Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie

  • Informatica
  • IB2802
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Kunstmatige intelligentie houdt zich bezig met de onderliggende principes van intelligent gedrag in natuurlijke of kunstmatige systemen. Deze cursus behandelt kunstmatige intelligentie vanuit het perspectief van een ‘intelligente computationele agent’. Wie of wat die agent precies is, een computer, een thermostaat of iets heel anders, blijft open, maar de agent handelt in en reageert op een omgeving op een intelligente manier. Je zult kennismaken met een aantal van de belangrijkste principes en technieken voor het ontwikkelen van computationele agents, bijvoorbeeld om zoekproblemen en planningsproblemen op te lossen, of om agents te laten redeneren over beschikbare kennis. Bovendien leer je hoe een agent kan leren uit gegevens door gebruik te maken van moderne machine learning algoritmen.

Leerdoelen
Je maakt kennis met een aantal methoden en technieken uit de kunstmatige intelligentie op het gebied van zoeken, redeneren, leren en plannen. Na bestudering van deze cursus kun je:
- de structuur van een agent system beschrijven, en kun je de consequenties van keuzes in een eenvoudig agent system beredeneren,
- verschillende zoektechnieken (A*, iterative deepening, branch and bound) beschrijven en deze toepassen om een concreet zoekprobleem op te lossen,
- problemen formaliseren door middel van features en constraints en technieken gebruiken om deze geformaliseerde problemen computationeel efficiënt op te lossen,
- een Bayesiaans netwerk handmatig specificeren en daaruit kansen uitrekenen,
- een beschrijving van een aantal (supervised) leertechnieken geven en de verschillen daartussen, en deze ook toepassen op een kleine dataset,
- een planningsprobleem representeren in formele logica en dat oplossen door middel van planningsalgoritmen,
- representaties gebruiken om relationele problemen te representeren en op te lossen.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als je de cursussen Logica, verzamelingen en relaties (IB0402), Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102), Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren (IB0902), Lineaire algebra en stochastiek (IB0602) en Datastructuren en algoritmen (IB1502) conform je online studiepad hebt afgerond, dan wel hebt vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en je die cursussen grotendeels bestudeerd hebt).

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Voorkennis

Wiskunde op vwo-niveau, met name formulevaardigheid, kennis van eenvoudige kansrekening en van functies en hun afgeleiden. Daarnaast logica zoals behandeld in de cursus Logica, verzamelingen en relaties.

Kijk voor meer informatie over hoe je kunt testen of je voorkennis op peil is, of hoe je die kunt verbeteren op: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/basiskennis-wiskunde-voor-informatica.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus worden online bijeenkomsten aangeboden in de periode van september t/m november. Daarnaast wordt gedurende het gehele jaar standaardbegeleiding in de digitale leeromgeving aangeboden.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica of online-bijeenkomst
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. J. Lodder
vr 02-09-2022 / 18.30-20.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleiders: mw.dr. J. Lodder en dhr.dr. A. Hommersom
1. di 13-09-2022 / 19.30-21.00 uur
2. di 27-09-2022 / 19.30-21.00 uur
3. di 11-10-2022 / 19.30-21.00 uur
4. di 25-10-2022 / 19.30-21.00 uur
5. di 08-11-2022 / 19.30-21.00 uur

Studiedag Informatica en Informatiekunde Utrecht of online-bijeenkomst
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr. J. Heyninck en dhr.dr. A. Hommersom
Vr 17-2-2023 / Startbijeenkomst / 15.00-16.30 uur
Tijdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr. J. Heyninck en dhr.dr. A. Hommersom
1. do 23-02-2023 / 19.30-21.00 uur
2. do 09-03-2023 / 19.30-21.00 uur
3. do 23-03-2023 / 19.30-21.00 uur
4. do 13-04-2023 / 19.30-21.00 uur

Aanmelden begeleiding

Deelname aan de begeleidingsbijeenkomst op de Informatica studiedag in de Jaarbeurs Utrecht op vrijdag 2 september 2022 is gratis maar in verband met groepsindelingen en de broodmaaltijd is tijdig aanmelden (en afmelden) verplicht. Je kunt je tot 22 augustus 2022 aanmelden voor de Informatica studiedag door het aanmeldformulier in te vullen op de website.
Indien je toch niet kunt deelnemen aan de Informatica studiedag verzoeken we jou om af te melden via deze link zodat studenten die op de reservelijst staan kunnen deelnemen.

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2022-2023 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2022-2023): 15-11-2022, 6-2-2023 en 13-7-2023
voor kwartiel 3 (start 2022-2023): 24-4-2023, 13-7-2023Tentamendata

24-04-2023 14:00, 13-07-2023 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon'tekstboek: D. Poole, A. Mackworth - Artificial Intelligence, 2nd ed
De online programmeerbare rekenmachine
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Het tekstboek ‘David Poole en Alan Mackworten, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, second edition, Cambridge University Press, 2017 en een werkboek.

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. Je vindt daar actuele studie- informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.