Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie

Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Ben je als psycholoog toe aan een verdiepingsslag op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie? Ben je daarbij geïnteresseerd in gezondheid en vind je ook dat medicatie niet altijd de oplossing is? Kies dan voor de mastervariant Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit en help mee Nederland gezonder te maken!


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert hoe het gedrag van mensen samenhangt met gezondheid en ziekte, waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt en hoe bijvoorbeeld e-health kan bijdragen aan het bevorderen van gezondheid. Daarbij leer je aan de hand van praktijkcursussen om op een systematische en wetenschappelijke manier gezondheidspsychologische interventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Denk bijvoorbeeld aan een  aanpak om bewegen te bevorderen of om eenzaamheid bij ouderen te verminderen. De vernieuwde mastervariant sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in het werkveld en de wetenschap. Na het volgen van de master kun je als academisch geschoolde professional actuele vraagstukken op het vlak van gezondheid aanpakken, gezondheidsverschillen verkleinen én meehelpen de zorg in ons land betaalbaar te houden.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Sandy Heylen

Studente

“Door de studie heb ik ervaren dat ik onderzoek enorm leuk en interessant vind. Het geeft me energie. Nooit gedacht dat ik het zo boeiend zou vinden. Ik ga mij inzetten om mensen, vooral jongeren, te helpen een gezond leven te leiden en mentaal weerbaar te worden.”

De opleiding richt zich op gedrag dat onze gezondheid gunstig of juist ongunstig kan beïnvloeden. Hoe kunnen we mensen stimuleren gezonder te leven en mee te werken aan de vroegtijdige opsporing van ziekte? Hoe kun je patiënten het beste begeleiden in het optimaal leren omgaan met alle aspecten van hun ziekte? Gezondheidspsychologie is gericht op primaire, secundaire en tertiaire preventie: het voorkomen van ziekte, het vroegtijdig ontdekken van ziekte en, indien nodig, het optimaal functioneren met een ziekte.
 

Opzet

 
In de mastervariant Gezondheidspsychologie bestudeer je menselijk gedrag in samenhang met gezondheid en ziekte. Alledaagse gedragingen die de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kunnen beïnvloeden staan centraal. Je kijkt naar gedrag dat gezondheid, herstel van ziekte of het leren omgaan met ziekte kan bevorderen. Je zoekt naar verklaringen waarom mensen zich (ongezond) gedragen en je geeft handvatten om manieren om gedrag planmatig en academisch onderbouwd te kunnen aanpassen. Preventie en interventie zijn sleutelwoorden in de opleiding.
Je bestudeert ‘evidence based’ praktijkrelevante kwesties op basis van theoretische inzichten en een planmatige, wetenschappelijke aanpak.
De mastervariant bestaat uit vier mastercursussen: Gezondheidsbevordering (theorie en toepassing), Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel, Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie en Positieve gezondheid: eigen regie. Deze zorgen voor de inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping van je kennis. Daarnaast loop je in de masterfase stage en doe je een afstudeeronderzoek waarover je een scriptie schrijft. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 

Opbouw

De masteropleiding is een deeltijdopleiding die bestaat uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, een onderzoekspracticum scriptieplan en een masterthesis. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Vertragen of versnellen is enigszins mogelijk, eventueel in overleg met een studieadviseur.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op, evenveel als in een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden met gemiddeld 20 uur studie per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment (zie jaarrooster). Je tempo hangt ook van de manier waarop je je stage invult en de tijd die je nodig hebt voor je masterthesis.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Gezondheidspsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie, eventueel in overleg met een studieadviseur. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Via de digitale leeromgeving kom je in contact met je docenten en medestudenten. Binnen elke cursus is de docent je aanspreekpunt. De studieadviseurs van de faculteit Psychologie kunnen je helpen bij vragen over de studieaanpak en -planning. Elke mastercursus bestaat uit individuele en groepsactiviteiten. Je bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast kom je twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin je de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. Je bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. Groepsactiviteiten vinden meestal online en soms fysiek plaats in de avonduren en in het weekend. Online sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Bij cursussen met praktijkbijeenkomsten in een studiecentrum zijn de data zeer lang van tevoren bekend.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn per cursus. Je sluit de opleiding af met een masterthesis (afstudeeronderzoek en scriptie). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. De stage rond je af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens, en zie je in jouw studiepad welke vakken je nog moet volgen en welke je al hebt behaald. Via de online leeromgeving heb je toegang tot algemene opleidingsinformatie en tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven, met het studiemateriaal. Ook heb je hier contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU heb je bovendien toegang tot een uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je de meeste tentamens afleggen. Dit kan ook thuis, met online proctoring. Je kunt in de studiecentra ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wil je starten met de mastervariant Gezondheidspsychologie, dan moet je eerst toelating aanvragen. Met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten. Maak een mijnOU-account aan en klik op de knop Aanmelden. Vraag minimaal twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master. Nadat je formeel bent toegelaten, kun je je aanmelden voor een mastercursus. Je kunt op meerdere momenten starten met de mastervariant Gezondheidspsychologie. Kijk in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.

Starten

Wil je starten met de mastervariant Gezondheidspsychologie? Maak dan een MijnOU-account aan en meld je aan via de knop Aanmelden. Als je aan de voorwaarden (zie onder Toelating) voldoet, kun je rechtstreeks worden toegelaten tot de master of in aanmerking komen voor een individuele premaster of verkort bachelortraject. Vraag minimaal twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master of premaster. Nadat je formeel bent toegelaten kun je je aanmelden voor een mastercursus. Je kunt op meerdere momenten starten met de mastervariant Gezondheidspsychologie.
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse taal de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands.

Toelating

Heb je geen bachelordiploma Psychologie, maar wel een andere verwante hbo- of wo-bachelor afgerond? Dan kom je misschien in aanmerking voor de premaster Gezondheidspsychologie (55 studiepunten) die na afronding toegang geeft tot de bijbehorende mastervariant. Kijk of jouw vooropleiding hiervoor in aanmerking komt.
 

Toelating via een individuele premaster


Studenten met een afgeronde wo-bacheloropleiding in de Psychologie bij een andere universiteit of (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de Psychologie kunnen in aanmerking komen voor een individuele premaster. Na het afronden van de premaster kun je instromen in de mastervariant. 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan bij een studieadviseur of kijk op Psychologie studeren.

Vrijstelling

In de master kun je alleen vrijstelling voor cursussen krijgen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol hebt afgerond. De cursus moet in inhoud, omvang en niveau overeenkomen met de mastercursus aan de Open Universiteit. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kun je vrijstelling in de master aanvragen bij je toelatingsverzoek (kosten 161 euro).

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan, dan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een diploma van de mastervariant Gezondheidspsychologie op zak mag je jezelf  Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel. De studie biedt je uitstekende toekomstmogelijkheden. Je kunt werken in multidisciplinaire teams van verschillende instellingen in de (geestelijke) gezondheidszorg. Denk aan instellingen als een GGD, Integraal Kanker Centrum, RIAGG, preventieafdelingen van gemeenten en gezondheidsinstellingen, of de afdelingen patiëntenvoorlichting en medische psychologie in een ziekenhuis. Gezondheidspsychologen werken ook bij organisaties die zich richten op leefstijlcoaching en e-health-interventies of als (ondersteuning van) praktijkhulpverleners bij een huisartsenpraktijk. De functie kan variëren van adviseur of beleidsmedewerker tot coördinator, gezondheids- of leefstijlcoach. Daarnaast is het ook heel goed mogelijk om docent of onderzoeker te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit, hbo-instelling of een onderzoeksinstituut.

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de opleiding Psychologie al jarenlang goed. Ook in de gids van 2021 worden de inhoud van het programma, de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, de manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming positief gewaardeerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Accreditatie

De masteropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Een aantal cursussen uit de master Gezondheidspsychologie is geaccrediteerd voor bij- en nascholing voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP. 

Masterpsychologen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor het ‘keurmerk’ Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP) en de NIP-registraties Psycholoog van Arbeid en Gezondheid, Psycholoog-Trainer en Kinder- en Jeugdpsycholoog. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied. Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP. Ook kunnen afgestudeerden instromen in vervolgopleidingen zoals de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog, niet te verwarren met gezondheidspsycholoog!) en psychotherapeut. Je dient dan het juiste vakkenpakket en de juiste stage te hebben gevolgd. Daarnaast kunnen afgestudeerde studenten instromen in een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker.