AppLab

AppLab

  • Informatica
  • IB2602
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Voor de app maak je gebruik van moderne technieken, zoals op dat moment gebruikelijk (momenteel o.a.: reactive, realtime gedistribueerde database, view/data binding, en webservices). Je werkt in groepen aan de app, gebruikmakend van een modern broncodesysteem (GitLab). In AppLab maak je ook actief gebruik van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD), waardoor de gemaakte code automatisch getest en verspreid kan worden.
We gebruiken een tweetal manieren van werken uit de start-upwereld: ‘release early, release often’ (om snel feedback te krijgen en je plannen aan te passen) en ‘fail early, fail fast’ (realiseer het meest risicovolle eerst zodat je weet of het zin heeft om door te gaan). Je krijgt van de docenten actief feedback op de code en manier van werken door middel van de peerreview functionaliteiten van het gebruikte broncodesysteem. Je start met een al ingerichte broncodesysteem-omgeving met voorgegeven basisapp met genoemde technieken. Zo kun je snel aan de slag en je concentreren op het realiseren van jullie eigen app. In AppLab leer je om in de praktijk tijdsefficiënt een moderne app te maken.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kun je:
- werken in een team met ondersteuning van een modern source code beheersysteem,
- efficiënt nieuwe technieken, frameworks en bibliotheken evalueren en gebruiken,
- ‘moderne’ apps van voor tot achter en van begin tot eind ontwikkelen,
- in een praktijksetting codekwaliteit realiseren en waarborgen.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als je de propedeuse en de cursussen Datastructuren en algoritmen (IB1502), Software testen (IB3202) en Webapplicaties: de clientkant (IB1902) conform je online studiepad hebt afgerond, dan wel hebt vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en je die laatste drie cursussen grotendeels bestudeerd hebt).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

De cursus wordt eenmaal per academisch jaar aangeboden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een aantal virtuele begeleidingsbijeenkomsten en een verplichte startbijeenkomst tijdens de studiedag aan het begin van het semester.

BegeleidingsbijeenkomstenStudiedag Informatica of online-bijeenkomst
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. F. van den Broek
vr 17-02-2023 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. F. van den Broek
1. di 28-02-2023 / 19.30-21.00 uur
2. di 07-03-2023 / 19.30-21.00 uur
3. di 21-03-2023 / 19.30-21.00 uur
4. di 04-04-2023 / 19.30-21.00 uur

Studiedag Informatica of online-bijeenkomst
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. F. van den Broek
za 06-05-2023 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. F. van den Broek
1. di 23-05-2023 / 19.30-21.00 uur
2. di 20-06-2023 / 19.30-21.00 uur
3. di 04-07-2023 / 19.30-21.00 uur
Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Aangezien het vak over moderne technieken van dit moment gaan, zullen een aantal pdf’s beschikbaar gesteld worden. Tevens worden veel online bronnen gebruikt.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.