Kwaliteits- en procesmanagement

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Kwaliteits- en procesmanagement
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB0802
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Centraal in de cursus staan de basisprincipes van kwaliteits- en procesmanagement.
Deze basisprincipes zijn een focus op klanten, focus op processen, continue verbetering, strategische focus, leiderschapsfocus, focus op mensen, wetenschappelijke focus en systeem denken.

De leerstof is verdeeld over drie blokken. Blok 1 gaat over kwaliteitsmanagement, blok 2 over procesmanagement. In blok 3 worden de basisprincipes van kwaliteitsmanagement (m.u.v. van procesbenadering) afzonderlijk behandeld.

De cursus bestaat uit drie onderdelen: een tekstboek, een werkboek en een reader.
Kern van de leerstof is het tekstboek. Quality Management, Graeme Knowles. Bookboon.com, 2011.
Het werkboek vormt de 'leidraad' voor de cursus. Vanuit het werkboek wordt verwezen naar de hoofdstukken uit het tekstboek en artikelen en cases uit de reader.
De reader bevat additioneel studiemateriaal. Bij iedere studietaak zijn er één of meerdere artikelen of cases opgenomen. Deze aanvullende studiematerialen bieden aanvulling, verdieping en mogelijkheden tot reflectie en toepassing van de leerstof.

Leerdoelen
- Weten wat kwaliteitsbewustzijn inhoudt en wat het nut hiervan is.
- Weten wat procesdenken inhoudt en wat de relatie is met kwaliteitsmanagement.
- Weten wat de basisprincipes van kwaliteitsmanagement zijn en wat deze inhouden.
- In een concrete praktijksituatie aan de hand van de leerstof kunnen reflecteren op het kwaliteitsbewustzijn, het procesdenken en de basisprincipes van kwaliteitsmanagement.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

De cursussen Kwaliteits- en procesmanagement (MB0802), Kwaliteitsmanagement (B22321) en Procesmanagement (B08111) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding ondersteund door virtuele bijeenkomsten. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Mw. ir. L. Cuijpers, dhr. prof. dr. R. Kusters en dhr. dr. ir. H. Martin.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit drie onderdelen: een tekstboek, een werkboek en een reader.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.