Bewerkte boeken

Bewerkte boeken
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB3302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Publieke werken, Nooit meer slapen, Knielen op een bed violen: drie voorbeelden van Nederlandse romans die in 2013 verfilmd werden. Sinds jaar en dag bestaat een flink deel van de speelfilmproductie – in Nederland en daarbuiten – uit adaptaties van literaire teksten. Tot ver in de vorige eeuw was het in literaire kringen bon ton om neer te kijken op deze vorm van cultuurrecycling. Inmiddels lijkt daar een eind aan gekomen en wordt dit type bewerkingen beschouwd als een interessante bijdrage aan de receptiegeschiedenis van literatuur. De romans en verhalen krijgen in cinematografische vorm een tweede leven en niet zelden een groter publiek. Maar wat is eigenlijk de relatie tussen de literaire tekst en de verfilming ervan?
In deze cursus beschouwen we de verfilming als een ‘interpretatie’ van de oorspronkelijke literaire tekst. Dit gebeurt in eerste instantie vanuit een verhaalanalytisch perspectief: zijn er tijdens het adaptatieproces bijvoorbeeld motieven weggevallen of toegevoegd? Wat is er in de bewerking gebeurd met de verschillende personages en hun onderlinge relaties? En zijn er misschien nevenintriges verdwenen of is er juist een verhaallijn toegevoegd? Speciale aandacht zal uitgaan naar de verfilming van literaire ‘klassiekers’ en van verhalen uit de (post-)koloniale tijd: worden deze teksten ‘geactualiseerd’ of streeft men juist naar een zo authentiek mogelijk beeld van het verleden? Worden er vraagtekens gezet bij de ideologische lading van teksten uit lang vervlogen tijden of probeert men juist recht te doen aan de oorspronkelijke intenties?

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus bent u in staat:
- een literaire tekst en de verfilming ervan met elkaar te vergelijken (met behulp van een verhaalanalytisch begrippenapparaat);
- de cultuurhistorische context van tekst en verfilming te duiden.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een werkboek dat als volgt is opgezet: een inleiding met vervolgens drie cases aan de hand waarvan drie belangrijke facetten van de adaptatie belicht worden: de verhaaltechnische transformatie (Claus), de ideologische transformatie (koloniale en postkoloniale visies) en de adaptatie als actualisering (bewerking van 'klassiekers'). Verder komen recente Nederlandse literatuurverfilmingen aan bod (gebaseerd op werk van werk van Reve) en bewerkingen van jeugdliteratuur.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.