Premaster AI: wiskunde voor Machine Learning

Premaster AI: wiskunde voor Machine Learning

  • Informatica
  • IB3702
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus geeft een dieper inzicht in lineaire algebra en een inleiding in continue wiskunde. In het eerste deel komen lineaire transformaties, die uitgebreid worden toegepast in machine learning en AI, aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de theoretische aspecten van lineaire algebra, o.a. vectorruimte, eigenwaarde en matrixdecompositie.
Het tweede deel geeft een inleiding in calculus (limiet-, differentiaal- en integraalrekening). Calculus wordt overal toegepast in de fysieke wereld, maar ook vaak in AI, bijvoorbeeld als men verwachtingen moet uitdrukken of een optimale oplossing moet vinden.
Dit vak gebruikt het tekstboek ‘No Bullshit Guide to Linear Algebra’, een OU-werkboek en digitaal leermateriaal. Tevens maak je gebruik van de computer om berekeningen uit te voeren, zoals dat in de praktijk ook gebeurt.
Het doel van dit vak is dat je de nodige wiskunde na deze cursus goed en met zelfvertrouwen kunt gebruiken in de opleiding Master AI.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de cursus heb je:
1. theoretische kennis en vaardigheden voor het oplossen van wiskundige vraagstukken op de volgende onderwerpen:
- vectorruimte,
- normen, afstanden en orthogonaliteit,
- eigenwaardes en eigenvectoren,
- lineaire transformaties,
- rijen en reeksen,
- limieten en differentiatie,
- functieanalyse,
- integraalrekening.
2. praktische vaardigheden voor het opstellen en analyseren van eenvoudige wiskundige modellen voor AI-problemen.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die zijn toegelaten tot een schakelprogramma voor de master Artificial Intelligence, of voor studenten van een andere informatica-masteropleiding van de faculteit Bètawetenschappen die op advies van de studieadviseur deze cursus mogen volgen om eventuele deficiënties weg te werken.
Tevens is aanmelden voor deze cursus mogelijk als je het vak Lineaire algebra en stochastiek conform je online studiepad hebt afgerond, dan wel hebt vrijgesteld gekregen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 20 november 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 5 november 2023 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 5 november 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 november 2023.

Deze cursus start 29 april 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 14 april 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 april 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 28 april 2024.

Overweeg je om met deze premaster te starten, meld je dan tijdig aan voor een telefonisch adviesgesprek met onze studieadviseur.

Je kunt je pas aanmelden voor IB3702 nadat je formeel bent toegelaten tot een schakelprogramma voor de masteropleiding Artificial Intelligence.

Voorkennis

De cursus veronderstelt de kennis en vaardigheden die overeenkomen met de leerdoelen van IB0602 Lineaire algebra en stochastiek.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een aantal virtuele begeleidingsbijeenkomsten en een aantal optionele werkcolleges. Het vak wordt tevens ondersteund door een werkboek en de digitale leeromgeving die ook geschikt zijn voor zelfstudie.

BegeleidingsbijeenkomstenStudiedag Informatica en Informatiekunde 's-Hertogenbosch, onder voorbehoud
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. G. Alpár
- za 25-11-2023 / tijd ntb
Tijdig aanmelden via http://www.ou.nl/studiedag-inf-ink
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. G. Alpár
Tijdig aanmelden via http://www.ou.nl/studiedag-inf-ink

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr. G. Alpar
1. do 30-11-2023 / 19.00-21.00 uur
2. do 07-12-2023 / 19.00-21.00 uur
3. do 21-12-2023 / 19.00-21.00 uur
4. do 04-01-2024 / 19.00-21.00 uur
5. do 11-01-2024 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr.dr. G. Alpár
1. do 16-05-2024 / 19.00-21.00 uur
2. do 23-05-2024 / 19.00-21.00 uur
3. do 30-05-2024 / 19.00-21.00 uur
4. do 06-06-2024 / 19.00-21.00 uur
5. do 13-06-2024 / 19.00-21.00 uur

Aanmelden begeleiding

Deelname aan de begeleidingsbijeenkomst op de Informatica en Informatiekunde studiedagen is gratis, maar in verband met groepsindelingen en de broodmaaltijd is tijdig aanmelden verplicht. Je kunt aanmelden voor de Informatica en Informatiekunde studiedag door het aanmeldformulier in te vullen op de website.
Indien je je hebt aangemeld voor de Informatica en Informatiekunde Studiedag, maar onverhoopt toch niet kunt deelnemen, verzoeken we jou om af te melden via de link in de aanmeldbevestigingse-mail zodat studenten die op de reservelijst staan kunnen deelnemen.

Docenten

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een werkboek,
- een tekstboek: No Bullshit Guide to Linear Algebra. 2nd edition van Ivan Savov (Minireference Co., 2017),
- een digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.