Human Resource Management

Human Resource Management

  • Managementwetenschappen
  • MB0112
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In de huidige arbeidsmarkt wordt duurzaamheid steeds belangrijker in het vormgeven van goede arbeidsrelaties. Medewerkers verwachten een veilige, gezonde en aangename werkomgeving, een prettige samenwerking met leidinggevenden en voldoende loopbaanperspectief. Heb jij als (aankomende) leidinggevende of HR-professional te maken met het stimuleren en aansturen van medewerkers? Dan is deze basiscursus over duurzaam human resource management voor jou!

In een periode van tien weken maak je kennis met het brede vakgebied van personeelsmanagement. Aan de hand van de HR-cyclus behandelen we de operationele aspecten van HRM en de belangrijkste taken van leidinggevenden op het terrein van ‘people management’. Na een algemene inleiding over personeelsmanagement verdiep je je in de werving en selectie van medewerkers, het motiveren en aansturen van medewerkers, prestatiemanagement, het beoordelen en belonen van medewerkers en de duurzame door- en uitstroom van medewerkers. Binnen elk onderwerp komen zowel de gevestigde kennis als nieuwe trends aan bod.

Na afloop van de cursus beschik je over een gedegen basiskennis van alle kenmerkende facetten van HRM. Je hebt zowel kennis als vaardigheden met betrekking tot actuele methoden en technieken binnen het vakgebied. Je hebt de benodigde bagage om op basis van wetenschappelijke inzichten een gefundeerd oordeel te vellen over het belang van een goed HRM-beleid. Bovendien biedt de cursus je praktische handvatten om op een logische, expliciete en consistente wijze praktijksituaties kritisch te analyseren. Je kunt tekortkomingen in managementpraktijken identificeren en voorstellen doen ter verbetering van beleid en uitvoering hiervan binnen een organisatie. Tot slot ben je in staat om inzichten uit de aangeboden wetenschappelijke literatuur toe te passen op praktijksituaties.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

De cursus Human resource management is wederzijds uitsluitend met de volgende cursussen: Human resource management (B01111 en MB0102), Personeelsmanagement (S02232 en S29211) en OUX: Managementcompetenties en HRM (B07113). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding; inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docenten.

Docenten

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving, een aantal artikelen en een tekstboek: Kluijtmans, F. & Kampermann, A. Leerboek HRM. Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten, Nederland (4e editie, 2021).

Mediagebruik

Binnen de digitale leeromgeving wordt het leerproces ondersteund door verschillende videofragmenten.

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving word je door de cursus geleid door middel van formatieve studietaken, leeraanwijzingen, videofragmenten, zelftoetsen, enz.