Premaster formele technieken 2: datastructuren, formele talen, programmeertalen en security

Premaster formele technieken 2: datastructuren, formele talen, programmeertalen en security

  • Informatica
  • IB0103
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kun je vanaf 13 februari 2023 terugvinden in onze nieuwe digitale leeromgeving Brightspace

Inhoud

Premaster formele technieken 2 bestaat uit onderdelen van de cursussen Datastructuren en algoritmen, Formele talen en automaten, Concepten van programmeertalen, en Security en IT. Onderwerpen die worden behandeld zijn: datastructuren en algoritmen; formele talen en automaten; introductie tot Haskell; concepten van programmeertalen; cryptografie; beveiliging van software, besturingssystemen, databases, computernetwerken en webapplicaties.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een schakelprogramma voor de master Software Engineering of master Computer Science.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 mei 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 16 april 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2023.

Je kunt pas aanmelden voor IB0103 nadat je formeel bent toegelaten tot een schakelprogramma voor de masteropleiding Computer Science of masteropleiding Software Engineering, en nadat je ingeschreven bent voor IB0003 Premaster formele technieken 1: discrete wiskunde en logica.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via je studiepad.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur (studieadvies.informatica@ou.nl).

Voorkennis

De Premaster formele technieken 2 is uitsluitend bedoeld voor studenten van wie de kennis over datastructuren en algoritmen, formele talen, programmeertalen en security op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde masteropleiding mogelijk is.

Begeleidingsvorm

Online bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2
begeleiders: dhr.dr. S. de Gouw (FT&A en D&A) en dhr.ir. H. Passier (CvP) en dhr.dr.ir. H. Jonker (S&IT)
1. wo 23-11-2022 / 19.30-21.00 uur
2. wo 30-11-2022 / 19.30-21.00 uur
3. wo 07-12-2022 / 19.30-21.00 uur
4. wo 14-12-2022 / 19.30-21.00 uur
5. wo 21-12-2022 / 19.30-21.00 uur
6. wo 04-01-2023 / 19.30-21.00 uur
7. wo 11-01-2023 / 19.30-21.00 uur
8. wo 18-01-2023 / 19.30-21.00 uur
9. wo 25-01-2023 / 19.30-21.00 uur
10. wo 01-02-2023 / 19.30-21.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4
begeleiders: dhr.dr. S. de Gouw (FT&A en D&A) en dhr.ir. H. Passier (CvP) en dhr.dr.ir. H. Jonker (S&IT)
1. wo 03-05-2023 / 19.30-21.00 uur
2. wo 10-05-2023 / 19.30-21.00 uur
3. wo 17-05-2023 / 19.30-21.00 uur
4. wo 24-05-2023 / 19.30-21.00 uur
5. wo 31-05-2023 / 19.30-21.00 uur
6. wo 07-06-2023 / 19.30-21.00 uur
7. wo 14-06-2023 / 19.30-21.00 uur
8. wo 21-06-2023 / 19.30-21.00 uur
9. wo 28-06-2023 / 19.30-21.00 uur
10. wo 05-07-2023 / 19.30-21.00 uur


Docenten

Dhr. dr. S. de Gouw en dhr. dr. ir. H. Vranken.
De begeleidingsbijeenkomsten worden door diverse docenten gegeven (zie de cursussite in de digitale leeromgeving).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Security en IT
23-8-2022, 9-2-2023, 13-7-2023 en 29-8-2023

Basisconcepten van datastructuren, formele talen en programmeertalen
23-8-2022, 6-2-2023, 11-7-2023 en 29-8-2023

Tentamenhulpmiddelen

Security en IT:
De online wiskundige rekenmachine
Het online woordenboek

Datastructuren en algoritmen, Formele talen en automaten, Concepten van programmeertalen:
Het online woordenboek
De online wiskundige rekenmachine
'Schoon' tekstboek 'An introduction to formal languages and automata' (P. Linz)
'Schoon' werkboek Formele talen en automaten
'Schoon' tekstboek Data Structures and Algorithms in Java (Goodrich / Tamassia)
'Schoon' werkboek Datastructuren en algoritmen
NB: cursusmateriaal van Concepten van programmeertalen mag niet worden gebruikt
Een 'schone' studeerwijzer

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een studeerwijzer voor IB0103 plus het volledige cursusmateriaal van de cursussen Datastructuren en algoritmen, Formele talen en automaten, Concepten van programmeertalen, en Security en IT. De studeerwijzer bevat tevens een bijlage over de functionele programmeertaal Haskell.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.