Certified Professional Program Java- en app-programmeur

CPPJAP_head_large.jpg
Certified Professional Program Java- en app-programmeur
 • Your Academy
 • 21,5 EC
 • Taal Nederlands
 • CPP diploma
 • Start september 2020
 • 18 maanden
 • € 7.495,- (eenmalig) / € 7.701,- (17 termijnen)
 • Face 2 face bijeenkomsten
 • Locatie Utrecht
 • € 500,- vroegboekkorting
Het Certified Professional Program Java- en app-programmeur is een echte aanrader die niet alleen theoretische, maar ook praktische Java kennis bijbrengt en ook leert om efficiënt nieuwe kennis op te doen in de snel veranderende wereld van IT!

Wat leer je in deze opleiding?

Dit Certified Professional Program leid je op tot een volwaardig java- en app-programmeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid, zowel wat betreft ontwerpen als programmeren. In de opleiding ligt de nadruk op toepassingsgerichte opdrachten, in combinatie met de theorie van Java en objectoriëntatie (OO). De ervaring leert dat cursisten voldoende bezinkingstijd nodig hebben om zich het OO-paradigma eigen te maken. Hiermee is bij de opzet van het programma rekening gehouden: er is dus geen sprake van een stoom- of knoppencursus.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Iedereen die zich wil ontwikkelen tot Javaprogrammeur. De opleiding is in het bijzonder interessant voor de 'klassieke' programmeurs die de overstap willen maken naar objectgeoriënteerd programmeren en moderne (mobiele) toepassingen die gebruik maken van Java.

Een CPP volgen bij Your Academy betekent …

 
 • een mix tussen theorie en praktijk
 • studeren op academisch niveau
 • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • na succesvolle afronding een CPP diploma
 • een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
 • een eerste stap richting een mogelijke MBA
In het Certified Professional Program Java- en app-programmeur wordt gebruikgemaakt van zowel bestaande OU-cursussen als speciaal voor dit CPP ontwikkelde cursussen, in combinatie met aparte begeleidingsbijeenkomsten, praktijkgerichte opdrachten en alternatieve vormen van toetsing.

Opbouw

De volledige opleiding bestaat uit twee onderdelen (die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd).
 
 
Hierin leer je de basiskennis en basisvaardigheden die een Javaprogrammeur moet beheersen. Dit deel bestaat uit vier modulen:
 
Inleiding objectgeoriënteerde analyse en ontwerp met UML (2 EC)
Je leert de beginselen van objectoriëntatie en het analyseren en ontwerpen van objectgeoriënteerde informatiesystemen. Om de resultaten van analyse en ontwerp vast te leggen wordt de Unified Modeling Language (UML) gebruikt.
 
Objectgeoriënteerd programmeren (5 EC)
Je begint met programmeren in Java. Je leert om vanuit een gegeven specificatie zelfstandig een objectgeoriënteerd programma te ontwerpen en implementeren in Java. Je gebruikt hierbij de uitgebreide Javabibliotheek.
 
Overerving en foutafhandeling (2,5 EC)
Je bouwt uw kennis een vaardigheden van objectoriëntatie en Java verder uit. De programma’s worden groter en complexer. Daarbij wordt een goed ontwerp steeds belangrijker. De behandelde onderwerpen zijn onder meer overerving, interfaces, polymorfisme, generieke klassen, en het afhandelen van fouten.
 
Inleiding datastructuren en algoritmen (2 EC)
Je maakt kennis met datastructuren zoals tabellen en bomen, aan de hand van de collection classes uit de Javabibliotheek. Verder wordt gekeken naar algoritmen om efficiënt problemen op te lossen.
 
 
Hierin leer je een aantal onderwerpen die in deel 1 nog niet zijn behandeld, maar voor grotere en complexere programma's wel van belang kunnen zijn. Daarna wordt de omschakeling naar het ontwikkelen van apps gemaakt. Dit onderdeel bestaat uit twee modulen:
 
Geavanceerde javatechnieken (2,5 EC)
Je leert een aantal complexere javatechnieken gebruiken in uw programma's. Denk hierbij onder andere aan concurrency, event handling, en de koppeling met een database.
 
Applab (7,5 EC)
Tijdens Applab wordt een tech-startup gesimuleerd en leer je in de praktijk tijdsefficiënt een moderne app te maken. Je bedenkt en realiseert een app: je maakt een Android client (in Java) en bijpassende backend componenten. Gedurende de ontwikkeling van de app maak je gebruik van moderne werkwijzen en technieken. Je werkt aan de app in een groep, gebruik makend van het moderne broncodesysteem Gitlab. In Applab wordt ook actief gebruik gemaakt van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD), waardoor de gemaakte code automatisch getest en verspreid kan worden.

Studieduur

De opleiding is goed te combineren met een baan. Iedere twee weken is er een begeleidingsavond waar je je actief op moet voorbereiden door een deel van het studiemateriaal te bestuderen en door het inleveren van opdrachten. De begeleidingsavonden duren van 18.30 - 21.30 uur, voorafgegaan door een broodmaaltijd. Om voor certificering in aanmerking te komen moet je geslaagd zijn voor alle toetsen en opdrachten, die deel uitmaken van de opleiding. De groepsgrootte is tien tot achttien personen. Je moet rekening houden met een tijdsinvestering van tien tot vijftien uur per week. Wanneer je weinig programmeerervaring heeft, dan kan dit hoger uitvallen. De opleiding duurt ongeveer achttien maanden.

Toetsing

Opdrachten en toetsen.

Toelating

Het is wenselijk dat je werkzaam bent in de ICT, en weet wat programmeren inhoudt. Is dat niet het geval, dan hoeft dat geen probleem te zijn, maar dan zal de opleiding meer inspanning vergen. Je dient te beschikken over uitstekende analytische vaardigheden en moet er plezier in hebben om abstracte problemen op te lossen. Leesvaardigheid in het Engels is noodzakelijk, omdat een deel van het studiemateriaal Engelstalig is.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

De volgende groep is in september 2020 gepland met de start van deel 1. Deel 2 heeft een geplande start in september 2021. Het rooster van beide delen is inmiddels definitief vastgesteld en kun je opvragen bij ons Team Your Academy.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. Meld je aan met je emailadres.
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

Totaalbedrag voor de complete opleiding bij eenmalige betaling is € 7.495,-.
Het is tevens mogelijk om te betalen in 17 termijnen van € 453,-.
 
Totaalbedrag voor deel 1 bij eenmalige betaling is € 4.010,-.
Het is tevens mogelijk om te betalen in 10 termijnen van € 411,-.
 
Totaalbedrag voor deel 2 bij eenmalige betaling is € 3.485,-.
Het is tevens mogelijk om te betalen in 8 termijnen van € 448,-.
 
Deze bedragen zijn all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten en de opleiding is vrijgesteld van BTW. 

Actie

Indien je je tot 4 weken vóór de startdatum inschrijft, dan kunnen we je een vroegboekkorting aanbieden van € 500,- op het totaalbedrag van de complete opleiding.
 
Schrijf je je tot 4 weken vóór de startdatum in voor een deel van de complete opleiding, dan kunnen we je een vroegboekkorting aanbieden van € 250,- op het totaalbedrag van het deel van de complete opleiding.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Na positieve afronding van de complete opleiding ontvang je een diploma Certified Professional Program Java- en app-programmeur. Van de losse cursussen ontvang je per cursus tevens een certificaat bij positieve afronding.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina.