Financial accounting en administratieve processen

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Financial accounting en administratieve processen
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB0402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus Financial accounting komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
- introductie boekhouden;
- regelgeving externe verslaggeving;
- kwaliteit van verslaggeving;
- grondslagen van de informatieverschaffing in de jaarrekening;
- vermogens- en winstbepaling;
- balans;
- winst-en-verliesrekening;
- kasstroomoverzicht;
- deelnemingen en consolidaties;
- financiële analyse.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt bestudeerd, verwachten we dat u:
- de omgeving van externe verslaggeving, d.w.z. plaatsbepaling, de regelgeving m.b.t. inhoud en proces van externe verslaggevingen kunt benoemen en begrijpen;
- de basisbeginselen van het dubbel boekhouden kunt benoemen en begrijpen, alsmede kunt toepassen d.m.v. het samenstellen van een balans, verlies-en-winstrekening en kasstroomoverzicht op basis van financiële transacties;
- de grondslagen van de jaarrekening (conceptual framework) en het bestuursverslag kunt benoemen en begrijpen;
- de twee soorten van waardering van een onderneming volgens de economische en accounting-benadering kunt benoemen, begrijpen en toepassen;
- de verslaggevingseisen voor de vaste activa op de balans kunt benoemen, begrijpen en toepassen;
- de verslaggevingseisen voor de vlottende activa op de balans kunt benoemen, begrijpen en toepassen;
- de verslaggevingseisen voor de verplichtingen en het eigen vermogen op de balans kunt benoemen, begrijpen en toepassen;
- de verslaggevingseisen voor het opstellen van de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht kunt benoemen, begrijpen en toepassen;
- de verslaggevingseisen ten aanzien van kapitaalbelangen in het algemeen, en consolidatie in het bijzonder kunt benoemen, begrijpen en toepassen;
- financiële ratio’s als onderdeel van een financiële analyse kunt benoemen, begrijpen, toepassen, analyseren en evalueren.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de volgende cursussen: Financial accounting (B39111), Introductie financial accounting (E10131), Administratieve processen en accounting (B38111/E03131) en OUX: Administratieve processen en accounting en financial accounting (B09113). Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Deze cursus is een introductie in het vakgebied financial accounting. Daarnaast voorzien de eerste taken in een basis voor wat betreft boekhouden. Er is dan ook geen specifieke voorkennis gewenst.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Omdat het een cursus met vast instroommoment betreft, krijgt u via de digitale leeromgeving per week leerstof en verschillende typen studieopdrachten aangeboden. Deze zijn zodanig gekozen dat u per week een vergelijkbare studielast heeft. Daarmee wordt de cursus overzichtelijk en studeerbaar, hetgeen uiteindelijk de slagingskans ten goede komt. Daarnaast zijn er meerdere (online) bijeenkomsten.

Docenten

Dhr. dr. T. Thijssens.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een handboek en digitale leeromgeving waarin een diversiteit aan bronnen en opdrachten wordt aangeboden.

Mediagebruik

Digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

De begeleiding krijgt grotendeels vorm via de digitale leeromgeving. In deze leeromgeving krijgt u per week leerstof en verschillende typen studieopdrachten aangeboden. Ook kunt u hier met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.