Focusopleiding Digitale transformatie

Focusopleiding Digitale transformatie
Informatiekunde | 15 EC
Code FOIKDT-2020-2021
Digitalisering dringt steeds verder door in organisaties en verander- en verbeterprojecten kennen daardoor bijna altijd een grote IT-component. Het initiëren en aansturen van dergelijke projecten vraagt derhalve een combinatie van kennis van organisaties, werkprocessen, medewerkers en IT. Dit betekent bijvoorbeeld dat er bij aanvang van een project al nagedacht dient te worden hoe IT kan worden ingezet om de verandering te ondersteunen en hoe deze kan helpen bij het bereiken van de strategische organisatiedoelstellingen. Gedurende de uitvoering van het project dienen bij het herontwerp van de organisatie de nieuwe werkprocessen en het IT landschap hand in hand te worden ontworpen. Daarnaast vergt het ook een specifieke project management aanpak die rekening houdt met de IT-component in het project. Al deze aspecten komen aan de orde in deze focusopleiding.

Introductie

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze focusopleiding richt zich op iedereen die in zijn werk te maken krijgt met verander- en verbeterprojecten waarin IT een grote rol speelt, dit betreft zowel medewerkers van de lijnorganisatie als van de IT-afdeling. Voor de niet IT’er geldt dat basiskennis van IT noodzakelijk is om de impact ervan op de organisatie te kunnen inschatten en om als gesprekspartner van de IT-afdeling te kunnen fungeren. Anderzijds is de focusopleiding ook geschikt voor de data analist, business analist, project medewerker en junior adviseur die door wil groeien richting een management functie als het gaat om het initiëren en aansturen van (grote) verandertrajecten waarin informatietechnologie een belangrijke rol speelt.

Inhoud

Deze focusopleiding bestaat uit een aantal cursussen uit onze bacheloropleiding Informatiekunde. Hieronder wordt kort de inhoud van elk van deze cursussen toegelicht. 
 
Project management: implementatie van ERP-systemen
Enterprise Resource Planning-systemen (ERP-systemen) worden sinds het einde van de twintigste eeuw steeds meer toegepast als integrale vervanging van een samenraapsel van zelfbouwsystemen en aangekochte, gespecialiseerde systemen. Deze cursus biedt u inzicht in de mogelijke consequenties van een ERP-implementatie in een organisatie, met het accent op het project waarmee het systeem geïmplementeerd wordt.
 
Strategisch informatie management
In deze cursus wordt ingegaan op de ontwikkeling van de informatiemanagement functie binnen de organisatie, de verschillende strategische keuzes waar de informatiemanager voor staat en het vormgeven van de informatiestrategie.
 
Enterprise modeling
Grip krijgen op de structuur en inrichting van informatiesystemen en organisaties (enterprises) lijkt veelal een complexe aangelegenheid. Dit verandert echter op het moment dat de structuur en relaties tussen entiteiten duidelijk zichtbaar worden. Dat is nu precies waar Enterprise Modeling over gaat!
 
Onder “Opbouw” staat de kwartielindeling beschreven en via de cursuslinks vindt u uitgebreide cursusinformatie.

Opbouw

Cursussen Studiepunten Startmoment
Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen 5 Variabel startmoment
Strategisch Informatiemanagement 5 Vast startmoment, kwartiel 1, september 2020
Enterprise modeling 5 Vast startmoment, kwartiel 3, februari 2021
Totaal 15  

Studieduur

1 jaar.

Studeren

Begeleiding

Online via de digitale leeromgeving.

Tentaminering

Strategisch informatie management (IB3402): schriftelijk (ov) + opdracht
Enterprise modeling (IB2102): opdracht
Project management: implementatie van ERP-systemen (MB1902): CBI (ov)

Aanmelden

Aanmelden

U meldt zich online aan voor deze focusopleiding. U krijgt dan in MijnOU de beschikking over een 'studiepad'. Via dit studiepad meldt u zich vervolgens per cursus aan. Voor de cursussen met een vast startmoment (Strategisch informatie management en Enterprise modeling) adviseren wij u zich aan te melden tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Aanmelden na het startmoment is niet meer mogelijk.
Voor de cursus Projectmanagement: implementatie van ERP-systemen (variabel startmoment) kunt u zich op elk gewenst moment aanmelden. Houdt daarbij wel rekening met geplande tentamenmomenten.  
Lees meer over aanmelden.

Starten

Kwartiel 1 (september) of Kwartiel 3 (februari).

Toelating

18 jaar of ouder, geen andere toelatingseisen.

Vrijstelling

Gezien de relatief kleine omvang van een focusopleiding verlenen wij géén vrijstelling op grond van elders behaalde studieresultaten voor één of meer cursussen binnen een focusopleiding.
Vrijstellingen kunt u wel aanvragen als u een bachelor- of masteropleiding wilt volgen.

Kosten

Collegegeld

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Na de studie

Diploma

Als u alle certificaten heeft behaald van de cursussen van deze focusopleiding, kunt u een focusdiploma aanvragen. Dit diploma betekent dat uw kennis op het desbetreffende terrein op bachelorniveau ligt.
Indien u later alsnog kiest voor de hele bacheloropleiding mag u de certificaten die u in een focusopleiding heeft behaald, ook inbrengen in het programma van de bachelor. Kijk voor meer informatie in het infomagazine Informatiekunde.