Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur
Informatica en informatiekunde | 20 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CPPJP
Prijs € 7495
Dit Certified Professional Program leidt u op tot een volwaardig javaprogrammeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid.

Algemeen

Beschrijving

Dit Certified Professional Program leidt u op tot een volwaardig javaprogrammeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid.

In de opleiding ligt de nadruk op toepassingsgerichte opdrachten, in combinatie met de theorie van Java en objectoriëntatie (OO). De ervaring leert dat cursisten voldoende bezinkingstijd nodig hebben om zich het OO-paradigma eigen te maken. Hiermee is bij de opzet van het programma rekening gehouden: er is dus geen sprake van een stoom- of knoppencursus.

De opleiding is opgebouwd uit 5 delen:

 • Deel 1: U leert de beginselen van objectoriëntatie en van de alom gebruikte notatietaal UML.
 • Deel 2: U begint met het programmeren in Java. U gebruikt de uitgebreide Java-bibliotheek om vanaf het begin programmas te schrijven met een grafische gebruikersinterface. U leert algoritmisch denken en u leert eenvoudige OO-programmas te ontwerpen en te implementeren.
 • Deel 3: U bouwt uw kennis van Java verder uit. De behandelde onderwerpen zijn onder meer overerving, tekenen met behulp van Swing, event handling, programmas met parallelle verwerking en het afhandelen van fouten.
 • Deel 4: U maakt kennis met datastructuren zoals tabellen en bomen, aan de hand van de collection classes uit de Java-bibliotheek.
 • Deel 5: Tijdens AppLab leer je een moderne app maken, van begin tot eind, en van voor tot achter. Dit houdt in dat je een app bedenkt en realiseert: je maakt een Android client en bijpassend server component (beide in Java). Voor de app maak je gebruik van moderne technieken, zoals op dat moment gebruikelijk (momenteel o.a.: reactive, realtime gedistribueerde database, view/data binding, en webservices). Je werkt aan de app gewerkt in groepen, gebruik makend van een modern broncodesysteem (GitLab). In AppLab wordt ook actief gebruik gemaakt van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD), waardoor de gemaakte code automatisch getest en verspreid kan worden.
   
  Een tweetal manieren van werken uit de start-up wereld worden gebruikt: "release early, release often" (om snel feedback te krijgen en je plannen aan te passen) en "fail early, fail fast" (realiseer het meest risicovolle eerst zodat je weet of het zin heeft om door te gaan). De docenten geven actief feedback op de code en manier van werken door middel van de peer-review functionaliteiten van het gebruikte broncodesysteem. De studenten starten met een al ingericht broncode systeem omgeving met voorgegeven basis app met genoemde technieken, om snel aan de slag te kunnen en te concentreren op het realiseren van hun eigen app. In AppLab leer je om in de praktijk tijdsefficiënt een moderne app te maken.

Actie

Indien u tot 4 weken vóór de startdatum inschrijft, dan kunnen we u een vroegboekkorting aanbieden van € 500,- op het totaalbedrag.

Studieduur

De opleiding is goed te combineren met een baan. Iedere twee weken is er een begeleidingsavond waar u zich actief op moet voorbereiden door een deel van het studiemateriaal te bestuderen en door het inleveren van opdrachten. De begeleidingsavonden duren van 18.30 - 21.30 uur, voorafgegaan door een broodmaaltijd. Om voor certificering in aanmerking te komen moet u geslaagd zijn voor alle toetsen en opdrachten die deel uitmaken van de opleiding. De groepsgrootte is tien tot achttien personen,

U moet rekening houden met een tijdsinvestering van tien uur per week. De opleiding duurt ongeveer achttien maanden. 

Studiebelasting indicatie in uren

550

Cursusmateriaal

In het Certified Professional Program Javaprogrammeur wordt onder andere gebruikgemaakt van onderstaande cursussen, in combinatie met extra studiemateriaal, aparte begeleidingsbijeenkomsten, praktijkgerichte opdrachten en alternatieve vormen van toetsing.

 • Objectgeoriënteerd programmeren
Blok 1 is een inleiding van vier leereenheden, die afwisselend de nadruk leggen op de taal Java en op de ontwikkelomgeving Eclipse. In dit blok maakt u kennis met objectoriëntatie door gebruik te maken van bestaande klassen. Eerst ontwikkelt u een heel eenvoudig Java-programma en voert dat met minimale hulpmiddelen uit, dus nog zonder ontwikkelomgeving. Dan leert u hoe u programma's kunt schrijven en verwerken binnen de ontwikkelomgeving Eclipse. Vervolgens leert u programma's te schrijven die gebruikmaken van eenvoudige vormen van keuze en herhaling. Tot slot van het blok leert u hoe u Eclipse kunt gebruiken om de programma's te voorzien van een grafische gebruikersinterface.

In blok 2 leert u alles wat u voor deze cursus moet weten over objectoriëntatie. Dat begint met een inleiding op conceptueel niveau, dus (grotendeels) los van de taal Java. In deze leereenheid worden onder meer de concepten klasse en object uitgediept en worden de relaties tussen klassen verduidelijkt. Ook het in OO belangrijke begrip overerving komt hier voor het eerst aan de orde. Vervolgens leert u zelf klassen te definiëren. Ook leert u te werken met de uitgebreide Java-bibliotheek en de documentatie daarvan op het internet. De laatste leereenheid van het blok gaat over de manier waarop objecten in het geheugen zijn gerepresenteerd en de consequenties daarvan.

Blok 3 behandelt de implementatie van methoden (dit zijn in zekere zin de belangrijkste programma-eenheden, omdat de programmeur hier het gewenste gedrag van de objecten codeert). Door de gevolgde cyclische benadering hadden we daar in blok 1 al een voorschot op genomen. In dit blok worden alle elementaire opdrachten gedetailleerd behandeld: primitieve typen en expressies, keuzeopdrachten, herhalingsopdrachten en het werken met Strings en lijsten (arrays en ArrayLists). Het blok besteedt verder aandacht aan documenteren en testen (JUnit).
 
 • Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren
De cursus bestaat uit vier blokken.
Het grootste deel van het eerste blok is gewijd aan het typesysteem van Java. Ten eerste wordt overerving behandeld. Dynamische binding van methoden is daarbij een sleutelbegrip. Vervolgens komen abstracte klassen en interfaces aan de orde, begrippen die een belangrijke rol spelen bij het definiëren van zogeheten ontwerppatronen: schematische oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Het blok eindigt met een korte behandeling van generics: de uitbreiding van Java die het gebruik van typeparameters mogelijk maakt.

Het tweede blok voltooit de behandeling van de taalconcepten van Java. De eerste twee leereenheden gaan over fouten die kunnen optreden in programma's en hoe daarmee om te gaan. Leereenheid 6 bekijkt welke soorten fouten er zijn, wat er gedaan moet worden om ze op te merken (testen) en hoe hun oorzaak opgespoord kan worden (debuggen). Java biedt een mechanisme om bepaalde soorten fouten af te handelen (exception handling). Dit is het onderwerp van leereenheid 7. Leereenheid 8 ten slotte biedt een korte inleiding in het programmeren met threads, waardoor parallellisme mogelijk wordt. We geven aan hoe een programma met meerdere threads gemaakt kan worden, maar laten ook zien dat u zich daarmee op glad ijs begeeft.

Het onderwerp van blok 3 is gegevensopslag. Ingegaan wordt op de koppeling van een Java-programma met een relationele database via JDBC (Java Database Connectivity).

Het laatste blok behandelt de constructie van gebruikersinterfaces. In twee leereenheden wordt ingegaan op het werken met Swing-componenten; ook het event handling-mechanisme komt daarbij aan de orde. De laatste leereenheid beschrijft het Observer-patroon, een veelgebruikt en belangrijk ontwerppatroon dat het mogelijk maakt om de domeinlaag geheel onafhankelijk te houden van de gebruikersinterfaces, ook wanneer het initiatief voor wijzigingen in die interfaces bij de domeinlaag ligt. Tevens komt het Mode-View-Controller patroon kort aan de orde.
 
 • Applab (deze cursus is nog in ontwikkeling en zal als laatste onderdeel van de opleiding worden behandeld)

Aanmelden

Bedoeld voor

Iedereen werkzaam in de ICT, die affiniteit heeft met programmeren en internetapplicaties. De opleiding is in het bijzonder interessant voor de 'klassieke' programmeurs die de overstap willen maken naar objectgeoriënteerd programmeren en moderne internettoepassingen die gebruik maken van Java.

Ingangseisen

Het is wenselijk dat u werkzaam bent in de ICT, en weet wat programmeren inhoudt; u dient te beschikken over uitstekende analytische vaardigheden en moet er plezier in hebben om abstracte problemen op te lossen. Indien u twijfelt, dan kunnen we, geheel vrijblijvend, een afspraak met een docent maken. Leesvaardigheid in het Engels is noodzakelijk, omdat een deel van het studiemateriaal Engelstalig is.

Startmoment

De startdatum van de nieuwe najaarsgroep is definitief vastgesteld op 18 oktober 2018. Voor de aanvraag van een vrijblijvend adviesgesprek of het opvragen van het rooster kunt u een mail sturen naar mst@ou.nl.

Aanmelden

Betaalt u zelf de opleiding? Dan geldt voor u dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst en zoek naar: studiekosten.

Let op: De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op Certified Professional Program.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 7.495,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 17 termijnen van € 465,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd. Indien u tot 4 weken vóór de startdatum inschrijft, dan kunnen we u een vroegboekkorting aanbieden van € 500,- op het totaalbedrag.

Begeleiding

Locatie

Studiecentrum Utrecht.

Tentamen

Samenstelling

Meer info

Extra informatie

U kunt hier een vergelijking inzien met de Java certificering door Oracle (voorheen Sun).

Naam van contactpersoon

Team Professional Programs

Telefoon van contactpersoon

045 576 2777

Emailadres van contactpersoon

mst@ou.nl

Brochures beschikbaar

Voor uitgebreide informatie kunt u de brochure aanvragen.