Communicatievaardigheden

Communicatievaardigheden

  • Informatica
  • IB1402
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Informatici en informatiekundigen dienen over goede communicatievaardigheden te beschikken om hun werk succesvol
te kunnen uitvoeren. Carrièrekansen worden niet alleen bepaald door inhoudelijke kennis van een vakgebied, andere vaardigheden zijn zeker zo belangrijk. In deze cursus worden een aantal communicatievaardigheden behandeld:
gespreks-, schrijf- en presentatievaardigheden.

De cursus bestaat uit twee onderdelen. In het onderdeel 'Gespreksvaardigheden' wordt eerst de theorie van mondelinge communicatie behandeld. Vervolgens wordt tijdens twee bijeenkomsten deze theorie toegepast in een aantal oefenbesprekken tussen studenten onderling. Je leert je eigen gesprekken te observeren, te beoordelen en verbeterpunten te formuleren om zo je gespreksvaardigheden verder te ontwikkelen, zowel tijdens als na afloop van het vak. Beide bijeenkomsten worden afgesloten met een oefengesprek waarover je een reflectieverslag schrijft.

Leerdoelen
Na het doorlopen van dit onderdeel
- heb je kennis van de theorie van mondelinge communicatie,
- kun je deze theorie inzetten in zakelijke gesprekken,
- kun je zakelijke gesprekken van anderen observeren, hierop feedback geven en adviezen ter verbetering formuleren en
- kun je reflecteren op je eigen aandeel in zakelijke gesprekken en adviezen voor jezelf formuleren om dit te verbeteren.

In het tweede onderdeel ‘Schrijven en presenteren’ schrijf je een artikel over een zelfgekozen onderwerp. Hierbij staat een methodische aanpak van de schrijfopdracht voorop. Tevens is er aandacht voor zowel de communicatie tussen IT-specialisten onderling als de communicatie van IT-specialisten met niet-specialisten en wat deze verschillen betekenen voor de benodigde gespreksvaardigheden. Halverwege het schrijfproces geef je een presentatie over het onderwerp.

Leerdoelen
Na het doorlopen van dit onderdeel
- heb je kennis van het schrijfproces en hoe je dit proces methodisch aanpakt,
- heb je kennis van eisen die gesteld worden aan zakelijke teksten,
- kun je een analyse van een schrijfsituatie maken en
- kun je een goed gestructueerde en goed geformuleerde tekst schrijven die aansluit bij de doelgroep.

Tevens
- heb je kennis van de eisen die aan een goede presentatie gesteld worden,
- kun je een goed gestructureerde en begrijpelijke presentatie maken en
- kun je een presentatie geven voor een kleine groep medestudenten.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als je ten minste 30 EC hebt behaald (via certificaat of vrijstelling) in de propedeuse van de bacheloropleidingen Informatica of Informatiekunde.

Toelichting aanmelden

De cursus wordt drie keer per jaar gegeven en bestaat uit twee onderdelen: ‘Gespreksvaardigheden’ met twee verplichte bijeenkomsten en ‘Schrijven en Presenteren’ met één verplichte bijeenkomst. Je kunt zelf bepalen in welk kwartiel je deelneemt. Tevens is het mogelijk, in overleg met de docent, om deelname aan de bijeenkomsten over twee kwartielen te verdelen.

Nadat je toegang hebt gekregen tot de digitale leeromgeving, dien je je per e-mail aan te melden bij de docent om de data van de bijeenkomsten waaraan je wilt deelnemen door te geven. De data van het lopend cursusjaar staan vermeld onder de tab 'begeleiding'.

.

Begeleidingsvorm

De cursus bevat drie verplichte bijeenkomsten. De twee bijeenkomsten van het onderdeel Gespreksvaardigheden vinden plaats in het studiecentrum Utrecht, op zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur. De lunch wordt verzorgt door het studiecentrum.

De bijeenkomst van het onderdeel Schrijven en presenteren vindt steeds plaats bij aanvang van het kwartiel en is onderdeel van de Informatica en Informatiekunde studiedag. Het rooster en de locatie van deze bijeenkomst volgt uit het programma van deze dag.

De standaard begeleiding is beschikbaar in het kwartiel dat je deelneemt aan de bijeenkomsten. Daarnaast is begeleiding mogelijk gedurende de hele periode dat je inschrijfrechten hebt voor dit vak. Informeer hiernaar bij de docent als je overweegt hier gebruik van te maken.

Voor studenten die om welke geldige reden dan ook moeite hebben om deel te nemen aan deze bijeenkomsten is een maatwerk oplossing mogelijk. Voor meer informatie: neem contact op met je studieadviseur of met de docent van dit vak.

Begeleidingsbijeenkomsten


ITXperience Day Informatica en Informatiekunde, Den Bosch
Kwartiel 2 - begeleider dhr.drs. W. van der Molen
1. za 07-12-2024 / tijd wordt nader bekend gemaakt
TIjdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag
Studiecentrum Utrecht
2. za 14-12-2024 / 10.00-16.00 uur / gespreksvaardigheden
Studiecentrum Utrecht
3. za 18-01-2025 / 10.00-16.00 uur / gesperksvaardigheden

Studiedag Informatica en Informatiekunde, Utrecht, onder voorbehoud
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.drs. W. van der Molen
1. vr 14-02-2025 / tijd wordt nader bekend gemaakt
Tijdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag
Studiecentrum Utrecht
2. za 01-03-2025 / 10.00-16.00 uur / gespreksvaardigheden
Studiecentrum Utrecht
3. za 15-03-2025 / 10.00-16.00 uur /gespreksvaardigheden

Studiedag Informatica en Informatiekunde, Utrecht, onder voorbehoud
Kwartiel 4 - begeleider: dhr.drs. W. van der Molen
1. za 03-05-2025 / tijd wordt nader bekend gemaakt
Tijdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag
Studiecentrum Utrecht
2. za 24-05-2025 / 10.00-16.00 uur / gespreksvaardigheden
Studiecentrum Utrecht
3. za 14-06-2025 / 10.00-16.00 uur / gespreksvaardigheden

Aanmelden begeleiding

Deelname aan de begeleidingsbijeenkomst op de Informatica en Informatiekunde studiedagen is gratis, maar in verband met groepsindelingen en de broodmaaltijd is tijdig aanmelden verplicht. Je kunt aanmelden voor de Informatica en Informatiekunde studiedag door het aanmeldformulier in te vullen op de website.
Indien je je hebt aangemeld voor de Informatica en Informatiekunde Studiedag, maar onverhoopt toch niet kunt deelnemen, verzoeken we jou om af te melden via de link in de aanmeldbevestigingse-mail zodat studenten die op de reservelijst staan kunnen deelnemen.

Docenten

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het online materiaal dat voor deze cursus nodig is wordt beschikbaar gesteld via de online leeromgeving.
Daarnaast ontvang je het boek ‘Gespreksvoering’ voor het onderdeel Gespreksvaardigheden.

Digitale leeromgeving

Als student kun je, na inschrijving, via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.