Practicum requirements voor informatiesystemen

Practicum requirements voor informatiesystemen

  • Informatiekunde
  • IB4202
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Voordat een informatiesysteem wordt gebouwd moet er inzicht zijn in de behoeftes van toekomstige gebruikers. De cursus Practicum requirements voor informatiesystemen richt zich op het in kaart brengen van deze behoeftes en het oefenen daarvan in een realistische praktijkcasus.
Requirements staan centraal, maar rond dit begrip is er een netwerk van gerelateerde begrippen, bijvoorbeeld stakeholder, doel, prioriteit, scenario. Bij het in kaart brengen van elk van deze begrippen wordt uitgelegd hoe je ze kunt vinden, specificeren en valideren. Bijvoorbeeld, hoe kun je stakeholders vinden? Bij het specificeren wordt gebruikgemaakt van grafische modellen zoals contextdiagrammen en doelmodellen, maar ook van sjablonen en gestructureerde teksten zoals bij use cases of kwaliteitseisen.
Verder komen verschillende invalshoeken voor het ontdekken van requirements aan bod. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in (het ontdekken/specificeren/valideren van requirements m.b.v.) individuen, groepen en artefacten. Denk hierbij aan technieken als interview en observatie bij individuen; en brainstormsessie en workshop bij groepen.
Deze technieken zijn vaak toepasbaar op meerdere elementen uit het netwerk van begrippen rond requirements. Zo zullen bij het ontdekken van scenario's zowel interviews als workshops nuttig kunnen zijn. Verder zal een workshop voor het ontdekken van scenario's anders worden ingericht dan voor het ontdekken van doelen. Dat betekent dat algemene zaken rond workshops in een aparte sectie worden behandeld en zaken die specifiek op een van de requirement-elementen betrekking hebben ter plekke worden behandeld.
Uiteindelijk zullen de technieken worden toegepast in een grotere casus die tevens de eindopdracht is van de cursus.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus kun je:
- het belang van requirements en hun rol in het ontwikkelen van een informatiesysteem beschrijven,
- de verschillende typen stakeholders die betrokken kunnen zijn bij requirements benoemen,
- de juiste stakeholders achterhalen en hun doelen inventariseren,
- technieken en kwaliteitscriteria beschrijven voor het eliciteren, valideren en prioriteren van requirements,
- doelen analyseren, verfijnen en vertalen naar zowel functionele eisen als kwaliteitseisen,
- in een gegeven casus een selectie maken van goed toepasbare technieken,
- deze technieken toepassen in een realistische praktijkcasus, waarbij zowel functionele eisen als kwaliteitseisen worden opgesteld m.b.v. modellen en/of gestructureerde tekst.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

De cursussen Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen (IB4402) en de gelijknamige cursussen met cursuscodes MB1902 en MB1912 zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Organisatiekunde (MB0202).
Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (IB1002).

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online begeleiding in de online leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleiders: dhr.dr. L. Rudlegde en mw.dr. E. Roubtsova
1. di 03-09-2024 / 19.00-20.30 uur
2. di 24-09-2024 / 19.00-20.30 uur
3. di 15-10-2024 / 19.00-20.30 uur
4. di 05-11-2024 / 19.00-20.30 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Via het tentamen toon je aan dat je in staat bent om op basis van verschillende gezichtspunten in een beschrijving van een casus over een ERP-implementatie de ERP-implementatie te typeren en een analyse te maken van bestaande/te verwachten problemen die in de implementatie voorkomen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het tekstboek 'Handboek Requirments: Als analist floreren in een vakgebied in beweging', online artikelen en een elektronisch werkboek.


Mediagebruik

De digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.