Human Resource Management

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Human Resource Management
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB0112
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Leidinggevenden hebben taken op het terrein van HRM. Te denken valt aan het voeren van selectie- en functioneringsgesprekken, maar ook het motiveren en adequaat aansturen van medewerkers. Hier speelt de cursus HRM op in. Aan de hand van de zogenoemde HR-cyclus worden de belangrijkste taken van leidinggevenden op het terrein van people management behandeld.
Na een inleidend deel over wat HRM is, komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- werving en selectie van medewerkers
- motiveren en aansturen van medewerkers
- prestatiemanagement en beloning
- duurzaamheid en blijvende inzetbaarheid van medewerkers.

Binnen elk onderwerp komen zowel de gevestigde kennis als nieuwe trends aan bod.

Leerdoelen
In deze cursus staan de volgende leerdoelen centraal:
- kennis hebben van verschillende facetten van HRM zoals deze tot uitdrukking komen in de volgende onderwerpen: werving en selectie van medewerkers, motiveren en aansturen van medewerkers, prestatiemanagement en beloning, duurzaamheid en blijvende inzetbaarheid van medewerkers
- kennis en vaardigheden hebben op het gebied van een aantal methoden en technieken die binnen het vakgebied een rol spelen
- een inhoudelijk gefundeerd oordeel kunnen vellen over de praktijk van de genoemde facetten en dit oordeel op een wetenschappelijke, gegronde wijze kunnen onderbouwen
- op logische, expliciete en consistente wijze praktijksituaties kritisch analyseren en tekortkomingen in de wijze van managementpraktijken kunnen aanduiden, en op grond hiervan voorstellen kunnen doen ter verbetering van de wijze van (people)management/leidinggeven binnen een organisatie
- inzichten uit de aangeboden wetenschappelijke literatuur kunnen toepassen op praktijksituaties.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De cursus Human resource management is wederzijds uitsluitend met de volgende cursussen: Human resource management (B01111 en MB0102), Personeelsmanagement (S02232 en S29211) en OUX: Managementcompetenties en HRM (B07113). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding; inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docenten.

Docenten

Mw. dr. I. Nikolova, dhr. dr. D. Stynen, en mw. dr. E. Peeters.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving en een leerboek.

Mediagebruik

Binnen de digitale leeromgeving wordt het leerproces ondersteund door verschillende videofragmenten.

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving wordt u door de cursus geleid door middel van formatieve studietaken, leeraanwijzingen, videofragmenten, zelftoetsen, enz.