De Gouden Eeuw. De kwestie Rembrandt
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB1802
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Om inzicht te krijgen in verschillende vragen en methoden van kunsthistorisch onderzoek naar de schilderkunst van de Gouden Eeuw wordt in deze cursus een van de meest in het oog springende voorbeelden als case study centraal gesteld. Vanuit één kunstenaar, Rembrandt, worden recente inzichten toegankelijk gemaakt. Zo laat zich de receptie Rembrandt door de eeuwen heen als het ware als spiegel voor de wisselende waardering van de Hollandse schilderkunst lezen.

Algemeen

Inhoud

Het beeld van de Hollandse 17e-eeuwse schilderkunst is in de afgelopen decennia vooral omvangrijker en onoverzichtelijker geworden. De omvang van de productie wordt maximaal geschat op enkele miljoenen schilderijen die veel meer verbeelden dan de bekende landschappen, stillevens en alledaagse taferelen. Ook de invalshoeken waaronder de schilderkunst wordt bestudeerd, zijn toegenomen. Zo wordt tegenwoordig niet alleen geprobeerd kunstenaars en hun oeuvres te identificeren of de vraag naar de betekenis van voorstellingen te beantwoorden. Men kijkt ook naar zo uiteenlopende onderwerpen als de veranderende receptiegeschiedenis van de Hollandse schilderkunst of de manier hoe kunstenaars hun werken vervaardigden.
Om inzicht te krijgen in verschillende vragen en methoden van kunsthistorisch onderzoek wordt in deze cursus een van de meest in het oog springende voorbeelden als case study centraal gesteld. Vanuit één kunstenaar, Rembrandt, worden recente inzichten toegankelijk gemaakt. Zo laat zich de receptie Rembrandt door de eeuwen heen als het ware als spiegel voor de wisselende waardering van de Hollandse schilderkunst lezen, zoals blijkt uit de verschillende bijdragen in het eerste deel van het tekstboek: Van ketter tot kunstheld: de receptie van Rembrandt en zijn werk. Het omvangrijke onderzoek naar Rembrandts oeuvre in de afgelopen decennia biedt een goed startpunt om diverse kunsthistorische methodes waaronder het connaiseurschap, het iconografisch onderzoek en het materieel-technisch onderzoek te leren kennen. Hiervoor biedt het tweede deel van het tekstboek Kunsthistorische benaderingen en de veranderende visie op Rembrandt en zijn werk het nodige materiaal, aangevuld met bronnen uit de Rembrandt Database (www.rembrandtdatabase.org).

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus is nieuw. Aanmelden kan vanaf 15 juni 2017. Deze cursus vervangt de cursus C14211 - Rembrandt in perspectief waarvoor u nog tot 11 februari 2018 kunt aanmelden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Voorkennis

Kunsthistorische voorkennis op het niveau van de cursus Inleiding kunstgeschiedenis wordt verondersteld. Kennis van de Inleiding cultuurgeschiedenis 2 wordt sterk aanbevolen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een studiedag in Amsterdam in het derde kwartiel. Tijd en plaats worden t.z.t. via de digitale leeromgeving bekend gemaakt.

Docenten

Examinator en begeleider: dr. Frauke Laarmann-Westdijk.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Tentamenvorm is nog niet bekend.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het tekstboek 'Rembrandt in perspectief' van Mieke Rijnders en Jaco Rutgers (red.). Aanvullend materiaal en het werkboek zijn online beschikbaar via de cursussite.