Master Psychology - variant Klinische Psychologie

PSY_MAPKP_head_large.jpg

Master Psychology - variant Klinische Psychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Hoe ontstaat abnormaal gedrag? Wil je het fijne weten van de wijze waarop psychische stoornissen gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden? Ben je toe aan een verdiepingsslag op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie? Kies dan voor de mastervariant Klinische Psychologie van de Open Universiteit.


Wat leer je in deze opleiding?

De focus binnen de klinische psychologie ligt op psychische stoornissen. Psychische stoornissen, zoals depressie, angststoornissen of schizofrenie, komen in de algemene bevolking voor in een glijdende schaal: van volledig afwezig, via één of meer kenmerken, tot ernstige stoornissen. In het klinische vakgebied nemen diagnostiek en behandeling een belangrijke plaats in. De psychische problematiek wordt in kaart gebracht door middel van psychologische gespreksvoering, klinische observatie en testonderzoek. Vervolgens wordt besloten of er een indicatie is voor behandeling. Voor de behandeling kan een keuze gemaakt worden uit verschillende soorten therapieën.
 
Je leert op basis van test en observatie te beoordelen of behandeling nodig is, welke behandeling geadviseerd kan worden en in welke setting de behandeling aangeboden kan worden. Ook de actuele vormen van e-mental health-interventies komen aan bod. Je krijgt inzicht in de ethische aspecten die in de praktijk spelen. Professioneel handelen kenmerkt zich door integriteit, verantwoordelijkheid, respect en deskundigheid. Je leert welke behandelingen het meest geschikt zijn voor specifieke stoornissen. Daarbij bestudeer je theorieën en hun onderlinge samenhang, ontwikkel je relevante psychologische onderzoeksmethoden, diagnostiek en interventies en stel je zelfstandig rapportages op.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Het belangrijkste onderwerp van de klinische psychologie is psychische problematiek die door een individu en/of zijn omgeving als problematisch wordt ervaren.
Ben je geboeid door vragen zoals:
- wat is het verschil tussen somberheid en depressie?
- is het horen van stemmen het begin van schizofrenie?
- helpt mindfulness in het beter omgaan met stress?
- kan vliegangst effectief behandeld worden met 3D-virtual reality?
- is online therapie even effectief als face-to-face met de therapeut?
- wat welke behandeling is geschikt bij angststoornissen en hoe kun je hiervoor een behandelplan opstellen?
Dan spreekt de mastervariant Klinische Psychologie je zeker aan.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
In de mastervariant Klinische psychologie is de theorievorming gericht op het ontstaan van abnormaal gedrag. Je zoekt een verklaring voor de overgang van normaal naar abnormaal gedrag. Omdat in de klinische praktijk veel waarde wordt gehecht aan de mate waarin behandelingen wetenschappelijk onderbouwd zijn, is er in de opleiding veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk. Ook worden theoretische modellen ontwikkeld die de overgang van ’normaal’ naar ’abnormaal’ gedrag proberen te verklaren. Zo kun je patiënten wetenschappelijk onderbouwd behandelen.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 

Opzet

De mastervariant Klinische psychologie bestaat uit vier mastercursussen: Psychodiagnostiek in de klinische psychologie, E-mental health-interventies,  Klinische psychologie 3 (de klinische praktijk) en Klinische psychologie 4: de reflectieve scientist-practicioner. Deze zorgen voor de inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping met veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk. Daarnaast loop je in de masterfase stage en schrijf je een scriptie (masterthesis). Je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen.

Opbouw

De masteropleiding is opgezet als deeltijdopleiding verdeeld over twee academische jaren. De opleiding bestaat uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, een onderzoekspracticum scriptieplan en een masterthesis. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Vertragen en versnellen is in de masterfase enigszins mogelijk, maar is ook afhankelijk van je stage en hoe lang je over het scriptietraject doet. Vraag eventueel advies aan een studieadviseur van Psychologie.

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

De masteropleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Klinische Psychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Via de digitale leeromgeving kom je in contact met je docenten en medestudenten. Binnen elke cursus is de docent je aanspreekpunt. De studieadviseurs van de faculteit Psychologie kunnen je helpen bij vragen over de studieaanpak en -planning. Elke mastercursus bestaat uit individuele en groepsactiviteiten. Je bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast kom je twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin je de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. Je bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. Groepsactiviteiten vinden meestal online en soms fysiek plaats in de avonduren en in het weekend. Online sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Bij cursussen met (verplichte) praktijkbijeenkomsten in een studiecentrum zijn de data zeer lang van tevoren bekend.

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is in de master vaak een combinatie van tentamenvormen, zoals een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. 
 
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem) In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. De tentamens zijn in het Nederlands.  
 
Je sluit de opleiding af met een masterthesis (afstudeeronderzoek). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. Je rondt de stage af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen.  

Digitale omgeving

Als student in een opleiding heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens. Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot het Opleidingsportaal Psychologie met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld informatie over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Je hebt toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je de tentamens afleggen. Je kunt in de studiecentra ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Om te kunnen starten met de mastervariant Klinische Psychologie moet je eerst toelating aanvragen via de knop Aanmelden. Hiervoor moet je een mijnOU-account aanmaken. Vraag ruim twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master. Nadat je de officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor een mastercursus. Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.
Lees meer over aanmelden.
 
Uitsluitend met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten tot de mastervariant Klinische Psychologie. 
 
Heb je een wo-bacheloropleiding in de Psychologie van een andere universiteit afgerond? Dan kun je mogelijk ook rechtstreeks worden toegelaten tot de master, of in aanmerking komen voor een individuele premaster. Na het afronden van de individuele premaster kun je instromen in de mastervariant. 
Er is geen vast premasterprogramma voor de mastervariant Klinische Psychologie.
 
Heb je géén bachelordiploma Psychologie, maar wel een andere verwante hbo- of wo-bachelor afgerond, zoals Toegepaste psychologie? Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstelling in de bachelor Psychologie. Vraag bij je aanmelding voor de bachelor meteen vrijstelling aan (kosten 161 euro).  
 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan met een studieadviseur of kijk bij Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Starten

Je kunt op diverse momenten starten met de mastervariant Klinische psychologie. Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed (passief) beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands.

Vrijstelling

In de master kun je alleen vrijstelling krijgen voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moeten ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de mastercursus aan de Open Universiteit. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kun je vrijstelling in de master aanvragen bij je toelatingsverzoek (kosten 161 euro).

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van financiering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is aan verandering onderhevig. Voor meer informatie over de lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld de postmaster tot gz-psycholoog, die in de huidige situatie nodig is voor een BIG-registratie en de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog), verwijzen we naar de website van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen: progapv.nl.
 
Om op de hoogte te blijven kun je je via die website ook abonneren op de nieuwsbrief van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten). Zodra de gevolgen voor de opleidingen Psychologie duidelijk worden, vermelden we dat hier en via de informatiekanalen voor studenten Psychologie.
 
Voor wie in België aan de slag wil als (klinisch) psycholoog: kijk voor actuele informatie op ou.be.
 
De master is een uitstekende basis voor verschillende beroepsmogelijkheden, zowel in diagnostiek, behandeling, onderzoek en beleid als in onderwijs. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in de intramurale geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis, crisis- of afkickcentrum), de ambulante geestelijke gezondheidszorg (onder andere GGZ, zelfstandige praktijk of jeugdzorg), de algemene gezondheidszorg (afdeling of polikliniek van een algemeen ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum), bij een onderzoeksinstituut of universiteit, of bij justitie, politie en leger. 
Je komt onder voorwaarden in aanmerking voor de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP). Ook voldoe je onder voorwaarden (zoals een diagnostiekstage) aan de eisen van de ‘Verklaring vooropleidingseisen gz-opleiding’. Die verklaring heb je nodig voor de toelatingsprocedure voor de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog; noodzakelijk voor een BIG-registratie).
 
Meer informatie hierover vind je onder Toelating tot gz-opleiding en in de studiegids.
 
Verder kunnen afgestudeerde masterstudenten een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker ambiëren. Je kunt solliciteren op diverse onderzoeksprojecten waar promovendi gezocht worden.

Titel

Master of Science (MSc). Met het diploma van de mastervariant Klinische Psychologie mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel.
Voor wie in België woont of werkt: het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Science of Master of Science noemen (BSc/MSc). De masteropleiding in België is echter tweejarig en bestaat uit 120 in plaats van 60 studiepunten. 
Kijk op ou.be voor meer informatie en neem altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je toelating aanvraagt.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog in ranglijsten van de veertien universiteiten in Nederland. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. Voor de master wordt geen rangorde gegeven. 

Contact

Heb je vragen over de mastervariant Klinische psychologie, neem dan contact op met een studieadviseur van de faculteit Psychologie. Je kunt ook deelnemen aan een online open middag die we twee keer per jaar organiseren.
Kijk hier voor andere studiemogelijkheden bij de faculteit Psychologie.

Accreditatie

De masteropleiding Psychology staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
 
Na het afronden van de master kun je als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De mastervariant Klinische psychologie biedt onder voorwaarden de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP. Daarnaast bereidt de masteropleiding ook voor op toelating tot de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog; noodzakelijk voor een BIG-registratie). Je dient dan het juiste vakkenpakket en de diagnostiekstage te hebben gevolgd.
Zoals eerder vermeld is het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland aan verandering onderhevig. Je kunt aan de verstrekte informatie op deze webpagina daarom geen rechten ontlenen.