Oude kunst. Feiten en visies

Oude kunst. Feiten en visies
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB4002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De oud-Nederlandse schilderkunst, oftewel de kunst van de ‘Vlaamse primitieven’ zoals ze ook werd genoemd, heeft lange tijd het beeld bepaald van de kunstproductie ten noorden van de Alpen in de periode die in Italië als renaissance wordt aangeduid (1300-1600). Dit beeld is echter te beperkt. Inmiddels weten we dat er veel meer kunst geproduceerd werd, vaak in technieken die we tegenwoordig als artistieke kunstvormen minder hoog waarderen maar die vooral de tand des tijds minder goed hebben doorstaan dan de paneelschilderkunst. Dit noopt tot een nieuwe positiebepaling van de schilderkunst ten opzicht van het gehele krachtenveld. In deze cursus zullen verschillende kunstvormen aan de orde komen om zo een breder beeld van de cultuurhistorische context te verkrijgen. Aan de hand van verschillende invalshoeken zoals de functie van het artistieke medium, de uitdagingen van de materiaalkeuze en het maakproces, de betekenis van het werk en de rol die een werk op de contemporaine kunstmarkt speelde, kan uiteindelijk de positie van de schilderkunst nader bepaald worden. Als uitgangspunt biedt het tekstboek van Susie Nash een omvangrijk overzicht over verschillende kunst- en cultuurhistorische benaderingswijzen en een brede keuze aan verschillende kunstvormen. In de loop van de cursus verdiepen alle studenten zich in een specifieke kunstvorm om deze uiteindelijk in de algehele ontwikkeling te kunnen plaatsen.
Deze cursus Oude kunst. Feiten en visies dient twee doelen:
- Inhoudelijk zult u inzicht verwerven in de complexe wereld van de kunstproductie in de late middeleeuwen in Europa met focus op de Bourgondische Nederlanden.- Praktisch is dit een van de laatste cursussen vóór de bachelorscriptie. Daarom worden in deze cursus een aantal vaardigheden herhaald en geoefend die u voor het schrijven van een bachelorscriptie nodig zult hebben, ongeacht het onderwerp dat u kiest.

Leerdoelen
- Reflectie over ons huidige visie op oude kunst.
- Inzicht in de veelvuldigheid van de kunstproductie in de late middeleeuwen.
- De schilderkunst van deze periode kunnen plaatsen in de context van een meer omvattende kunstproductie.
- Herhaling en uitbreiding van de wetenschappelijke en kunsthistorische basisvaardigheden die nodig zijn voor het schrijven van een bachelorscriptie.
- Zelfstandig een eigen onderwerp kunnen ontsluiten en in een bredere kunsthistorische context kunnen plaatsen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Deze cursus bereidt onder meer voor op het schrijven van een (kunsthistorische) bachelorscriptie.

Voorkennis

Aangeraden wordt deze cursus pas te bestuderen aan het eind van de postpropedeuse als u het grootste gedeelte van alle kunsthistorische cursussen hebt afgerond.
Kennis van de Engelse taal is vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een facultatieve studiedag in het vierde kwartiel. Tijd en plaats worden t.z.t. via de cursuswebsite bekendgemaakt.

Docenten

Mw. dr. Frauke Laarmann-Westdijk.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De cursus wordt getentamineerd aan de hand van een tijdens de cursus op te bouwen dossier.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit de digitale leeromgeving, het tekstboek: Susie Nash, Northern Renaissance Art (Oxford 2009) en aanvullende literatuur.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.