Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Methoden en technieken van onderzoek
Managementwetenschappen | 15 studiepunten (EC) | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MB0206
Prijsindicatie € 972
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Binnen veel organisaties wordt een wetenschappelijk denk- en handelingsniveau op prijs gesteld. Ook daar wordt u met (te onderzoeken) problemen geconfronteerd. Methodologische kennis en vaardigheden zijn dan bijzonder nuttig om goede keuzes te kunnen maken om een probleem te onderzoeken en uiteindelijk op te lossen.

In organisaties worden geregeld meningen geuit, argumentaties opgezet, conclusies getrokken, plannen gemaakt, enzovoorts. Vaak is er geen tijd of gelegenheid voor reflectie, maar soms ook worden te optimistische ideeën niet doorzien en ontbreekt het aan constructief-kritische geluiden. Studenten die deze cursus hebben gevolgd en over zekere academische vaardigheden beschikken, zijn minder vatbaar voor 'mooie verhalen'. Veel managers laten zich voorstaan op hun intuïtie, waar op zich niets mee mis is. Wat wij van onze studenten wel verwachten is dat ze gericht zijn op het doorgronden en kritisch beschouwen van argumenten en redeneringen die leiden tot bepaalde conclusies en plannen.

Verder is verstand van wetenschappelijk onderzoek belangrijk om vakliteratuur en adviesrapporten op hun waarde te kunnen schatten. Een academisch geschoolde medewerker zal bij een adviesrapport ook aandacht hebben voor de opzet en beperkingen van het onderzoek. Een kritische houding hoort bij onderzoek, maar ook bij het omgaan met adviezen van consultants die lang niet altijd gebaseerd zijn op degelijk onderzoek en harde bewijzen. Onderzoeksvaardigheden zijn meer dan behulpzaam bij het beoordelen van beweringen en rapporten.

U kent de wereld van het wetenschappelijk onderzoek, hetgeen u een gesprekspartner maakt in bepaalde situaties en discussies.

Deze cursus bestaat uit 5 blokken. In de opzet en volgorde van de blokken is de standaardopbouw van de scriptie terug te vinden. De scripties van de Bachelor of Science in Management kennen een vaste, logische opbouw. Scripties zijn de schriftelijke rapportage van een wetenschappelijk onderzoek. Logischerwijs kennen ze dan ook dezelfde opbouw.

De blokken van de cursus corresponderen met de hoofdstukindeling van de scriptie.
1. Wetenschappelijk onderzoek
2. Literatuuronderzoek
3. Kwalitatief onderzoek
4. Kwantitatief onderzoek
5. Reflectie en rapportage.

Dit levert het volgende beeld:
Hoofdstukken bachelorscriptie
1. Introductie
2. Literatuuronderzoek
3. Methodologie
4. Resultaten
5. Conclusies, discussie en aanbevelingen.

In het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek staan drie vragen centraal:
1. Wat gaan we onderzoeken? (onderwerp en probleemstelling);
2. Waarom gaan we dat onderzoeken? (aanleiding en wetenschappelijke relevantie);
3. Hoe gaan we dat onderzoeken? (methode van onderzoek en onderzoekontwerp).

Eerdere deelnemers aan het programma meldden steevast dat zij deze cursus ervoeren als een uitstekende aanvulling op hun kennis van bedrijfskunde en dat ze met aangenaam zelfvertrouwen beginnen aan hun thesis. Bovendien melden zij dat de vijf bijeenkomsten voor hen de optimale trade-off vormen tussen 'werktijd missen' en 'broodnodige begeleiding'.
Inhoudelijk komt aan bod: ontwerp van onderzoek, betrouwbaarheid en geldigheid; literatuuronderzoek, onderzoeksartikelen lezen en bundelen, regressieanalyse, kwalitatief onderzoek (vooral in de vorm van case study), rapportage over en reflectie op onderzoeksresultaten.

Leerdoelen
- Ontwikkelen van een academische houding.
- Verwerven van competenties en kennis om zelfstandig academisch onderzoek te verrichten op bachelor- en masterniveau.

Aanmelden

Ingangseisen

U volgt deze cursus in het kader van de bacheloropleiding Bedrijfskunde of de bacheloropleiding Informatiekunde. We hanteren als formele ingangseis dat u ten minste 30 studiepunten van deze opleiding en de cursus MB0602 Basis academische vaardigheden hebt afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2020.

De cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen Regressie en tijdreeksanalyse AV2 (B07212 en B15111), Variantie- en correlatieanalyse AV4 (B03212 en B17111) en Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (PB0202). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Meld na aanmelden per e-mail uw voorkeurslocatie bij Renate Nowak (renate.nowak@ou.nl).
Als u laat aanmeldt, kan uw voorkeurslocatie volgeboekt zijn.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u zich wenden tot:
- Renate Nowak, studieadviseur bacheloropleiding Bedrijfskunde (renate.nowak@ou.nl);
- Rob Wijnands, studieadviseur masteropleiding Management (rob.wijnands@ou.nl);
- Johan van den Boomen, plaatsvervangend examinator (johan.vandenboomen@ou.nl).

Voorkennis

Idealiter rondt u deze cursus af in een half jaar. Diverse organisatorische maatregelen maken deze snelheid realiseerbaar, zoals colleges waarin de opdrachten centraal staan. In principe werkt u samen met een studiepartner. Daarnaast blijft een stevige motivatie en inzet nodig.
Studiesucces wordt bevorderd door:
- redelijke studiecijfers voor een aan Bedrijfskunde verwante opleiding en/of een baan die veel relevante ervaring heeft opgeleverd;
- uw vermogen om in korte tijd (Engelstalige) literatuur door te nemen en samen te vatten;
- uw bereidheid om elke week circa 15 uur te studeren, liefst in volledige dagdelen;
- geen overdreven angst voor statistiek of methodologie.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus bestaat uit 5 verplichte bijeenkomsten met 's middags en 's avonds colleges. De bijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen rond 21.00 uur.

De cursus start twee keer per jaar, in het voor- en najaar. De bijeenkomsten worden afhankelijk van de aanmeldingen op verschillende plaatsen gehouden. Bij voldoende deelnemers zal deze cursus in het septembersemester starten in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Parkstad en Zwolle.
In het februarisemester starten we doorgaans in Amsterdam, Breda, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Parkstad, Antwerpen en Zwolle.

U kunt aanmelden tot uiterlijk 1 maand voor de eerste bijeenkomst. Dit is nodig voor uw voorbereiding op de eerste bijeenkomst.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. di 11-02-2020 / 14.00-21.00 uur
2. di 10-03-2020 / 14.00-21.00 uur
3. di 07-04-2020 / 14.00-21.00 uur
4. di 12-05-2020 / 14.00-21.00 uur
5. di 09-06-2020 / 14.00-17.00 uur

Antwerpen
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. do 13-02-2020 / 14.00-21.00 uur
2. do 12-03-2020 / 14.00-21.00 uur
3. do 23-04-2020 / 14.00-21.00 uur
4. do 14-05-2020 / 14.00-21.00 uur
5. do 11-06-2020 / 14.00-17.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 3 - groep 1 - begeleider: Diverse docenten
1. ma 17-02-2020 / 14.00-21.00 uur
2. ma 16-03-2020 / 14.00-21.00 uur
3. do 16-04-2020 / 14.00-21.00 uur
4. ma 18-05-2020 / 14.00-21.00 uur
5. ma 15-06-2020 / 14.00-17.00 uur
Kwartiel 3 - groep 2 - begeleider: Diverse docenten
1. di 18-02-2020 / 14.00-21.00 uur
2. di 17-03-2020 / 14.00-21.00 uur
3. di 14-04-2020 / 14.00-21.00 uur
4. di 19-05-2020 / 14.00-21.00 uur
5. di 16-06-2020 / 14.00-17.00 uur

Parkstad Limburg
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. ma 17-02-2020 / 14.00-21.00 uur
2. ma 16-03-2020 / 14.00-21.00 uur
3. do 16-04-2020 / 14.00-21.00 uur
4. ma 18-05-2020 / 14.00-21.00 uur
5. ma 15-06-2020 / 14.00-17.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. wo 19-02-2020 / 14.00-21.00 uur
2. wo 18-03-2020 / 14.00-21.00 uur
3. wo 15-04-2020 / 14.00-21.00 uur
4. wo 20-05-2020 / 14.00-21.00 uur
5. wo 17-06-2020 / 14.00-17.00 uur

Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. di 11-02-2020 / 14.00-21.00 uur
2. di 17-03-2020 / 14.00-21.00 uur
3. di 14-04-2020 / 14.00-21.00 uur
4. di 12-05-2020 / 14.00-21.00 uur
5. di 09-06-2020 / 14.00-17.00 uur

Zwolle
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. wo 12-02-2020 / 14.00-21.00 uur
2. wo 11-03-2020 / 14.00-21.00 uur
3. wo 08-04-2020 / 14.00-21.00 uur
4. wo 13-05-2020 / 14.00-21.00 uur
5. wo 10-06-2020 / 14.00-17.00 uur

Docenten

Dhr. drs. W. van Zanten, drs. P ten Hacken, dhr. drs. L. van Veldhuizen, dhr. drs. G. van Rijn, dhr. mw. lic. M. Crijns, dhr. drs. J. van den Boomen. drs. T. Walhout, dhr. Th. van Zanten Msc, en dhr. dr. P. Kamminga en diverse externe docenten.

Examinator: dhr. drs. J. van den Boomen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De cursus bestaat uit vijf blokken; per blok een of meerdere toetsonderdelen; elk blok telt voor 20% mee bij de eindbeoordeling. Het is toegestaan de opdrachten in duoverband te maken.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit 2 cursusreaders met artikelen en het tekstboek van M. Saunders, Ph. Lewis en A. Thornhill, Research Methods for Business Students (7th edition 2016).

Mediagebruik

Digitale leeromgeving: studieteksten, opdrachten en terugkoppelingen, didactiek.
Virtuele klas (Collaborate) voor studenten die in het buitenland studeren (niet Nederland of België).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar cursusinformatie, cursusstructuur met studietaken, bronnen, virtuele klasopnames en forum. In het forum kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.
Opdrachten worden ingestuurd via de leeromgeving; monitor over vordering en waardering ook m.b.v. leeromgeving.
Studenten die studeren in het buitenland (niet Nederland of België) maken gebruik van Collaborate voor het participeren aan de Virtuele Klas.