Inleiding in de filosofie 2

Inleiding in de filosofie 2

  • Cultuurwetenschappen
  • CB3702
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Stond in de moderne filosofie de mens in het centrum van de wereld, in de hedendaagse filosofie krijgt de mens, het ‘denkende subject’, meestal een bescheidener plaats toegewezen. Steeds meer wordt getwijfeld aan de voorstelling van de mens als rationeel denkend en autonoom handelend wezen. Aan die twijfels liggen verschillende historische gebeurtenissen en evoluties ten grondslag, zoals onder meer de ontwikkelingen binnen de wetenschappen en de techniek, de industriële revolutie en de verstedelijking van West-Europa. Te midden van die ontwikkelingen komt de filosofie tot het besef dat het ‘denkende subject’ altijd al een ‘gesitueerd subject’ is: de denkende mens bevindt zich van meet af aan in een wereld, waardoor hij mede bepaald wordt en waarvan hij nooit (helemaal) kan loskomen. Een van de ontdekkingen van de hedendaagse filosofie is bijvoorbeeld dat het denken en wat wij beschouwen als de werkelijkheid voor een groot deel bepaald worden door de taal.

In de cursus Inleiding in de Filosofie 2 maakt u kennis met de belangrijkste denkers, begrippen en stromingen uit de Westerse filosofiegeschiedenis vanaf 1800 en leert u korte filosofische teksten uit die periode te analyseren met behulp van een eenvoudige KAVV analyse (waarbij KAVV staat voor Kerncitaat, Argument, Verband, Vraag. Aan het einde van deze cursus wordt ook nog even teruggeblikt op de vraag ‘wat is filosofie?’ Is het antwoord dat u zou geven op deze vraag na het bestuderen van de Inleiding in de filosofie 1 en 2 veranderd?

Leerdoelen
Kennis en inzicht
1. U kunt een aantal belangrijke westerse filosofen uit de hedendaagse filosofie en de hoofdlijnen van hun werk reproduceren.
2. U kunt uitleggen wat de kenmerkende denkwijzen en problemen uit de geschiedenis van de hedendaagse westerse filosofie waren.
3. U kunt een aantal belangrijke filosofische begrippen en methoden op de juiste manier gebruiken.

Toepassen van kennis en inzicht
1. U bent in staat om van een aantal belangrijke filosofen uit de hedendaagse westerse traditie de hoofdgedachten weer te geven en hun werk in een cultuurhistorische context te plaatsen.
2. U bent in staat een aantal overeenkomsten en verschillen tussen hun filosofieën weer te geven.
3. U vergroot uw vaardigheid om filosofische begrippen op te zoeken in filosofische woordenboeken en/of encyclopedieën.
4. U kunt met behulp van een gegeven KAVV-methode een korte filosofische tekst analyseren.

Ingangseisen

Aanmelden voor de Inleiding in de filosofie 2 kan alleen indien de student de cursus Inleiding in de filosofie 1 (CB3602) heeft afgerond, of hiervoor staat ingeschreven.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt standaardbegeleiding geboden in het vierde kwartiel (25 april t/m 1 juli 2022).

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: dhr.dr. T. Giesbers
1. za 21-05-2022 / tijd ntb
2. za 04-06-2022 / tijd ntb
3. za 25-06-2022 / tijd ntb


Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zich zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Het tentamen bestaat uit open vragen. U maakt tijdens het tentamen een KAVV-analyse van een korte filosofische tekst. Deze tekst krijgt u minimaal twee weken voor het tentamen aangereikt.

Tentamendata 2021-2022 (onder voorbehoud): 6 juli 2022, november 2022, februari 2023.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:
- Een cursussite met daarop een studiehandleiding, het vademecum, opdrachten en een reader met korte filosofische teksten.
- Een handboek: Antoon Braeckman e.a., Wijsbegeerte (13e druk).

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.