Methoden en technieken van onderzoek

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Methoden en technieken van onderzoek
Managementwetenschappen | 15 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MB0216
Prijsindicatie € 972
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Binnen veel organisaties wordt een wetenschappelijk denk- en handelingsniveau op prijs gesteld. Ook daar wordt u met (te onderzoeken) problemen geconfronteerd. Methodologische kennis en vaardigheden zijn dan bijzonder nuttig om goede keuzes te kunnen maken om een probleem te onderzoeken en uiteindelijk op te lossen.

In organisaties worden geregeld meningen geuit, argumentaties opgezet, conclusies getrokken, plannen gemaakt, enzovoorts. Vaak is er geen tijd of gelegenheid voor reflectie, maar soms ook worden te optimistische ideeën niet doorzien en ontbreekt het aan constructief-kritische geluiden. Studenten die deze cursus hebben gevolgd en over zekere academische vaardigheden beschikken, zijn minder vatbaar voor 'mooie verhalen'. Veel managers laten zich voorstaan op hun intuïtie, waar op zich niets mee mis is. Wat wij van onze studenten wel verwachten is dat ze gericht zijn op het doorgronden en kritisch beschouwen van argumenten en redeneringen die leiden tot bepaalde conclusies en plannen.

Verder is verstand van wetenschappelijk onderzoek belangrijk om vakliteratuur en adviesrapporten op hun waarde te kunnen schatten. Een academisch geschoolde medewerker zal bij een adviesrapport ook aandacht hebben voor de opzet en beperkingen van het onderzoek. Een kritische houding hoort bij onderzoek, maar ook bij het omgaan met adviezen van consultants die lang niet altijd gebaseerd zijn op degelijk onderzoek en harde bewijzen. Onderzoeksvaardigheden zijn meer dan behulpzaam bij het beoordelen van beweringen en rapporten.

U kent de wereld van het wetenschappelijk onderzoek, hetgeen u een gesprekspartner maakt in bepaalde situaties en discussies.

Deze cursus bestaat uit 5 blokken. In de opzet en volgorde van de blokken is de standaardopbouw van de bachelor- of masterscriptie terug te vinden. De scripties van de Bachelor Bedrijfskunde of Master of Science in Management kennen een vaste, logische opbouw. Scripties zijn de schriftelijke rapportage van een wetenschappelijk onderzoek. Logischerwijs kennen ze dan ook dezelfde opbouw.

De blokken van de cursus corresponderen met de hoofdstukindeling van de scriptie.
1. Wetenschappelijk onderzoek
2. Literatuuronderzoek
3. Kwalitatief onderzoek
4. Kwantitatief onderzoek
5. Reflectie en rapportage.

Dit levert het volgende beeld:
Hoofdstukken bachelorscriptie
1. Introductie
2. Literatuuronderzoek
3. Methodologie
4. Resultaten
5. Conclusies, discussie en aanbevelingen.

Eerdere deelnemers aan het programma meldden steevast dat zij deze cursus ervoeren als een uitstekende aanvulling op hun kennis van bedrijfskunde en dat ze met aangenaam zelfvertrouwen beginnen aan hun thesis. Bovendien melden zij dat de vijf bijeenkomsten voor hen de optimale trade-off vormen tussen 'werktijd missen' en 'broodnodige begeleiding'.

Doel en opzet van de cursus
De cursus: Methoden en Technieken van Onderzoek (MTO) (MB0216) beoogt een brug te slaan tussen hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Het biedt een effectief programma voor studenten die op het niveau van de Bachelor Bedrijfskunde of Bachelor Informatiekunde willen afstuderen. Daarnaast wordt dezelfde cursus onder een andere cursuscode (MB0116) als cursus gebruikt om in te kunnen stromen in de Master of science Management of Master of science Informatiekunde
In een compacte opzet worden studenten begeleid en aan het werk gezet voor het aanleren en versterken van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De opdrachten in de vorm van studietaken en de leerdoelen vindt u terug in de 5 blokken van deze cursus.
In de cursus krijgen studenten ook vaardigheden aangereikt die ze later nodig hebben voor hun afstudeeronderzoek. De inhoud van MTO sluit nauw aan bij de opzet en inhoud van de bachelor- en masterscriptie.

Leerdoelen
- ontwikkelen van een academische houding
- verwerven van competenties en kennis om zelfstandig academisch onderzoek te verrichten op bachelor- en masterniveau.

Aanmelden

Ingangseisen

U volgt deze cursus in het kader van de bacheloropleiding Bedrijfskunde of de bacheloropleiding Informatiekunde. We hanteren als formele ingangseis dat u ten minste 30 studiepunten van deze opleiding en de cursus MB0602 Basis academische vaardigheden hebt afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen Regressie en tijdreeksanalyse AV2 (B07212 en B15111), Variantie- en correlatieanalyse AV4 (B03212 en B17111) en Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (PB0202). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Meld na aanmelden per e-mail uw voorkeurslocatie bij Renate Nowak (renate.nowak@ou.nl).
Als u zich laat aanmeldt, kan uw voorkeurslocatie volgeboekt zijn.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u zich wenden tot:
- Renate Nowak, studieadviseur bacheloropleiding Bedrijfskunde (renate.nowak@ou.nl)
- Rob Wijnands, studieadviseur masteropleiding Management en premaster Methoden en technieken van onderzoek(rob.wijnands@ou.nl)
- Johan van den Boomen, examinator (johan.vandenboomen@ou.nl).

Voorkennis

Idealiter rondt u deze cursus af in een half jaar. Diverse organisatorische maatregelen maken deze snelheid realiseerbaar, zoals colleges waarin de opdrachten centraal staan. In principe werkt u samen met een studiepartner. Daarnaast blijft een stevige motivatie en inzet nodig.
Studiesucces wordt bevorderd door:
- redelijke studiecijfers voor een aan bedrijfskunde verwante opleiding en/of een baan die veel relevante ervaring heeft opgeleverd
- uw vermogen om in korte tijd (Engelstalige) literatuur door te nemen en samen te vatten
- uw bereidheid om elke week circa 15 uur te studeren, liefst in volledige dagdelen
- geen overdreven angst voor statistiek of methodologie.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus bestaat uit 5 verplichte bijeenkomsten, waarvan de eerste vier bijeenkomsten op locatie en de laatste bijeenkomst online. De bijeenkomsten zijn verplicht omdat u samen met uw studiegenoten aan een grote groepsopdracht werkt.

De cursus start twee keer per jaar, in kwartiel 1 en 3. De bijeenkomsten worden afhankelijk van de aanmeldingen op verschillende plaatsen gehouden.

Vanwege covid-19 worden de vijf bijeenkomsten online aangeboden. De data van de online bijeenkomsten staan vermeld in de digitale cursusrun van de Premaster in de digitale leeromgeving. Toegang tot de cursusrun is mogelijk zodra u ingeschreven bent voor de cursus.

Uw voorkeur voor een locatie kunt u per mail aan ons doorgeven. Amsterdam, Antwerpen, Eindhoven, Heerlen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De groepsindeling van de online bijeenkomsten is namelijk gelinkt aan de locatie waar normaliter de fysieke bijeenkomsten doorgang zouden vinden.

Vragen over de online bijeenkomsten? Stuur een mail naar info@ou.nl t.a.v. studieadviseur Rob Wijnands.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 3 - groep 1 - begeleider: mw. drs. Y. Mante
1. ma 08-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. ma 22-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. ma 19-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. ma 17-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23
Kwartiel 3 - groep 2 - begeleider: mw. M. Rijvordt
1. di 09-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. di 23-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. di 20-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. di 18-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23
Kwartiel 3 - groep 3 - begeleider: dhr. drs. A. de Keyser (samen met dhr. drs. P. ten Hacken)
1. di 09-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. di 23-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. di 13-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. di 18-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23

Antwerpen
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. R. Opdenakker
1. do 11-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. do 25-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. do 22-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. do 20-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23

Buitenland (buiten BENELUX)
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. drs. J. van den Boomen
1. do 11-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. do 25-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. do 22-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. do 20-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23

Eindhoven
Kwartiel 3 - groep 1 - begeleider: mw. P. Neessen
1. ma 08-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. ma 22-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. ma 19-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. ma 17-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23
Kwartiel 3 - groep 2 - begeleider: dhr. drs. L. van Veldhuizen (samen met dhr. drs. P. ten Hacken)
1. di 09-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. di 23-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. di 20-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. di 18-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23

Parkstad Limburg
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. drs. L. van Veldhuizen (samen met dhr. drs. P. ten Hacken)
1. ma 08-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. ma 22-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. ma 19-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. ma 17-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23

Rotterdam
Kwartiel 3 - groep 1 - begeleider: dhr. G. Kranenburg (samen met dhr. dr. J. Bats)
1. di 09-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. di 16-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. di 20-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. di 18-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23
Kwartiel 3 - groep 2 - begeleider: dhr. drs. G. van Rijn (samen met dhr. drs. J. van den Boomen)
1. vr 12-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. vr 26-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. vr 23-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. vr 21-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23
Kwartiel 3 - groep 3 - begeleider: dhr. drs. G. van Rijn (samen met dhr. drs. J. van den Boomen)
1. wo 10-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. wo 24-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. wo 21-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. wo 19-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23
Kwartiel 3 - groep 4 - begeleider: dhr. drs. A. de Keyser (samen met dhr. drs. P. ten Hacken)
1. wo 10-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. wo 24-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. wo 14-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. wo 19-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23

Utrecht
Kwartiel 3 - groep 1 - begeleider: mw. drs. Y. Mante
1. wo 10-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. wo 24-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. wo 21-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. wo 19-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23
Kwartiel 3 - groep 2 - begeleider: dhr. ing. H. Chahim MSc
1. vr 12-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. vr 26-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. vr 23-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. vr 21-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23
Kwartiel 3 - groep 3 - begeleider: mw. M. Rijvordt
1. do 11-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. do 25-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. do 22-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. do 20-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23

Zwolle
Kwartiel 3 - groep 1 - begeleider: mw. drs. M. van der Zande-Sibinga
1. wo 10-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. wo 24-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. wo 21-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. wo 19-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23
Kwartiel 3 - groep 2 - begeleider: mw. drs. J. van Ameyden van Duym (samen met dhr. drs. P. ten Hacken)
1. di 09-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. di 23-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. wo 21-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. di 18-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23
Kwartiel 3 - groep 3 - begeleider: mw. drs. M. van der Zande-Sibinga
1. do 11-02-2021 / 13.30-17.30 uur
2. do 25-03-2021 / 13.30-17.30 uur
3. do 22-04-2021 / 13.30-17.30 uur
4. do 20-05-2021 / 13.30-17.30 uur
5. Groepspresentaties in week 23

Docenten

Dhr. drs. P. ten Hacken, dhr. drs. L. van Veldhuizen, dhr. drs. G. van Rijn, mevr. lic. M. Crijns, dhr. drs. J. van den Boomen. mevr. dr. P. Nijssen, dhr. Drs. T. van Gijsel, mevr. drs. J. van Ameyden, dhr. Th. van Zanten Msc, dhr. dr. P. Kamminga en diverse externe docenten.

Examinator: dhr. drs. J. van den Boomen. Plv. examinator dr. F. De Langen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Meer informatie

Meld na aanmelden per e-mail uw voorkeurslocatie bij Rob Wijnands (info@ou.nl). We proberen hier uiteraard rekening mee te houden maar de OU bepaalt ten alle tijden de locatie voor het bijwonen van de vijf bijeenkomsten. Als u zich laat aanmeldt, kan uw voorkeurslocatie volgeboekt zijn.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u zich wenden tot:
- Rob Wijnands, studieadviseur masteropleiding Management (info@ou.nl)
- Renate Nowak, studieadviseur bacheloropleiding Bedrijfskunde (info@ou.nl)
- Johan van den Boomen, examinator.

Uit onderzoek onder onze alumni met een MSc.-titel blijkt:
- 45% verwierf een hogere positie
- 42% nam een andere baan
- 38% kreeg salarisverhoging
- 84% zou achteraf opnieuw voor dezelfde studie kiezen.
Bron: Alumni-onderzoek 2011, J. Puls & R. vd Munckhof OU, Heerlen 2011.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een cursusreader met artikelen en het tekstboek van M. Saunders, Ph. Lewis en A. Thornhill, Research Methods for Business Students (8th edition 2019).

Mediagebruik

Digitale leeromgeving: studieteksten, opdrachten en terugkoppelingen, didactiek.
Virtuele klas (Collaborate) voor studenten die in het buitenland studeren (niet in Nederland of België).