Organisatiekunde

Organisatiekunde

  • Managementwetenschappen
  • MB0212
  • 5 EC
  • Dit product is tijdelijk niet leverbaar
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In een tijd van klimaatcrisis, tekort aan talent en snelle technologische vooruitgang, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie, staan organisaties voor diverse uitdagingen. Het vermogen om te organiseren is cruciaal voor managers die strategisch moeten reageren op deze veranderingen en overwegen om organisaties aan te passen aan technologische disruptie. Hoewel sommige thema’s modegevoelig zijn, zijn de kernvraagstukken relevant voor alle organisaties.

Je ontwikkelt in deze cursus een diepgaand begrip van organiseren in relatie tot organisaties en management. Wetenschappelijke kennis draagt bij aan je inzicht in organisatieprocessen, het functioneren van organisaties en de rol van management. De cursus is gestructureerd rond algemene thema’s die praktisch herkenbaar zijn en verbonden met wetenschappelijke deelgebieden in management:
• omgeving en strategie
• cultuur
• leiderschap en macht
• organisatieontwerp
• sturing in organisaties.

Ook aan bod komen kernthema’s in hedendaagse organisatorische vernieuwing, zoals netwerkorganisaties, Lean organiseren, zelfsturing, duurzaam en coöperatief organiseren, en organiseren vanuit waarden en spiritualiteit. De cursus sluit aan bij de dynamiek van organiseren zonder tijdelijke hypes te overdrijven en biedt een synthese van spanningsvelden waarmee moderne organisaties worden geconfronteerd.

Na afloop van de cursus beschik je over solide denkgereedschap om aan de hand van enkele managementthema’s de complexe uitdagingen van moderne organisaties te begrijpen en oplossingen voor hedendaagse organisatieproblemen te beoordelen. Je verwerft dus niet alleen kennis van basisprincipes van organiseren, organisaties en management, maar ontwikkelt ook de vaardigheid om deze kennis toe te passen op concrete praktijkproblemen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met code B13131 en/of MB0202 en de cursus B33111/B13121 Organisatie en management. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Aanmeldingsdata

Deze cursus zal naar verwachting verschijnen per 17-08-2024.
Aanmelden is mogelijk vanaf deze datum.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist, wel een zekere vertrouwdheid met organisatieverschijnselen in de praktijk en passieve kennis van de Engelse taal in verband met enkele wetenschappelijke artikelen.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent via de digitale leeromgeving.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een speciaal voor deze cursus geschreven cursusboek
- een digitale leeromgeving met studietaken en opdrachten.

Mediagebruik

Behalve het onder 'cursusmateriaal' genoemde materiaal wordt in de digitale leeromgeving ook gebruikgemaakt van videomateriaal.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de instructies en opdrachten die aansluiten bij het tekstboek.