Focusopleiding Recht voor Notarisklerken - Notariskantoren

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Focusopleiding Recht voor Notarisklerken - Notariskantoren
Rechtswetenschappen | 30 EC
Code FORRNN-2020-2021
Focusopleidingen zijn samenhangende combinaties van een aantal cursussen uit een bacheloropleiding. Hiermee kunt u in korte tijd uw kennis actualiseren of zich specialiseren in een bepaald onderwerp of in een deel van een vakgebied zonder dat u de hele bachelor volgt. Na succesvolle afronding van alle cursussen kunt u een focusdiploma aanvragen.
Indien u later alsnog kiest voor de hele bacheloropleiding mag u de certificaten die u in een focusopleiding heeft behaald, ook inbrengen in het programma van de bachelor.    
Kijk voor meer informatie in het infomagazine Rechten.

Introductie

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze focusopleiding is bedoeld voor notarisklerken en medewerkers van notariskantoren. Het doel is uw kennis te actualiseren of te specialiseren binnen dit vakgebied. 

Inhoud

Deze focusopleiding bestaat uit de cursussen:
-    Inleiding privaatrecht
-    Aansprakelijkheidsrecht
-    Overeenkomstenrecht
-    Ondernemingsrecht
-    De dynamiek van het goederenrecht
Iedere cursus, behalve de eerste, heeft een studiebelasting van ca. 140 uur per cursus (1 studiepunt komt overeen met ca. 28 uur studiebelasting). Inleiding privaatrecht bestaat uit 10 EC  waardoor de studiebelasting ca. 280 uur is.  
 
In Inleiding privaatrecht komt het vermogensrecht aan bod. Na een inleiding in algemene begrippen, gaat u nader in op onderwerpen die behoren tot het goederenrecht en het verbintenissenrecht, zoals het eigendomsrecht, het hypotheekrecht, de overeenkomst en de onrechtmatige daad.
 
In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat het juridische leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Wanneer er sprake is van aansprakelijkheid dient de omvang van de schadevergoeding te worden vastgesteld. Hoe deze omvang wordt vastgesteld, alsmede het juridische kader voor het vaststellen van de omvang komt eveneens aan de orde in deze cursus.
 
De cursus Overeenkomstenrecht helpt u inzicht te verkrijgen in een geldige totstandkoming en de inhoud van een overeenkomst. Welke gronden zijn er om een overeenkomst nietig te verklaren en welke gevolgen heeft het niet-nakomen van een verbintenis? In deze cursus dient u het overeenkomstenrecht in verschillende casus toe te passen.
 
Ondernemingsrecht gaat in op de rechtspersonen, in welke gedaante deze zich voordoen en wat de rechten zijn.
 
Tot slot worden in De dynamiek van het goederenrecht de raakvlakken tussen het verbintenissenrecht en het goederenrecht bestudeerd. Er wordt onder andere inzicht gegeven in de overeenkomst als (geldige) titel voor overdracht van goederen en de (potentiele) rechtsgevolgen van overeenkomsten voor de vermogensrechtelijke positie van derden. De cursus geeft u inzicht in de samenhang tussen goederenrechtelijke en verbintenissenrechtelijke rechtsverhoudingen.
 
Onder “samenstelling” staat de kwartielindeling beschreven en via de cursuslinks vindt u uitgebreide cursusinformatie.

Opbouw

Cursussen Studiepunten Startmoment
Ondernemingsrecht 5 Vast startmoment, kwartiel 2
Inleiding privaatrecht 10 Vast startmoment, kwartiel 1
Aansprakelijkheidsrecht 5 Vast startmoment, kwartiel 1
Overeenkomstenrecht 5 Vast startmoment, kwartiel 3
De dynamiek van het goederenrecht 5 Vast startmoment, kwartiel 4
Totaal 30  

Kwartielen

Cursussen Studiepunten Startmoment
Ondernemingsrecht 5 Vast startmoment, kwartiel 2
Inleiding privaatrecht 10 Vast startmoment, kwartiel 3
Aansprakelijkheidsrecht 5 Vast startmoment, kwartiel 1
Overeenkomstenrecht 5 Vast startmoment, kwartiel 2
De dynamiek van het goederenrecht 5 Vast startmoment, kwartiel 4
Totaal 30  

Studieduur

Gemiddelde studieduur: 840 uur.

Studeren

Begeleiding

Studeren aan de Open Universiteit is deelnemen aan activerend online onderwijs. Zelfstudie staat voorop, maar er worden ook verschillende vormen van begeleiding aangeboden: (virtuele) groepsbijeenkomsten, online begeleiding, landelijke dagen en individuele begeleiding. Op de cursussites vindt u per cursus welke begeleidingsvorm wordt aangeboden.

Tentaminering

Voor tentamens kunt u terecht in één van de studiecentra in Nederland en Vlaanderen.

Aanmelden

Aanmelden

U meldt zich online aan voor deze focusopleiding. U krijgt dan in MijnOU de beschikking over een 'studiepad'. Via dit studiepad meldt u zich vervolgens per cursus aan. VVoor cursussen met een vast startmoment adviseren wij u zich aan te melden tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Aanmelden na het startmoment is niet meer mogelijk. Voor cursussen met een variabel startmoment kunt u zich op elk gewenst moment aanmelden. Houdt daarbij wel rekening met geplande tentamenmomenten.
 
Op sommige cursussen die onderdeel zijn van de focusopleiding zijn ingangseisen van toepassing. Meer informatie over deze ingangseisen vindt u onder het tabblad 'Aanmelden' op de productpagina's van de betreffende cursussen.
Inleiding privaatrecht dient te zijn afgerond voordat er aangemeld kan worden voor Aansprakelijkheidsrecht of Overeenkomstenrecht. Aanmelden voor Goederenrecht is mogelijk na aanmelden voor Aansprakelijkheidsrecht en Overeenkomstenrecht. 
Lees meer over aanmelden.

Starten

Een focusopleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment en een variabel startmoment. Voor cursussen met een vast startmoment kunt u zich enkel aanmelden tot de startdatum, zoals vermeld bij de cursusomschrijving. Met cursussen met een variabel startmoment kunt u op elk gewenst moment starten. Houdt u bij uw planning rekening met de data van de tentamens en eventuele begeleidingsbijeenkomsten. Met dit focusprogramma kunt u het beste starten in kwartiel 3 (februari).

Voorkennis

Enige juridische voorkennis is wenselijk. Indien u niet beschikt over juridische voorkennis adviseren wij u eerst de cursus  te volgen.

Toelating

18 jaar of ouder, geen andere toelatingseisen.

Vrijstelling

Gezien de relatief kleine omvang van een focusopleiding verlenen wij géén vrijstelling op grond van elders behaalde studieresultaten voor één of meer cursussen binnen een focusopleiding.
Vrijstellingen kunt u wel aanvragen als u een bachelor of masteropleiding wilt volgen.

Kosten

Collegegeld

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Na de studie

Diploma

Als u alle certificaten heeft behaald van de cursussen van deze focusopleiding, kunt u een focusdiploma aanvragen. Dit diploma betekent dat uw kennis op het desbetreffende terrein op bachelorniveau ligt.