Strategie van organisaties

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Strategie van organisaties
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB1202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Gaat het in de organisatiekunde om het inrichten van de organisatie, zo staat binnen de strategie het richten van de organisatie centraal. Strategie kan daarbij ook gezien worden als het uitzetten van een koers om bepaalde doelen te bereiken. Om doelen te kunnen bepalen en vervolgens een strategie uit te stippelen, dient eerst een grondige analyse gemaakt te worden van de opportunies en threats in de omgeving van de organisatie en de strong points en weak points in de organisatie. De cursus gaat uitgebreid in op deze externe en interne analyse en maakt duidelijk wat hier allemaal bij komt kijken. Vervolgens wordt ingegaan op de strategie formulering, waarbij onderwerpen als business-level strategy en competitive rivalry aan de orde komen. Tot slot staat de strategie-implementatie in de organisatie centraal. Immers het nastreven van een bepaalde strategie staat of valt met de inzet van mensen en middelen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursus Strategie van organisaties (MB1202) is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus B08221 en de cursussen B08211 en B27211 Inleiding strategie en B08113 OUX: Strategie en algemene economie voor management. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus is bedoeld als een allereerste kennismaking met strategie. Passieve kennis van de Engelse taal (het boek is Engelstalig) is vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. drs. L. van Veldhuizen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' Engels-Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een boek (Thompson, Strickland, Gamble, Peteraf, Janes & Sutton, Crafting and executing strategy, European edition, McGraw-Hill), en een elektronisch werkboek.

Mediagebruik

Het elektronisch werkboek vormt de leidraad bij het bestuderen van de cursus. U kunt het elektronisch werkboek bereiken via de internetsite van de cursus in de digitale leeromgeving.