3-4, begin 7 februari 2022): 25-4-2022, 4-7-2022, november 2022
deel 2, run 2 (kwartiel 3-4): 5-7-2022,november 2022, januari 2023


Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het tekstboek De duizelingwekkende jaren: Europa 1900-1914 van Philipp Blom en een reader met aanvullende teksten.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.