Politicologie voor management

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Politicologie voor management
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB1102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Politiek is overal aanwezig. Politiek is meer dan alleen de Haagse politiek. Politiek heeft vele facetten waar de meeste mensen niet bij stilstaan, maar die zichtbaar gemaakt worden in deze cursus.

In de cursus krijgt u een actueel beeld van de politicologie, de wetenschap van de politiek. U maakt kennis met de belangrijkste thema's, benaderingen en begrippen en u ontwikkelt analytische vaardigheden speciaal waar politiek van belang is voor management.

De cursus is opgedeeld in acht themagebieden.

Het eerste en tweede thema bevat een algemene inleiding op het begrip 'politiek' en op het vakgebied. De diversiteit in het gebruik van het begrip in heden en verleden wordt hier toegelicht. Duidelijk zal worden dat er al heel lang en op vele verschillende manieren aan politiek wordt gedaan. En minstens zo lang wordt daar over nagedacht binnen en buiten de wetenschap van de politiek.

In het derde thema staat ‘macht’ centraal, een van de centrale begrippen uit de politicologie die van wezenlijk belang zijn voor management. Hierbij komen vragen aan de orde zoals: welke benaderingen van macht worden onderscheiden, en wie oefent op welke manier macht uit in bedrijven en instellingen.

Verder staan volgende thema’s centraal: democratie, macht in organisaties, media, staat, en beleid en uitvoering. Daarbij komen aan de orde wat de instellingen van de staat zijn, wat democratie is en kan zijn, welke rol de media, de oude en de nieuwe, spelen in de politiek en hoe beleid wordt uitgevoerd, speciaal waar dat van belang is voor management.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursussen Politicologie voor management(MB1102) en Politicologie (B29121) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Voor het bestuderen van deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Mw. lic. M. Crijns.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een elektronische handleiding in de digitale leeromgeving, een digitale reader (cursusbronnen) en het boek 'Power. A Radical View.' van Steven Lukes.