Inleiding informatiekunde

Inleiding informatiekunde

  • Informatiekunde
  • IB0212
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

Informatietechnologie (IT) heeft een grote impact op ons leven, op organisaties en de maatschappij. Kennis over het gebruik van innovatieve IT en datagedreven bedrijfsinformatiesystemen is van essentieel belang om op verantwoorde wijze te investeren en in te spelen op een snel veranderende wereld, zodat organisaties beter functioneren. We geven in deze inleidende cursus een helikopterview van het vakgebied, zodat je onder andere zicht krijgt in: de verschillende typen informatiesystemen, ontwikkelprocessen, de toepassing van IT en datagedreven innovaties in organisaties, de invloed van technologie op de maatschappij en de eventuele morele en ethische kwesties die daarbij een rol spelen. Centraal daarbij staan informatiesystemen; zij vormen het kloppend hart van organisaties en de maatschappij. Dat wordt pijnlijk duidelijk wanneer ze niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren. Neem bijvoorbeeld een bank waarbij de software voor internetbankieren niet beschikbaar is, waardoor klanten geen transacties kunnen doen. Of een productiebedrijf waarbij het ERP-systeem niet werkt en er dus geen productieorders kunnen worden uitgegeven of bestellingen worden gedaan.

Inleiding informatiekunde is een startcursus binnen de bachelors Informatiekunde en Informatica. Je leert in deze cursus dat het succesvol toepassen van informatiesystemen verder gaat dan alleen technologie: het is een samenspel waarbij mens en maatschappij, organisatie en technologie op elkaar worden afgestemd (‘aligned’). Dit samenspel is specifiek het terrein van de informatiekunde en de cursus beoogt dan ook een overzicht te geven van de belangrijkste componenten van informatiesystemen (mens en maatschappij, organisatie en technologie) en de bijbehorende belangrijkste concepten en theorieën te introduceren.

Leerdoelen
In de cursus verwerf je kennis van de basisbegrippen en inzicht in de belangrijke vraagstukken op de grensvlakken mens en maatschappij, organisatie en technologie. Daarnaast krijg je ook inzicht in de organisatorische en maatschappelijke gevolgen van informatiesystemen.

• de belangrijkste concepten van informatiekunde omschrijven
• uitleggen welke informatie en informatiesystemen passend zijn bij het ondersteunen van strategisch voordeel, beslissingen en bedrijfsprocessen
• uitleggen welke informatiesystemen passend zijn bij het faciliteren van communicatie en samenwerking in en tussen organisaties
• het belang en de toepassingen van Business Intelligence, Business Analytics, en Artificial Intelligence, beschrijven en praktische voorbeelden van hun gebruik geven
• de ontwikkel- en implementatieprocessen van informatiesystemen omschrijven en potentiële risico’s in een praktijksituatie herkennen
• verschillende computerbedreigingen en misdrijven noemen en beveiligingsmaatregelen omschrijven
• fundamentele ethische principes benoemen en ethische dilemma’s in de toepassing van informatiesystemen uitleggen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2024.

Deze cursus start 28 april 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 13 april 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2025.De cursus wordt tweemaal per academisch jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis

Engelstalig tekstboek. Passieve beheersing van de Engelse taal is daarom nodig.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt tweemaal per jaar begeleiding aangeboden: in kwartiel 2 en 4.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. Prats López
1. di 19-11-2024 / 20.00-21.30 uur
2. di 10-12-2024 / 20.00-21.30 uur
3. di 07-01-2025 / 20.00-21.30 uur
4. di 28-01-2025 / 20.00-21.30 uur

Studiedag Informatica en Informatiekunde, Utrecht, onder voorbehoud
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. Prats López
1. za 03-05-2025 / tijd wordt nader bekend gemaakt
TIjdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag

Online-bijeenkomsten
2. di 20-5-2025 / 20.00-21.30 uur
3. di 10-06-2025 / 20.00-21.30 uur
4. di 01-07-2025 / 20.00-21.30 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2023-2024 en 2024-2025 zijn:
voor kwartiel 4 (start 2023-2024): 11-7-2024, 14-11-2024 en 5-2-2025
voor kwartiel 2 (start 2024-2025): 5-2-2025, 28-4-2025 en 27-8-2025
voor kwartiel 4 (start 2024-2025): 10-7-2025

Tentamendata

14-11-2024 19:00, 05-02-2025 14:00, 28-04-2025 14:00, 10-07-2025 19:00, 27-08-2025 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Meer informatie

STUDIEDAG
De cursus start twee keer per jaar. De startbijeenkomsten van de cursus worden gehouden op de studiedag aan het begin van kwartiel 2 en 4. De startbijeenkomst is ook online te volgen via de virtuele klas.

Vier keer per jaar is er een Informatica en Informatiekunde studiedag. Alle studenten die bezig zijn met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde worden hiervoor van harte uitgenodigd.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.ou.nl/studiedag-inf-ink.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- tekstboek: Rainer, R.K. & Prince, B. (2022). Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business. Wiley Hoboken, NJ, 9th edition.
- cursusleidraad in de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

Voor de bijeenkomsten via de virtuele klas dient een student over een goede internetverbinding te beschikken.

Digitale leeromgeving

Als student heb je toegang tot de cursussite in de online leeromgeving. Daar vind je de cursusleidraad, een rooster en de link naar de virtuele klas, kun je je opdrachten inleveren en naar de discussiegroepen gaan. Ook kun je er vragen stellen over de leerstof.