Certified Professional Program Organisatieverandering en -ontwikkeling

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Certified Professional Program Organisatieverandering en -ontwikkeling
  • Managementwetenschappen
  • 20 EC
  • Vanaf € 7995
Het effectief managen van organisatieveranderingen vergt een diepgaand inzicht in de vraag wat organisatie-verandering nou eigenlijk is. Hoe ontwikkelen organisaties zich en welke invloed heeft het management eigenlijk op al de ontwikkelingsdynamieken die gaande zijn?
Het effectief managen van organisatieveranderingen vergt een diepgaand inzicht in de vraag wat organisatie-verandering nou eigenlijk is. Hoe ontwikkelen organisaties zich en welke invloed heeft het management eigenlijk op al de ontwikkelingsdynamieken die gaande zijn? Welke factoren spelen er nog meer een rol bij organisatie-ontwikkeling, náast de sturing door het management? In dit CPP-programma worden deze vragen vanuit verschillende theoretische perspectieven benaderd. Op basis hiervan komen de belangrijkste bestanddelen van verander-management aan bod (zoals diagnose, fasering, macht, leiderschap). Elk van die bestanddelen wordt opnieuw vanuit diverse theoretische invalshoeken belicht. Zo doende nodigt het programma de deelnemers uit om diepgaand te reflecteren op de eigen aannames over verandermanagement en organisatie-verandering. Ook geeft het programma op elk van de thematieken praktische handvatten en benaderingen.
 
Het programma is opgezet als een matrix. We behandelen de mainstream thematieken uit het onderzoeksgebied zoals fasen van verandering, diagnosemodellen, interventies, management van verandering, macht en verandering en faal- en succesfactoren voor verandering. Dwars daardoorheen maken we een onderscheid tussen twee hoofdscholen (paradigma's). Elke maand staat één thematiek centraal. U zult elke thematiek steeds vanuit de twee verschillende hoofdstromen gaan bestuderen. U krijgt zo de kennis gepresenteerd die er per thematiek voorhanden is en leert tegelijkertijd steeds beter om de verschillende theoretische stromingen te herkennen en te onderscheiden.
Bij elke thematiek is één opdracht gericht op het verwerven van academische vaardigheden en één opdracht gericht op het bij uzelf onderkennen van de (impliciete) theoretische aannames die u maakt. Daarbij staat de positie van de manager centraal.
 
Hoogleraar Prof. dr. Thijs Homan is betrokken bij het CPP Organisatieverandering en Ontwikkeling. 
Al jaren onderzoekt hij de vraag wat er werkelijk gebeurt, wanneer een organisatie verandert en ontwikkelt...
Bekijk de volgende link om inzicht te krijgen in zijn visie.

Opbouw

Het CPP Organisatieverandering en –ontwikkeling is inhoudelijk gelinked aan de Master of Science-opleiding Managementwetenschappen. Dit betekent dat het niveau academisch is, waarbij gewerkt wordt met state of the art academische (onderzoeks-)literatuur. Tegelijkertijd staat de aansluiting met en de vertaling naar de praktijk centraal. Dit wordt bewerkstelligd door het combineren van het bestuderen van relevante literatuur met het middels opdrachten en reflectie-oefeningen verbinden van inzichten uit de literatuur met de eigen praktijk. De studie-activiteiten zijn gestructureerd aan de hand van concrete opdrachten, waarbij ook een aantal academische vaardigheden worden geoefend.

Studieduur

12 maanden

Begeleiding

Groepsbijeenkomsten, colleges, intervisie en zelfstudie, ondersteund door een elektronische leeromgeving.

Locatie

Studiecentrum Utrecht.

Toelating

U ontvangt na afloop het Certified Professional Program diploma Organisatieverandering en -ontwikkeling.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Docent Mario Kieft en Thijs Homan werken momenteel aan een nieuw programma met een grotere focus op leiderschap mbt verandering, waarin alle opgedane kennis en ervaringen met het Certified Professional Program Organisatieverandering en -ontwikkeling en inzichten uit recent onderzoek terug zullen komen. Verwachte start van het nieuwe programma is mei 2020. Binnenkort zal meer informatie beschikbaar zijn over het nieuwe programma.
 
Wil je op de hoogte gehouden worden betreffende informatie over dit nieuwe programma, een vrijblijvend adviesgesprek met een docent of onze studieadviseur Loes Moritz, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar you@ou.nl of 045-5762777.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 7.995,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 10 termijnen van € 820,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd.

Actie

Indien je tot 4 weken vóór de startdatum inschrijft, dan kunnen we je een vroegboekkorting aanbieden van € 500,- op het totaalbedrag.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaalt u zelf de opleiding? Dan geldt voor u dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst en zoek naar: studiekosten.
 
Let op: De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) en Levenlanglerenkrediet (LLLK) zijn niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Je ontvangt na afloop het Certified Professional Program diploma Organisatieverandering en -ontwikkeling.
Dit programma is tevens geaccrediteerd voor PE punten bij het NIP.

Accreditatie

Het Certified Professional Program Organisatieverandering en -ontwikkeling is tevens geaccrediteerd voor PE punten bij het NIP.

Contact

Met trots willen we graag vermelden, dat we onlangs met de 10e groep van start zijn gegaan!
Docent Mario Kieft en Thijs Homan werken momenteel aan een nieuw programma met een grotere focus op leiderschap mbt verandering, waarin alle opgedane kennis en ervaringen met het Certified Professional Program Organisatieverandering en -ontwikkeling en inzichten uit recent onderzoek terug zullen komen. Verwachte start van het nieuwe programma is mei 2020. Binnenkort zal meer informatie beschikbaar zijn over het nieuwe programma.
 
Wil je op de hoogte gehouden worden betreffende informatie over dit nieuwe programma, een vrijblijvend adviesgesprek met een docent of onze studieadviseur Loes Moritz, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar you@ou.nl of 045-5762777.