Methoden en technieken van onderzoek

Methoden en technieken van onderzoek

  • Managementwetenschappen
  • MB0216
  • 15 EC
  • Vanaf € 1152
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Een wetenschappelijk denk- en handelingsniveau wordt binnen veel organisaties op prijs gesteld. Ook op de werkvloer word je immers geconfronteerd met (te onderzoeken) problemen. Methodologische kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek zijn dan bijzonder nuttig om goede keuzes te kunnen maken om een probleem te onderzoeken en uiteindelijk op te lossen. In deze cursus ontwikkel je op academisch niveau de benodigde methoden en technieken van onderzoek.

Binnen organisaties worden geregeld meningen geuit, argumentaties opgezet, conclusies getrokken, plannen gemaakt, enzovoort. Vaak is er geen tijd of gelegenheid voor reflectie, maar soms worden te optimistische ideeën niet doorzien en ontbreekt het aan constructief-kritische geluiden. Verstand van wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om vakliteratuur en adviesrapporten op hun waarde te kunnen schatten. Een academisch geschoolde medewerker zal bij een adviesrapport ook aandacht hebben voor de opzet en beperkingen van het onderzoek. Na deze cursus ken je de wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Dit maakt je een steviger gesprekspartner in bepaalde situaties en discussies. De kennis die je opdoet op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is dus niet alleen nuttig voor het verrichten van je afstudeeronderzoek!

Deze compact opgezette cursus begeleidt je stapsgewijs bij het ontwikkelen of versterken van je vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Die vaardigheden heb je later nodig voor je afstudeeronderzoek en de inhoud van de cursus sluit nauw aan bij de opzet en inhoud van de scriptie. In de online leeromgeving zijn de leerdoelen en opdrachten, in de vorm van studietaken, ondergebracht in vijf thematische blokken: 1. Wetenschappelijk onderzoek, 2. Literatuuronderzoek, 3. Kwantitatief onderzoek, 4. Kwalitatief onderzoek, 5. Reflectie en rapportage. Bij het uitvoeren van de studietaken maak je gebruik van een tekstboek en een reader. Verder zijn er bijeenkomsten gepland waarin toelichting op en verdieping van de stof wordt geboden, je feedback krijgt op opdrachten en je aanvullende oefeningen doet. Samen met een groepje medestudenten werk je gedurende de begeleidingstijd aan een presentatie die als bijzondere verplichting deel uitmaakt van het tentamen van de cursus.

Nadat je deze cursus hebt bestudeerd, beschik je over een academische houding en heb je de competenties en de kennis om zelfstandig academisch onderzoek te verrichten op bachelor- en masterniveau.

Doel en opzet van de cursus
Deze cursus beoogt een brug te slaan tussen hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Het biedt een effectief programma voor studenten die op het niveau van de Bachelor Bedrijfskunde of Bachelor Informatiekunde willen afstuderen. Daarnaast wordt deze cursus onder een andere cursuscode (MB0116) als cursus gebruikt om in te kunnen stromen in de Master of Science Management of Master of Science in Gezondheidswetenschappen.

In een compacte opzet word je begeleid en uitgedaagd bij het aanleren en versterken van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De opdrachten in de vorm van studietaken en de leerdoelen vind je terug in de vijf blokken van deze cursus.
Ook doe je in deze cursus vaardigheden op die je later nodig hebt voor je afstudeeronderzoek. De inhoud van deze cursus sluit dan ook nauw aan bij de opzet en inhoud van de masterscriptie. In een groepje met medestudenten werk je gedurende de begeleidingstijd aan een presentatie die als bijzondere verplichting deel uitmaakt van het tentamen van de cursus.

Ingangseisen

Je volgt deze cursus in het kader van de bacheloropleiding Bedrijfskunde of de bacheloropleiding Informatiekunde. We hanteren als formele ingangseis dat je ten minste 30 studiepunten van deze opleiding en de cursus MB0612 Basis academische vaardigheden of gelijkwaardig hebt afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.


Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen Regressie en tijdreeksanalyse AV2 (B07212 en B15111), Variantie- en correlatieanalyse AV4 (B03212 en B17111) en Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (PB0202). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Idealiter rond je deze cursus binnen een half jaar af. Diverse organisatorische maatregelen, zoals colleges waarin de opdrachten centraal staan, maken deze snelheid realiseerbaar. Je werkt samen met een aantal medestudenten aan een groepspresentatie aan het eind van de begeleidingsperiode. Daarnaast blijven een stevige motivatie en inzet nodig.

Studiesucces wordt bevorderd door:
- redelijke studiecijfers voor een aan bedrijfskunde verwante opleiding en/of een baan die veel relevante ervaring heeft opgeleverd
- je vermogen om in korte tijd (Engelstalige) literatuur door te nemen en samen te vatten
- je bereidheid om elke week circa 15 uur te studeren, liefst in volledige dagdelen
- Grote angst voor statistiek of methodologie is niet nodig.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment: september (kwartiel 1) en februari (kwartiel 3) en loopt door in eht volgende kwartiel.

Tijdens deze cursus volg je vijf verplichte bijeenkomsten, waarvan 4 bijeenkomsten op locatie. Deze bijeenkomsten zijn verplicht omdat je samen met je studiegenoten aan een grote groepsopdracht werkt.

In een groepje met medestudenten werk je gedurende de begeleidingstijd op locatie aan een onderzoeksvoorstel/presentatie. Hiervoor word je automatisch ingedeeld bij het studiecentrum dat je hebt aangegeven bij het aanmelden voor de cursus, tenzij dit niet één van de geboden opties is (Amsterdam, Antwerpen, Eindhoven, Heerlen, Rotterdam, Utrecht of Zwolle). In dat geval word je ingedeeld bij de dichtstbijzijnde locatie van je woonadres. Mocht je graag ingedeeld willen worden bij een andere locatie/groep, neem dan contact op met de studieadviseurs via studieadvies.management@ou.nl. We proberen uiteraard rekening te houden met je voorkeur, maar de OU bepaalt te allen tijde de locatie voor het bijwonen van de bijeenkomsten. Als je je laat aanmeldt, kan je voorkeurslocatie volgeboekt zijn. Je kunt na de start niet meer wisselen van groep. Houd er ook rekening mee dat bij te weinig aanmeldingen, locaties geannuleerd kunnen worden.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiecentrum Amsterdam
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. J. van den Boomen
Groep 1
1. do 05-09-2024 / 13.30-17.30 uur
2. do 31-10-2024 / 13.30-17.30 uur
3. do 21-11-2024 / 13.30-17.30 uur
4. do 12-12-2024 / 13.30-17.30 uur
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. J. van den Boomen
Groep 2
1. ma 09-09-2024 / 13.30-17.30 uur
2. ma 14-10-2024 / 13.30-17.30 uur
3. ma 04-11-2024 / 13.30-17.30 uur
4. ma 09-12-2024 / 13.30-17.30 uur

Studiecentrum Antwerpen
Kwartiel 1 - begeleider: mw. B. Waelbers
1. di 10-09-2024 / 13.30-17.30 uur
2. di 15-10-2024 / 13.30-17.30 uur
3. di 05-11-2024 / 13.30-17.30 uur
4. di 10-12-2024 / 13.30[-17.30 uur

Buitenland
Kwartiel 1 - begeleiders: dhr. G. van Rijn en dhr. W. Schoenmakers
1. wo 11-09-2024 / 13.30-17.30 uur
2. wo 16-10-2024 / 13.30-17.30 uur
3. wo 30-10-2024 / 13.30-17.30 uur
4. wo 11-12-2024 / 13.30-17.30 uur

Studiecentrum Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. P. Ghijsen
Groep 1
1. wo 11-09-2024 / 13.30-17.30 uur
2. di 15-10-2024 / 13.30-17.30 uur
3. di 19-11-2024 / 13.30-17.30 uur
4. di 10-12-2024 / 13.30-17.30 uur
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. J. Derkx
1. do 12-09-2024 / 13.30-17.30 uur
2. do 24-10-2024 / 13.30-17.30 uur
3. do 07-11-2024 / 13.30-17.30 uur
4. do 12-12-2024 / 13.30-17.30 uur

Studiecentrum Parkstad, Heerlen
Kwartiel 1 : begeleiders: dhr. L. Veldhuizen en dhr. W. Schoenmakers
1. ma 09-09-2024 / 13.30-17.30 uur
2. ma 14-10-2024 / 13.30-17.30 uur
3. ma 04-11-2024 / 13.30-17.30 uur
4. ma 09-12-2024 / 13.30-17.30 uur

Studiecentrum Rotterdam
Kwartiel 1 - begeleiders: dhr. T. de Keyser en dhr. W. Schoenmakers
Groep 1
1. wo 04-09-2024 / 14.00-18.00 uur
2. wo 16-10-2024 / 14.00-18.00 uur
3. wo 06-11-2024 / 14.00-18.00 uur
4. wo 11-12-2024 / 14.00-18.00 uur
Kwartiel 1 - begeleiders: dhr. T. de Keyser en dhr. J. van den Boomen
Groep 2
1. do 05-09-2024 / 14.00-18.00 uur
2. wo 23-10-2024 / 14.00-18.00 uur
3. wo 20-11-2024 / 14.00-18.00 uur
4. wo 18-12-2024 / 14.00-18.00 uur

Studiecentrum Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. J. van Steenkiste
Groep 1
1. wo 11-09-2024 / 13.30-17.30 uur
2. wo 16-10-2024 / 13.30-17.30 uur
3. wo 06-11-2024 / 13.30-17.30 uur
4. wo 11-12-2024 / 13.30-17.30 uur
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. J. van den Boomen
Groep 2
1. di 10-09-2024 / 13.30-17.30 uur
2. di 15-10-2024 / 13.30-17.30 uur
3. di 29-10-2024 / 13.30-17.30 uur
4. di 10-12-2024 / 13.30-17.30 uur

Studiecentrum Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. M. Wijngaarde en dhr. J. van den Boomen
Groep 1
1. di 10-09-2024 / 14.00-18.00 uur
2. di 15-10-2024 / 14.00-18.00 uur
3. di 05-11-2024 / 14.00-18.00 uur
4. di 10-12-2024 / 14.00-18.00 uur
Kwartiel 1- begeleider: mw.dr. K. Kourtit
Groep 2
1. do 12-09-2024 / 14.00-18.00 uur
2. do 17-10-2024 / 14.00-18.00 uur
3. do 21-11-2024 / 14.00-18.00 uur
4. do 12-12-2024 / 14.00-18.00 uurTentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus kun je je wenden tot:
- Team studieadviseurs van de faculteit Managementwetenschappen (studieadvies.management@ou.nl).
- Petra Neessen, examinator.

Cursusmateriaal

Deze cursus maakt gebruik van een cursusreader met artikelen en het tekstboek van M. Saunders, Ph. Lewis en A. Thornhill, Research Methods for Business Students (8th edition 2019).

Mediagebruik

Online leeromgeving met studieteksten, opdrachten en terugkoppelingen.
Voor studenten die in het buitenland studeren (buiten de Benelux) worden de vijf verplichte bijeenkomsten in online sessies aangeboden.
Let altijd goed op de informatie in de online leeromgeving bij de start van de cursus voor je eigen groep.