Focusopleiding Aarde en Duurzaamheid

Focusopleiding Aarde en Duurzaamheid

 • Natuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • FONAD-2022-2023
 • 15 EC
 • Nederlands
 • September of februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Extreme hittegolven, droogte, bosbranden en heftige regen- en onweersbuien. Geen plek op de wereld ontkomt nog aan de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd hebben we te maken met andere milieuvraagstukken zoals de stikstofproblematiek, verlies van biodiversiteit, de plasticsoep of luchtvervuiling. Wat zijn precies de onderliggende oorzaken van deze milieuproblemen, en hoe kunnen we ze het beste oplossen? De focusopleiding Aarde en duurzaamheid geeft jou een gedegen inzicht in de relatie tussen mens, aarde en milieu. Met deze wetenschappelijke kennis kun je als een kritische expert feiten en fabels in het milieu- en duurzaamheidsdebat onderscheiden, en constructief meewerken aan het verduurzamen van onze maatschappij.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Wil jij weten hoe het precies zit met klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en andere gevolgen van milieuvervuiling én wil je goed beslagen ten ijs komen in het debat over milieu- en duurzaamheidsvraagstukken? Dan is de focusopleiding Aarde en duurzaamheid iets voor jou.

Competenties

Deze focusopleiding richt zich in drie cursussen op de basis van de milieuwetenschappen. Je leert welke biologische en chemische processen zich afspelen binnen de aarde en ons milieu en hoe menselijke activiteiten deze processen in water, bodem en atmosfeer veranderen. Op basis van wetenschap krijg je antwoord op vragen als: Wat gebeurt er in onze atmosfeer door uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen? Hoe kan het dat de biodiversiteit zo snel achteruitgaat? Waarom heeft Nederland zo’n groot stikstofprobleem? Je krijgt een goed inzicht in oplossingen voor klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken. Tot slot leer je wetenschappelijke studies en rapporten over dit thema interpreteren en duiden.

Studeren aan de Open Universiteit betekent: …

 
 • Je studeert waar en wanneer je wilt, in je eigen tempo
 • Korte cursussen op universitair niveau
 • Vernieuwende onderwijs- en lesvormen. Vooral digitaal, soms via fysieke bijeenkomsten
 • Persoonlijke begeleiding
 • Academisch onderwijs dat sterk linkt aan de praktijk
Deze focusopleiding bestaat uit de volgende drie cursussen uit onze bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen:
- Aarde, mens en milieu 1, 
- Aarde, mens en milieu 2,
- Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling.
 
Aan de hand van cursusboeken, werkcolleges en uiteenlopende opdrachten leer je stapsgewijs over de verschillende natuurlijke processen, de invloed van de mens op die natuurlijke processen, de achtergrond van verschillende milieu- en duurzaamheidsvraagstukken en de uiteenlopende oplossingen voor die vraagstukken. Ook maak je kennis met de rol die het wetenschappelijk onderzoek speelt.
Hieronder wordt kort de inhoud van elk van de cursussen toegelicht.
 
Aarde, mens en milieu 1
De introductiecursus Aarde, mens en milieu 1 geeft een brede introductie op de biologische en chemische processen die het functioneren van het systeem aarde bepalen. 
 
Aarde, mens en milieu 2
In de cursus Aarde, mens en milieu 2 staat vervolgens de invloed van de mens op het systeem aarde centraal. Speciale aandacht gaat uit naar de activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en het oplossen van milieuproblemen.
 
Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling
De cursus Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling gaat nog dieper in op het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ en de rol van milieuwetenschappelijke kennis in het maatschappelijk debat over duurzaamheidsvraagstukken. Je analyseert milieuproblemen in een context van duurzame ontwikkeling en schrijft academische teksten over zulke vraagstukken.

Opbouw

Cursussen Studiepunten     Startmoment         
Aarde, mens en milieu 1 5 Vast startmoment, kwartiel 1 of 3
Aarde, mens en milieu 2 5 Vast startmoment, kwartiel 2 of 4
Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling 5 Vast startmoment, kwartiel 3 of 1
Totaal 15  

Studieduur

1 jaar.
Het eerste halfjaar besteed je ongeveer 20 uur per week aan de studie. De begeleiding van de derde cursus is verdeeld over twee kwartielen en vraagt dan ongeveer 10 uur per week.

Begeleiding

De begeleiding vindt voornamelijk plaats via online bijeenkomsten en met behulp van de digitale leeromgeving van de Open Universiteit. Daarnaast is er elk kwartiel een themadagbijeenkomst in het studiecentrum in Utrecht waar je aan kunt deelnemen. Deze focusopleiding begint met een startbijeenkomst van de cursus Aarde, mens en milieu 1 in Burgers’ Zoo in Arnhem.

Tentaminering

De cursussen van deze focusopleiding worden afgerond met een tentamen en hiervoor ontvang je een certificaat. Hieronder staat een overzicht van het soort tentamen dat je bij de verschillende cursussen kunt verwachten:
- Aarde, mens en milieu 1: digitaal groepstentamen (DGT) met meerkeuzevragen.
- Aarde, mens en milieu 2: digitaal groepstentamen (DGT) met open en meerkeuzevragen en opdracht.
- Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling: opdracht.

Lees meer informatie over tentamens en aanmelden.

Studiecentra

Voor elke cursus wordt een fysieke bijeenkomst georganiseerd in het studiecentrum in Utrecht. De cursus Aarde, mens en milieu 1 begint met een startbijeenkomst in Burgers’ Zoo te Arnhem. De bijeenkomsten zijn gepland op een zaterdag en bijwonen is niet verplicht voor het afronden van de cursus.

Aanmelden

Je meldt je online aan voor deze focusopleiding. Je krijgt dan in MijnOU de beschikking over een 'studiepad'. Via dit studiepad meld je je vervolgens per cursus aan. Voor cursussen met een vast startmoment adviseren we aan te melden tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Aanmelden na het startmoment is niet meer mogelijk. Wil je starten met de opleiding, klik dan op Aanmelden. 
Lees meer over aanmelden.

Starten

Je kunt deze focusopleiding op twee verschillende momenten in het jaar starten. Het eerste startmoment is in september, het tweede in februari. De focusopleiding begint met een startbijeenkomst in Burgers’ Zoo in Arnhem.

Toelating

Voor deze focusopleiding gelden geen toelatingseisen.

Vrijstelling

Gezien de relatief kleine omvang van een focusopleiding verlenen wij géén vrijstelling op grond van elders behaalde studieresultaten voor één of meer cursussen binnen een focusopleiding.
Vrijstellingen kun je wel aanvragen als je een bachelor- of masteropleiding wilt volgen.

Collegegeld

Je betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van je nationaliteit en studieverleden.
Lees meer over kosten, Levenlanglerenkrediet, en de kortingsregeling (KCOU).

Diploma

Als je alle certificaten van de cursussen van deze focusopleiding hebt behaald, kun je een focusdiploma aanvragen. Dit diploma betekent dat je kennis op het desbetreffende terrein op bachelorniveau ligt.
Mocht je later alsnog de hele bacheloropleiding willen volgen, mag je de certificaten die je in deze focusopleiding hebt behaald ook inbrengen in het bachelorprogramma.