Practicum informatiekunde

HEADER_INF_head_large.jpg

Practicum informatiekunde

  • Informatiekunde
  • IB2402
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

U bestudeert zelfstandig het werkboek dat een beknopt overzicht biedt van de te gebruiken technieken en waarin beschreven wordt welke techniek zich het beste leent in een bepaalde situatie. Op basis hiervan stelt u een requirements-specificatie op voor een informatiesysteem.
De te gebruiken technieken zijn eerder in detail behandeld, m.n. in de cursus Requirements voor informatiesystemen en v.w.b. zaken rond projectplanning in de cursus Projectmanagement: inrichten van projecten.

Voorafgaand aan de uitvoering van dit project wordt een projectplan opgesteld. Er wordt bij deze cursus van uit gegaan dat u zelf een praktijkcasus kunt aandragen. Er zijn richtlijnen waar deze praktijkcasus aan moet voldoen.

Leerdoelen
- De juiste stakeholders achterhalen en hun doelen inventariseren.
- De doelen vertalen naar zowel functionele eisen als kwaliteitseisen en beperkingen (constraints).
- Door een afweging van belangen van stakeholders en hun doelen deze eisen prioriteren– een beargumenteerde keuze maken uit de beschikbare technieken op basis van de gegeven casus en de stakeholders; deze technieken betreffen elicitatie, specificatie en validatie van requirements.
- Deze technieken toepassen in een realistische praktijkcasus.
- om alle noodzakelijke activiteiten uit te voeren een projectplan opstellen, uitvoeren en, indien noodzakelijk, aanpassen.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus kan pas nadat u de cursus Requirements voor informatiesystemen (IB2502) conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel vrijgesteld heeft gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en u deze cursus grotendeels bestudeerd heeft).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleiding in het tweede kwartiel in overleg met de docent.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een digitaal cursusboek.

Digitale leeromgeving

Als student, na inschrijving, kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.