Kwaliteits- en procesmanagement

Kwaliteits- en procesmanagement

  • Informatiekunde
  • IB4102
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Centraal in de cursus staan de basisprincipes van kwaliteits- en procesmanagement.
Deze basisprincipes zijn een focus op klanten, focus op processen, continue verbetering, strategische focus, leiderschapsfocus, focus op mensen, wetenschappelijke focus en systeemdenken.

De leerstof is verdeeld over drie blokken. Blok 1 gaat over kwaliteitsmanagement, blok 2 over procesmanagement. In blok 3 worden de basisprincipes van kwaliteitsmanagement (met uitzondering van procesbenadering) afzonderlijk behandeld.

De cursus bestaat uit een tekstboek en digitale leeromgeving met een cursusleidraad en aanvullende teksten en cases.Kern van de leerstof is het tekstboek Quality Management van Graeme Knowles. Bookboon.com, 2011.
Vanuit de cursusleidraad in de digitale leeromgeving wordt verwezen naar de hoofdstukken uit het tekstboek en artikelen en casussen uit de digitale reader.
De digitale reader bevat additioneel studiemateriaal. Deze aanvullende studiematerialen bieden aanvulling, verdieping en mogelijkheden tot reflectie en toepassing van de leerstof.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus weet je:
- wat kwaliteitsbewustzijn inhoudt en wat het nut hiervan is,
- wat procesdenken inhoudt en wat de relatie is met kwaliteitsmanagement,
- wat de basisprincipes van kwaliteitsmanagement zijn en wat deze inhouden,
- hoe je in een concrete praktijksituatie aan de hand van de leerstof kunt reflecteren op het kwaliteitsbewustzijn, het procesdenken en de basisprincipes van kwaliteitsmanagement.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De cursussen Kwaliteits- en procesmanagement (IB4102), Kwaliteitsmanagement (B22321), Kwaliteits- en procesmanagement (MB0802) en Procesmanagement (B08111) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Aanmeldingsdata

Deze cursus zal naar verwachting verschijnen per 17-08-2022.
Aanmelden is mogelijk vanaf deze datum.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus Kwaliteits- en procesmanagement is een variabele cursus. Je kunt de cursus op ieder moment starten.
De cursus is ontwikkeld om zelfstandig te bestuderen. Vanuit de online leeromgeving wordt je door de cursus geleid.

Docenten

Mw. ir. L. Cuijpers (examinator) en dhr. dr. ir. H. Martin (plv examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met open vragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een tekstboek: Quality Management, Graeme Knowles. Bookboon.com, 2011 en een digitale leeromgeving met een cursusleidraad en aanvullende teksten en cases.

Digitale leeromgeving

De online leeromgeving bevat een cursusleidraad met opdrachten. De opdrachten geven aan welke stof je moet bestuderen en helpen je om de leerdoelen te bereiken.
In de online leeromgeving zijn ook artikelen en cases opgenomen.
Deze bieden aanvulling, verdieping en mogelijkheden tot reflectie en toepassing van de leerstof.