Requirements voor informatiesystemen

Requirements voor informatiesystemen
Informatiekunde | 5 EC
Code IB2502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Voordat een informatiesysteem wordt gebouwd moet er inzicht zijn in de behoeftes van toekomstige gebruikers. De cursus Requirements voor informatiesystemen richt zich op het in kaart brengen van deze behoeftes en in het Practicum informatiekunde moeten de requirements worden opgesteld voor een realistische praktijkcasus.
Requirements staan centraal, maar rond dit begrip is er een netwerk van gerelateerde begrippen, bijvoorbeeld stakeholder, doel, prioriteit, scenario.
Bij het in kaart brengen van elk van deze begrippen wordt uitgelegd hoe je ze kunt vinden, specificeren en valideren. Bijvoorbeeld, hoe kun je stakeholders vinden?
Bij het specificeren wordt gebruik gemaakt van grafische modellen zoals contextdiagrammen en doelmodellen maar ook van sjablonen en gestructureerde teksten zoals bijv. bij use cases of kwaliteitseisen.
Verder komen verschillende invalshoeken voor het ontdekken van requirements aan bod. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in (het ontdekken/specificeren/valideren van requirements m.b.v.) individuen, groepen en artefacten. Denk hierbij aan technieken als interview en observatie bij individuen; en brainstormsessie en workshop bij groepen.
Deze technieken zijn vaak toepasbaar op meerdere elementen uit het netwerk van begrippen rond requirements. Zo zullen bij het ontdekken van scenario's zowel interviews als workshops nuttig kunnen zijn. Verder zal een workshop voor het ontdekken van scenario's anders worden ingericht dan voor het ontdekken van doelen. Dat betekent dat algemene zaken rond workshops in een aparte sectie worden behandeld en zaken die specifiek op een van de requirement-elementen betrekking hebben ter plekke worden behandeld.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de cursus kan de student
- het belang van requirements en hun rol in het ontwikkelen van een informatiesysteem beschrijven;
- de verschillende typen stakeholders die betrokken kunnen zijn bij requirements benoemen;
- het verband tussen stakeholders, doelen en requirements uitleggen;
- doelen analyseren en verfijnen en omzetten in requirements;
- technieken en kwaliteitscriteria beschrijven voor het eliciteren, valideren en prioriteren van requirements;
- in een gegeven casus een selectie maken van goed toepasbare technieken;
- in een gegeven casus zowel functionele eisen als kwaliteitseisen opstellen;
- in een gegeven casus requirements specificeren m.b.v. modellen en gestructureerde tekst.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (IB1002).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online begeleiding in de digitale leeromgeving.

Docenten

Dhr. dr. R. Bos.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

De tentamenmogelijkheid op 20 april 2021 is enkel beschikbaar voor de studenten van wie de inschrijving is gestart in kwartiel 3 van het academisch jaar 2019-2020.

Tentamendata

12-11-2020, 19-04-2021, 20-04-2021, 06-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot van de voorgaande cursus (T05211 Requirements voor informatiesystemen).

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Engelstalig tekstboek (Discovering Requirements, I. Alexander en L. Beus-Dukic, 2009), online artikelen over agile requirements engineering en een elektronisch cursusboek.

Mediagebruik

De digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docent en medestudenten.