Webapplicaties: de clientkant

Webapplicaties: de clientkant
Informatica | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB1902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De clientkant van webapplicaties is lange tijd min of meer genegeerd binnen het vakgebied informatica. Dat heeft vooral een historische oorzaak: webapplicaties speelden zich op de server af, en werken met HTML en CSS was iets voor de webdesigner, niet voor de applicatieontwikkelaar.
Maar webapplicaties zijn van aard veranderd. De logica bevindt zich steeds vaker niet meer alleen aan de serverkant; de clientkant speelt een steeds grotere rol. Daarbij heeft de logica aan de clientkant vaak de functie om een applicatie gebruikersvriendelijk te maken: voordat een formulier wordt opgestuurd, wordt gecontroleerd of alles wel is ingevuld en krijgt de gebruiker aanwijzingen, of bij het intypen van bijvoorbeeld de naam van een station krijgt de gebruiker al een aantal bij de eerste letters behorende stations te zien om uit te kiezen. Daarnaast zijn er ook applicaties waarbij de webserver alleen wordt gebruikt om gegevens op te bewaren, terwijl de applicatie geheel aan de clientkant draait. De spreadsheet-applicatie van Google is daar een sprekend voorbeeld van.
Scripting aan de clientkant is daarmee een steeds belangrijker onderdeel geworden van webapplicaties. In deze cursus maakt u kennis met HTML en CSS, en leert u een groot aantal mogelijkheden van JavaScript kennen. We zullen daarbij ook een overzicht geven van de soort technieken die er beschikbaar zijn voor de clientkant, zodat u toekomstige ontwikkelingen kunt duiden.

Blok 1 (Het statische web) omvat een oriënterende leereenheid over internet en het world wide web. U krijgt hier een heel korte inleiding in wat het internet eigenlijk is, in de structuur van het world wide web als een systeem van clients en servers, en over de betekenis van termen als URL of HTTP. Verder bevat dit blok een leereenheid over HTML en een leereenheid over CSS. Beide talen worden niet uitputtend behandeld: u wordt met deze cursus geen webontwerper, maar leert wel wat u over HTML en CSS moet weten als webontwikkelaar.

Blok 2 (JavaScript) geeft een inleiding in JavaScript, buiten de context van het web. U leert de principes van de taal, waarbij zowel het objectgeoriënteerde aspect als het functionele aspect aan bod komt. Ook leert u hoe u JavaScriptcode kunt inpakken in modules, en leert u hoe u uw code kunt testen en kunt documenteren. We besteden veel aandacht aan programmeerprincipes.

Blok 3 (Webapplicaties) laat zie hoe u JavaScript kunt gebruiken om een webapplicatie te bouwen. U maakt kennis met de DOM (Document object model), waarmee u de browser, de pagina en de elementen op de pagina als objecten kunt benaderen en manipuleren. U leert hoe u eventgebaseerd kunt programmeren in de browser, en u maakt kennis met jQuery, een JavaScript library die een aantal zaken gemakkelijker maakt, onder andere het binden van eventhandlers aan elementen in de pagina.
In dit blok leert u ook hoe u vanuit de clientkant kunt communiceren met de server, zodat u complete webapplicaties kunt schrijven.

Blok 4 (Software engineering) geeft ten slotte een overzicht van de manier waarop u, op een gedegen manier, een webapplicatie kunt ontwerpen en bouwen. Dat gebeurt in de vorm van een uitgebreide casus, waarin we op systematische wijze een applicatie refactoren.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus kan pas nadat u de cursussen Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102) en Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren (IB0902) conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en u die cursussen grotendeels bestudeerd heeft).

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

U heeft voorkennis nodig op het gebied van objectgeoriënteerd programmeren op het niveau van de cursussen Inleiding informatica Objectgeoriënteerd programmeren en Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt een aantal online bijeenkomsten gegeven, waarbij we ingaan op de bij de cursus behorende opdrachten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Land. dag (Studiedag Informatica)
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr.ir. S. Stuurman_
za 21-11-2020 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr.ir. S. Stuurman_
1. wo 16-12-2020 / 19.00-20.30 uur

Docenten

Dhr. dr. ir. H. Passier en mw. dr. ir. S. Stuurman.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Nederlandstalig werkboek.

Mediagebruik

Bij deze cursus wordt Firefox gebruikt. U installeert tools voor testen, en voor het genereren van documentatie. Als editor raden we Notepad++ aan. Voor alle tools stellen we handleidingen ter beschikking, met aanwijzingen voor installatie. Alle gebruikte tools zijn open source.

Digitale leeromgeving

Bouwstenen voor de uitvoering van de opdrachten, installatie- en gebruikershandleidingen voor de gebruikte software zijn beschikbaar via de cursussite in de digitale leeromgeving. Op de cursussite vindt u ook de weblinks: links die in het werkboek worden genoemd en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.