De Gouden Eeuw. De kwestie Rembrandt

De Gouden Eeuw. De kwestie Rembrandt
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB1802
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het beeld van de Hollandse 17e-eeuwse schilderkunst is in de afgelopen decennia vooral omvangrijker en onoverzichtelijker geworden. De omvang van de productie wordt maximaal geschat op enkele miljoenen schilderijen die veel meer verbeelden dan de bekende landschappen, stillevens en alledaagse taferelen. Ook de invalshoeken waaronder de schilderkunst wordt bestudeerd, zijn toegenomen. Zo wordt tegenwoordig niet alleen geprobeerd kunstenaars en hun oeuvres te identificeren of de vraag naar de betekenis van voorstellingen te beantwoorden. Men kijkt ook naar zo uiteenlopende onderwerpen als de veranderende receptiegeschiedenis van de Hollandse schilderkunst of de manier hoe kunstenaars hun werken vervaardigden.
Om inzicht te krijgen in verschillende vragen en methoden van kunsthistorisch onderzoek wordt in deze cursus een van de meest in het oog springende voorbeelden als case study centraal gesteld. Vanuit één kunstenaar, Rembrandt, worden recente inzichten toegankelijk gemaakt. Zo laat zich de receptie van Rembrandt door de eeuwen heen als het ware lezen als spiegel voor de wisselende waardering van de Hollandse schilderkunst, zoals blijkt uit de verschillende bijdragen in het eerste deel van het tekstboek: ‘Van ketter tot kunstheld: de receptie van Rembrandt en zijn werk’. Het omvangrijke onderzoek naar Rembrandts oeuvre in de afgelopen decennia biedt een goed startpunt om diverse kunsthistorische methodes waaronder het connaisseurschap, het iconografisch onderzoek en het materieel-technisch onderzoek te leren kennen. Hiervoor biedt het tweede deel van het tekstboek ‘Kunsthistorische benaderingen en de veranderende visie op Rembrandt en zijn werk’ het nodige materiaal, aangevuld met bronnen uit de Rembrandt Database (www.rembrandtdatabase.org).

In deze cursus wordt de kennis van de zeventiende eeuwse Nederlandse kunstgeschiedenis verdiept, in het bijzonder de kennis van materieel-technisch onderzoek, en de omgang met digitale bronnenverzamelingen geoefend.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Voorkennis

Aangeraden wordt deze cursus pas te bestuderen na de propedeuse, of in ieder geval ná afronding van Inleiding kunstgeschiedenis 1 en 2. Kunsthistorische basiskennis wordt veronderstelt. Kennis van de Inleiding cultuurgeschiedenis 2 wordt sterk aanbevolen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een facultatieve studiedag in Amsterdam in het derde kwartiel. Tijd en plaats worden t.z.t. via de digitale leeromgeving bekendgemaakt.

Docenten

Examinator en begeleider: dr. Frauke Laarmann-Westdijk.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het tekstboek 'Rembrandt in perspectief' van Mieke Rijnders en Jaco Rutgers (ed.). Aanvullend materiaal en het werkboek zijn online beschikbaar via de cursussite.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.