Literaire kritiek. Theorie en praktijk

Literaire kritiek. Theorie en praktijk
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB5002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In zijn in 2007 verschenen boek The Death of the Critic, vraagt Rónán McDonald zich af welke rol de professionele criticus in het digitale tijdperk nog heeft bij het bepalen van artistieke waarde. In predigitale tijden waren professionele critici een bepalende factor geweest en had een elite van critici nog de macht gehad om reputaties te maken en breken. Zo zorgde een bespreking van de Pools-Duitse ‘Literaturpapst’ Marcel Reich-Ranicki in het illustere ZDF-programma Das Literarische Quartett er in 1991 voor dat de internationale (en later ook nationale) carrière van Cees Nooteboom een hoge vlucht nam. De macht van de kritiek/criticus kon uiteraard ook ongunstig uitpakken en deed menig gefrustreerde auteur in de pen klimmen om zijn/haar verwensingen naar het hoofd van een bepaalde criticus in het bijzonder en/of de literaire kritiek in het algemeen te slingeren. De gelauwerde Duitse auteur Martin Walser schreef zelfs een complete roman - Tod eines Kritikers (2002) - om met een kritische kwelgeest, te weten de reeds genoemde Reich-Ranicki, af te rekenen. Vandaag de dag wordt er echter alom gesproken van de ‘crisis van de kritiek’ en ook, met McDonald, van de (naderende) ‘dood van de criticus’. In deze cursus zullen we onderzoeken in hoeverre deze diagnose klopt; we onderzoeken het ontstaan van het fenomeen literatuurkritiek in de achttiende eeuw en de evolutie die deze institutie sindsdien doormaakte; we onderzoeken de rol die deze institutie speelt in het literaire veld, de verhouding tussen literatuurkritiek en literatuurwetenschap, en normatieve opvattingen over de functie van de literaire kritiek. De cursus gaat echter niet alleen in op theorieën omtrent de literatuurkritiek, maar bevat ook een praktische component: de cursus leert studenten om bestaande recensies te analyseren en evalueren op basis van verschillende modellen, en om zelf recensies te schrijven.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kunt u:
- in grote lijnen hedendaagse literatuurwetenschappelijke theorieën omtrent ontstaan en evolutie van de literatuurkritiek weergeven;
- hedendaagse literatuurwetenschappelijke theorieën omtrent aard en functie van de literatuurkritiek weergeven;
- een recensie analyseren en evalueren op basis van theoretische modellen;
- zelf een recensie schrijven op basis van theoretische modellen;
- op basis van hedendaagse literatuurwetenschappelijke theorieën een beschouwing schrijven over de functie van de literatuurkritiek in het digitale tijdperk.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus heeft een vaste startdatum, waarvoor u zich tijdig dient aan te melden.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Inleiding letterkunde en Literatuurwetenschap is gewenst.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een verplichte groepsbijeenkomst.

Docenten

Dhr. dr. Ted laros (examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen bestaat uit twee onderdelen: het schrijven van een recensie (pass/fail) en een schriftelijk werkstuk van maximaal 2000 woorden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een reader en een website.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.