Oordelen over cultureel erfgoed

Oordelen over cultureel erfgoed

  • Cultuurwetenschappen
  • CB2802
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Waarom worden sporen uit het verleden behouden? Welke mechanismen liggen aan deze erfgoedpraktijk ten grondslag? Hoe heeft de erfgoedzorg zich sinds de negentiende eeuw ontwikkeld? En wat vindt u er eigenlijk van? In deze cursus verwerft u inzicht in het dynamische veld van cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is een term die steeds vaker wordt gebruikt: van een standbeeld van Piet Hein tot een monumentale fabriek uit de negentiende eeuw. Soms gaat het over archeologische resten diep in de grond of in het water en zelfs complete landschappen kunnen als erfgoed worden aangeduid. Maar cultureel erfgoed gaat ook over niet-tastbare verschijnselen zoals het Sinterklaasfeest of de Vierdaagse van Nijmegen. Zij worden gezien als belangrijke culturele verschijnselen die moeten worden bewaard en doorgegeven aan volgende generaties. In deze cursus leert u zelf een erfgoedcasus te analyseren en hier een beredeneerd oordeel over te vormen.

In het inleidende deel maakt u kennis met het begrip cultureel erfgoed en de historische achtergronden ervan. Aan de hand van drie concrete casussen verdiept u zich vervolgens in de politieke processen die aan het erfgoedbegrip ten grondslag liggen. Het tweede deel gaat over het behoud en de restauratie van gebouwd cultureel erfgoed. Welke ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden in het Nederlandse monumentenbeleid? En welke rol speelt het begrip ‘authenticiteit’ hierin? De geschiedenis van drie torens in Nederland laat u zien dat gebouwen op heel verschillende wijzen gerestaureerd en behouden kunnen worden. Met de letterkundige canondiscussie verwerft u in het derde deel inzicht in het proces van canonisering van cultureel erfgoed. Welke actoren en instituties spelen hierin een rol en welke argumenten worden gehanteerd? Voor het laatste deel ligt de focus op de toenemende drang naar beleving die het erfgoedveld kenmerkt. Is het beleven van het verleden eigenlijk wel mogelijk? Hoe verhoudt dat zich tot theorieën over ervaring en emotie in de omgang met geschiedenis? In de eindopdracht analyseert u zelf een erfgoedcasus aan de hand van de gelezen literatuur. Op basis daarvan formuleert u eveneens enkele adviezen voor de praktijk.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus kunt u:
- ontwikkelingen in de omgang met cultureel erfgoed sinds de negentiende eeuw contextualiseren aan de hand van wetenschappelijke theorievorming;
- uitleggen welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het behoud en de restauratie van gebouwd cultureel erfgoed in Nederland;
- analyseren welke processen van selectie een rol spelen in de canonisering van cultureel erfgoed;
- een oordeel vormen over de trend van beleving in de museumwereld op basis van theorievorming over de rol van zintuiglijke aspecten in de geschiedbeoefening;
- aan de hand van de bestuurde literatuur een analyse schrijven waarin een onderbouwd oordeel wordt gegeven over een erfgoedcasus.

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 16 augustus 2022 uit het aanbod genomen. Tot deze datum kunt u zich nog aanmelden voor deze cursus.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 16-08-2022 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een facultatieve studiedag.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Reader met wetenschappelijke literatuur
- Cursussite in de digitale leeromgeving met casussen uit de praktijk, zelftoetsen en verwerkingsopdrachten.

Digitale leeromgeving

Via de digitale leeromgeving heeft u toegang tot de cursussite. Daar vindt u de structuur van de cursus, de opdrachten en een deel van het cursusmateriaal. Daarnaast kunt u hier contact opnemen met uw docent en via de discussiegroepen informatie uitwisselen met uw medestudenten over de leerstof.