Financial accounting en administratieve processen

Financial accounting en administratieve processen

  • Managementwetenschappen
  • MB0412
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

Accounting speelt een belangrijke rol in ons leven. Hoogstwaarschijnlijk heb je al boekhoudprincipes toegepast in je dagelijks leven, misschien wel zonder dat je het zelf wist. Beheer je een maandelijks huishoudbudget? Dan weet je al hoe je je inkomsten en uitgaven voor de maand moet voorspellen en hoe je zorgvuldig moet budgetteren om er zeker van te zijn dat je aan al je financiële verplichtingen kunt voldoen. Accounting voorziet ook investeerders van waardevolle financiële informatie die nodig is om de huidige en toekomstige prestaties van een bedrijf te analyseren en investeringsbeslissingen te nemen. Maar hoe gebruiken we financiële gegevens om de gezondheid en toekomstverwachtingen van een bedrijf te bepalen? En hoe beoordelen we de kwaliteit en bruikbaarheid van de financiële verslaglegging van een bedrijf? Met deze belangrijke vragen gaan we actief aan de slag.

Bedrijven produceren over het algemeen drie belangrijke financiële overzichten: de balans (balance sheet), de winst- en verliesrekening (income statement) en het kasstroomoverzicht (cash flow statement). In de cursus ga je je verdiepen in elk van deze overzichten en leer je het verschil begrijpen tussen acceptabele en creatieve boekhoudkeuzes, ook wel bekend als winststuring (earnings management). Tot slot voegen we de opgedane kennis over boekhouden en financiële verslaglegging samen om het analyseren van financiële overzichten te oefenen. Deze opzet zal je helpen boekhouden en de nuances ervan te begrijpen. Je ontwikkelt zo de benodigde bagage om jaarrekeningen te lezen en kritisch te interpreteren.

Na het succesvol afronden van de cursus ben je in staat om gegeven financiële informatie kritisch te evalueren en verschillende bedrijven te vergelijken op basis van hun financiële verslaglegging. Ook kun je de onderliggende eigenschappen en kenmerken van Corporate Social Responsibility reporting uitleggen. Je bent in staat om je academische literatuur eigen te maken en kunt je inzichten direct toepassen in de praktijk.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de volgende cursussen: Financial accounting (B39111), Introductie financial accounting (E10131) . Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Deze cursus is een introductie in het vakgebied financial accounting. Daarnaast voorzien de eerste taken in een basis voor wat betreft boekhouden. Er is dan ook geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding krijgt grotendeels vorm via de digitale leeromgeving. Omdat het een cursus met vast instroommoment betreft, krijg je hier wekelijks leerstof en verschillende typen studieopdrachten aangeboden. Deze zijn zodanig gekozen dat je per week een vergelijkbare studielast hebt. Daarmee wordt de cursus overzichtelijk en studeerbaar, hetgeen uiteindelijk de slagingskans ten goede komt. Daarnaast zijn er video’s en oefenopgaven beschikbaar.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

18-11-2024 14:00, 28-04-2025 19:00, 10-07-2025 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
De online wiskundige rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving waarin diverse bronnen en opdrachten worden aangeboden en een tekstboek.

Mediagebruik

Digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving krijg je wekelijks leerstof en verschillende typen studieopdrachten aangeboden. Ook kun je hier met begeleiders informatie uitwisselen en met medestudenten discussiëren over de leerstof.