Marketing

Marketing

  • Managementwetenschappen
  • MB0712
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Betreed de wereld van zakelijk succes met deze doelgerichte cursus over marketing, de bedrijfskundige discipline die de klant centraal stelt. Essentieel voor marketing is het identificeren van de behoeften en wensen van consumenten en het ontwikkelen van producten of diensten die aan deze behoeften voldoen. Het gaat niet alleen om het verkopen van een product, maar ook om het opbouwen van relaties en het creëren van waardevolle ervaringen voor de klant. Deze cursus is ontworpen om je uit te rusten met de benodigde kennis en vaardigheden om resultaten te boeken als (marketing)manager.

De cursus betreft een kennismaking met het vakgebied marketing. Niet op een traditionele manier, zoals: leer het boek, maak de oefeningen, leer 3000 begrippen en vul de hokjes in tijdens een meerkeuzetentamen. In deze cursus word je direct en voortdurend aan het werk gezet met realistische praktijkcasussen die via de cursussite worden aangeboden. Je maakt kennis met het marketingconcept, klantgerichtheid, strategieformulering, marktsegmentatie en doelgroepkeuze. Daarnaast ontwikkel je inzicht in positionering, consumentengedrag, de marketingmix en marketingplanning.

Bij je werk met problemen en uitdagingen in het vakgebied marketing zul je gebruik willen maken van zowel de theorie (begrippen, concepten, methoden en technieken) als praktijkcasussen. Dit sluit goed aan op de manier waarop (marketing)managers gebruikmaken van boeken en naslagwerken en de daarin aangetroffen theorie toepassen: eerst een totaalbeeld vormen van het probleemgebied en vervolgens de theorie vertalen naar en toepassen op een praktisch probleem. Het werken met casussen nodigt je uit om je in te leven in de rol van de verantwoordelijke manager en zo actief het leerproces te doorlopen. Op deze manier blijven verworven kennis en vaardigheden meer bij dan tijdelijke, eenzijdig ‘ingestampte’ feitenkennis.

Na afloop van de cursus beschik je over de vaardigheden om de betekenis en strekking van marketingmanagement te doorgronden. Je begrijpt de onderlinge samenhang tussen verschillende aspecten en deelgebieden, en kunt daardoor kritisch reflecteren op marketingmanagement in praktijksituaties. Bovendien kun je gefundeerde analyses uitvoeren en probleemgericht werken, waardoor je effectief kunt inspelen op uitdagingen in de marketingpraktijk. De opgedane kennis stelt je in staat om begrippen, methoden en technieken van marketing op verantwoorde wijze toe te passen in concrete praktijksituaties.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus en de cursussen Marketing (MB0702), Marketing (B05111) en de Basiscursus marketing (B05132) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit een bijzondere verplichting (opdracht) in de vorm van een casus. De opdracht omvat de uitwerking van een aantal open vragen die middels de casus de tentamenstof aan de orde stellen. De tentamenstof bestaat uit (een groot gedeelte van) het tekstboek, alsmede eventueel aanvullend studiemateriaal dat via de cursuswebsite wordt aangeboden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving met casussen, opdrachten, kennistoetsen en een zelftoets. Ook vind je er een handleiding voor het gebruik van het cursusmateriaal.
Als kennisdomein en naslagwerk wordt gebruikgemaakt van het tekstboek Grondslagen van de marketing (10de ed.) van Bronis Verhage, Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten.