Americana. Europese reflecties op Amerika na 1900

Americana. Europese reflecties op Amerika na 1900
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB1302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Elke vier jaar genereren de Amerikaanse presidentsverkiezingen een golf aan belangstelling voor de VS. Journalisten verslaan politieke verwikkelingen, maar er zijn ook veel (reis-)reportages waarin Amerika-deskundigen hun beelden over Amerika tonen. Dit past in een lange Europese traditie van reflectie op Amerika. Amerika wordt door Europeanen gretig gebruikt om hun zorgen of verwachtingen over ontwikkelingen in heden en toekomst te spiegelen. De gebruikte beelden blijken vaak opmerkelijk hardnekkig: de oppervlakkige, materialistische cultuurbarbaar; de pionier met een jeugdige, onconventionele experimenteerdrift; de conformist die uiterlijke schijn aanbidt; de vrije individualist.
In Americana analyseren we de Europese (met nadruk op Nederlandse) reflecties op Amerika aan de hand van vijf thema’s, verspreid in de periode na 1900, met verschillende stereotypen en waarderingen. Aan bod komt het anti-Amerikanisme in het Interbellum, maar ook de extreem positieve opstelling in de Wederopbouwperiode. Hoewel Amerikaanse cultuuruitingen vaak als oppervlakkig worden gekarakteriseerd, is er een diepzinnig tegenbeeld, zoals blijkt uit reflecties op de Rothko-kapel in Houston. Ook uit de omgang met Amerika als land van het postmodernisme blijkt een positieve houding. Maar gelijktijdig is er de afkeer van de oprukkende Disneyficatie. Analysemiddelen uit diverse disciplines zorgen voor het interdisciplinaire karakter van de cursus.

Leerdoelen
Vaardigheden
- Kritische houding kunnen aannemen;
- Toepassen van kennis op nieuw bronnenmateriaal;
- Cultuurwetenschappelijke reflectie op de actualiteit;
- Reflectie op, en toepassen van concepten en theorieën;
- Omgaan met interdisciplinariteit van cultuurwetenschappen en pluriform bronnenmateriaal;
- Werken met digitale archieven (Delpher);
- Kennis van het Europees beeldenreservoir over Amerika;
- Kennis van het gebruik van dit beeldenreservoir in Europa vanaf 1900;
- Kennis van Europese discussies over Amerika in Europa vanaf 1900.

Aanmelden

Ingangseisen

Voor deze cursus geldt als ingangseis dat u de Oriëntatiecursus hebt afgerond én ten minste twee van de vier inleidingen op de disciplines van Cultuurwetenschappen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Docenten

Dhr. dr. Frank Inklaar, dhr. dr. Jan Oosterholt, dhr. dr. Jos Pouls en dhr. dr. Jeroen Vanheste.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.