Human Resource Management

Human Resource Management

  • Managementwetenschappen
  • MB0112
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In organisaties houden zowel HRM-professionals als leidinggevenden zich bezig met personele vraagstukken. Te denken valt aan het voeren van selectie- en functioneringsgesprekken, maar ook aan het motiveren en adequaat aansturen van medewerkers. Hier speelt de cursus HRM op in. Aan de hand van de zogenoemde HR-cyclus worden de belangrijkste taken van leidinggevenden op het terrein van ‘people management’ behandeld.
Na een inleidend deel over wat HRM is, komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- werving en selectie van medewerkers
- presteren, beoordelen en belonen van medewerkers
- duurzame doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Binnen elk onderwerp komen zowel de gevestigde kennis als nieuwe trends aan bod.

Leerdoelen
In deze cursus staan de volgende leerdoelen centraal:
- kennis hebben van verschillende, kenmerkende facetten van HRM: werving en selectie van medewerkers, presteren, beoordelen en belonen van medewerkers, duurzame doorstroom en uitstroom van medewerkers,
- kennis en vaardigheden hebben op het gebied van methoden en technieken die binnen het vakgebied een rol spelen,
- een inhoudelijk gefundeerd oordeel kunnen vellen over de praktijk van de genoemde facetten en dit oordeel op een wetenschappelijke, gegronde wijze kunnen onderbouwen,
- op logische, expliciete en consistente wijze praktijksituaties kritisch analyseren en tekortkomingen in de wijze van managementpraktijken kunnen aanduiden, en op grond hiervan voorstellen kunnen doen ter verbetering van beleid en uitvoering van deze facetten van HRM binnen een organisatie,
- inzichten uit de aangeboden wetenschappelijke literatuur kunnen toepassen op praktijksituaties.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

De cursus Human resource management is wederzijds uitsluitend met de volgende cursussen: Human resource management (B01111 en MB0102), Personeelsmanagement (S02232 en S29211) en OUX: Managementcompetenties en HRM (B07113). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding; inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docenten.

Docenten

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving, een aantal artikelen en een tekstboek: Kluijtmans, F. & Kampermann, A. (2021). Leerboek HRM. Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten, Nederland.

Mediagebruik

Binnen de digitale leeromgeving wordt het leerproces ondersteund door verschillende videofragmenten.

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving word je door de cursus geleid door middel van formatieve studietaken, leeraanwijzingen, videofragmenten, zelftoetsen, enz.