Communicatievaardigheden

Communicatievaardigheden
Informatica | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB1402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De trainingen waaruit deze cursus bestaat zijn:
- Gespreksvaardigheden.
In deze training worden verschillende gesprekssituaties geoefend, in twee bijeenkomsten op locatie. Over de trainingen moet een verslag worden geschreven.
- Schrijven en presenteren.
In deze training moet een artikel worden geschreven over een zelfgekozen onderwerp. Halverwege het schrijfproces moet een presentatie over het onderwerp gegeven worden aan medestudenten.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als u ten minste 30 EC hebt behaald (via certificaat of vrijstelling) in de propedeuse van de bacheloropleidingen Informatica of Informatiekunde.

Toelichting aanmelden

Tijdens de cursus moet u deelnemen aan twee trainingen. De trainingen worden meerdere keren per jaar verzorgd. U kiest zelf aan welke run van training u deel gaat nemen. Na aanmelding voor de cursus, dient u zich drie weken van te voren te melden voor deelname aan een run van een training. Dit in verband met de voorbereidingen op deze verplichte bijeenkomsten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus bestaat uit de twee trainingen 'Gespreksvaardigheden', verzorgd door dhr. Van der Molen, en 'Schrijven en presenteren', verzorgd door dhr. Van de Vrie. Iedere training wordt drie keer georganiseerd, dus u kunt kiezen aan welke run u meedoet. Deelname aan de bijeenkomsten is verplicht.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. ir. E. van de Vrie (Wordt overgenomen door dhr. W. van der Molen)
1. za 26-09-2020 / 10.00-16.00 uur
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. ir. E. van de Vrie (Wordt overgenomen door dhr. W. van der Molen)
1. za 19-12-2020 / 10.00-16.00 uur
2. za 09-01-2021 / 10.00-16.00 uur

Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. ir. E. van de Vrie (Wordt overgenomen door dhr. W. van der Molen)
1. za 06-03-2021 / 10.00-16.00 uur
2. za 10-04-2021 / 10.00-16.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. ir. E. van de Vrie (Wordt overgenomen door dhr. W. van der Molen)
1. za 29-05-2021 / 10.00-16.00 uur
2. za 19-06-2021 / 10.00-16.00 uur

Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. ir. E. van de Vrie
za 21-11-2020 / ntb
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. ir. E. van de Vrie
vr 12-02-2021 / ntb
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. ir. E. van de Vrie
za 01-05-2021 / ntb

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het online materiaal dat voor deze cursus nodig is wordt beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving.
Daarnaast ontvangt u het boek ‘Gespreksvoering’ voor de training Gespreksvaardigheden.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.