Logica, verzamelingen en relaties

Logica, verzamelingen en relaties
Informatica | 5 EC
Code IB0402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het eerste blok van de cursus Logica, verzamelingen en relaties bestaat uit een introductie in de propositielogica en predikaatlogica. Propositielogica is van groot belang: in de praktijk werken we vaak met beweringen waarin combinaties voorkomen met de woorden 'en', 'of' en 'niet'. Er worden regels ('wetten') afgeleid waarmee men het al dan niet waar zijn van zo'n bewering kan bewijzen. De propositielogica vormt ook de basis voor het realiseren van de digitale schakelingen in onder andere computers. Om het werken met een nog bredere klasse van uitdrukkingen mogelijk te maken, is de predikaatlogica nodig. Met predikaatlogica kunnen we ook redeneren over objecten en eigenschappen van objecten. Predikaatlogica vormt de basis van logische programmeertalen als Prolog, maar kan ook gebruikt worden om correctheid van programma's te beschrijven.
Het tweede blok gaat over verzamelingenalgebra en relaties. In de eerste leereenheid wordt ingegaan op het werken met verzamelingen en worden er regels afgeleid waarmee die bewerkingen systematisch kunnen worden uitgevoerd. Met name bij het werken met databases spelen deze bewerkingen een grote rol. Logica en verzamelingen zijn nauw verwant: logica wordt gebruikt om over verzamelingen te redeneren, maar anderzijds vormen verzamelingen een structuur waarop abstracte logische formules een concrete betekenis kunnen krijgen. Op een deel van die verwantschap gaat de leereenheid over Boole-algebra's dieper in. In diezelfde leereenheid komen ook de schakelalgebra's aan bod. Na een korte introductie in de grafentheorie sluit dit blok af met een eerste leereenheid over relaties. Het gaat in deze leereenheid vooral om relaties als speciaal geval van verzamelingen, en daarnaast wordt het functiebegrip zoals u dat kent van de middelbareschoolwiskunde verder verdiept.
In het vervolg van dit blok gaat de cursus in op twee speciale soorten relaties, namelijk equivalentierelaties en ordeningsrelaties. De cursus wordt afgesloten met een blok inductie, recursie en inductieve bewijzen: technieken die niet alleen in de wiskunde, maar ook in de informatica belangrijke toepassingen hebben.

De cursus bevat veel uitgewerkte opgaven en bovendien een aantal interessante historische wetenswaardigheden.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Wiskunde op vwo-niveau.
Dat betekent dat kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen op peil en actueel zijn:
- Getallen en verzamelingen
- Algebra
- Functies en grafieken
- Vergelijkingen en ongelijkheden.
Kijk voor meer informatie over hoe je kunt testen of je voorkennis op peil is, of hoe je die kunt verbeteren op: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/basiskennis-wiskunde-voor-informatica.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online begeleiding.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. N. van Vugt-Hage
za 21-11-2020 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. N. van Vugt-Hage
1. ma 07-09-2020 / 19.00-21.00 uur
2. ma 28-09-2020 / 19.00-21.00 uur
3. ma 26-10-2020 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. N. van Vugt-Hage
1. ma 14-12-2020 / 19.00-21.00 uur
2. za 18-01-2020 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Mw. drs. J. Lodder en mw. dr. N. van Vugt-Hage.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

01-02-2021, 19-04-2021, 06-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een zakrekenmachine
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit drie delen schriftelijk materiaal van de Open Universiteit.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof. In deze leeromgeving vindt u ook het rooster voor de cursus. Via de leeromgeving kunt u deelnemen aan de virtuele klas voor de begeleidingsbijeenkomsten.