Webapplicaties: de clientkant

Webapplicaties: de clientkant

  • Informatica
  • IB1902
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Webapplicaties zijn van aard veranderd. De logica bevindt zich steeds vaker niet meer alleen aan de serverkant; de clientkant speelt een steeds grotere rol. Er zijn bijvoorbeeld applicaties waarbij de webserver alleen wordt gebruikt om gegevens op te bewaren, terwijl de applicatie geheel aan de clientkant draait. De spreadsheet-applicatie van Google is daar een sprekend voorbeeld van.
Scripting aan de clientkant is daarmee een steeds belangrijker onderdeel geworden van webapplicaties. Die scripting gebeurt vooral met JavaScript. JavaScript is een taal met veel mogelijkheden. Een nadeel van de taal is dat hij niet getypeerd is. Het is erg gemakkelijk om fouten te maken in JavaScript. Een goede programmeerstijl testen en veel refactoren zijn daarom extra van belang.
In deze cursus maakt u kennis met HTML en CSS, en leert u een groot aantal mogelijkheden van JavaScript kennen. We leggen daarbij de nadruk op een goede programmeerstijl. We laten u bovendien kennismaken met TypeScript, een getypeerde taal die gemakkelijk is te compileren naar JavaScript.

Blok 1 (De context) bevat een oriënterende leereenheid over internet en het world wide web. U krijgt hier een heel korte inleiding in wat het internet eigenlijk is, in de structuur van het world wide web als een systeem van clients en servers, en over de betekenis van termen als URL of HTTP.

Blok 2 (HTML en CSS) bevat een leereenheid over HTML en een leereenheid over CSS. Beide talen worden niet uitputtend behandeld: u wordt met deze cursus geen webontwerper, maar leert wel wat u over HTML en CSS moet weten als webontwikkelaar.

Blok 3 (JavaScript) geeft een inleiding in JavaScript, buiten de context van het web. U leert de principes van de taal, waarbij zowel het objectgeoriënteerde aspect als het functionele aspect aan bod komt. Ook leert u hoe u JavaScriptcode kunt inpakken in modules, en leert u hoe u uw code kunt testen en kunt documenteren. We besteden veel aandacht aan programmeerprincipes.

Blok 4 (JavaScript voor het web) laat zie hoe u JavaScript kunt gebruiken om een webapplicatie te bouwen. U maakt kennis met de DOM (Document object model), waarmee u de browser, de pagina en de elementen op de pagina als objecten kunt benaderen en manipuleren. U leert hoe u eventgebaseerd kunt programmeren in de browser, en u maakt kennis met jQuery, een JavaScript library die een aantal zaken gemakkelijker maakt, onder andere het binden van eventhandlers aan elementen in de pagina.
In dit blok leert u ook hoe u vanuit de clientkant kunt communiceren met de server, zodat u complete webapplicaties kunt schrijven.

Blok 4 (Software engineering) geeft ten slotte een overzicht van de manier waarop u, op een gedegen manier, een webapplicatie kunt ontwerpen en bouwen. Dat gebeurt in de vorm van een uitgebreide casus, waarin we op systematische wijze een applicatie refactoren. In dit blok maakt u ook kennis met TypeScript.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kunt u:
- de basiselementen van de standaarden en technieken HTML, CSS, JavaScript, DOM en Ajax toepassen voor het ontwikkelen van webapps en webapplicaties
- de werking van een webapplicatie uitleggen, en daarbij aangeven wat de rol van de clientkant en van de serverkant is
- de voordelen uitleggen van het werken volgens webstandaarden
- in JavaScript programmeren volgens de programmeeraanwijzingen binnen de cursus
- een webapp of webapplicatie opzetten volgens de software-engineeringprincipes die binnen de cursus worden aangeleerd
- werken met de bibliotheek jQuery
- een JavaScriptapplicatie omzetten naar TypeScript
- bij het ontwerpen van een webapplicatie rekening houden met het feit dat de applicatie op een sterk uiteenlopende verzameling (en niet van te voren geheel gekende) platforms gebruikt zal worden, waaronder mobiele platforms.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus kan pas nadat u de cursussen Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102) en Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren (IB0902) conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en u die cursussen grotendeels bestudeerd heeft).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 15 november 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 31 oktober 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 31 oktober 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 november 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

U heeft voorkennis nodig op het gebied van objectgeoriënteerd programmeren op het niveau van de cursussen Inleiding informatica, Objectgeoriënteerd programmeren en Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt een aantal online bijeenkomsten gegeven, waarbij we ingaan op de bij de cursus behorende opdrachten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica, locatie volgt of online
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr.ir. S. Stuurman
za 20-11-2021 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr.ir. S. Stuurman
1. wo 15-12-2021 / 19.00-20.00 uur
2. wo 05-01-2022 / 19.00-20.00 uur
3. wo 26-01-2022 / 19.00-20.00 uurTentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Nederlandstalig werkboek.

Mediagebruik

Bij deze cursus wordt Firefox gebruikt. U installeert tools voor testen, voor het genereren van documentatie, voor TypeScript. Als editor raden we Notepad++ aan. Voor alle tools stellen we handleidingen ter beschikking, met aanwijzingen voor installatie. Alle gebruikte tools zijn open source.

Digitale leeromgeving

Bouwstenen voor de uitvoering van de opdrachten, installatie- en gebruikershandleidingen voor de gebruikte software zijn beschikbaar via de cursussite in de digitale leeromgeving. Op de cursussite vindt u ook de weblinks: links die in het werkboek worden genoemd en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.
De cursussite is vooral ook de plek waar u ziet wanneer u geacht wordt wat te bestuderen en bevat extra aanwijzingen.