Strategie van organisaties

Strategie van organisaties

  • Managementwetenschappen
  • MB1202
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Gaat het in de organisatiekunde om het inrichten van de organisatie, zo staat binnen de strategie het richten van de organisatie centraal. Strategie kan daarbij ook gezien worden als het uitzetten van een koers om bepaalde doelen te bereiken. Om doelen te kunnen bepalen en vervolgens een strategie uit te stippelen, dient eerst een grondige analyse gemaakt te worden van de ‘opportunies’ en ‘threats’ in de omgeving van de organisatie en de ‘strong points’ en ‘weak points’ in de organisatie. De cursus gaat uitgebreid in op deze externe en interne analyse en maakt duidelijk wat hier allemaal bij komt kijken. Vervolgens wordt ingegaan op de strategieformulering, waarbij onderwerpen als ‘business-level strategy’ en ‘competitive rivalry’ aan de orde komen. Tot slot staat de strategie-implementatie in de organisatie centraal. Het nastreven van een bepaalde strategie staat of valt immers met de inzet van mensen en middelen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursus Strategie van organisaties (MB1202) is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus B08221 en de cursussen B08211 en B27211 Inleiding strategie en B08113 OUX: Strategie en algemene economie voor management. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2024 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

De cursus is bedoeld als een allereerste kennismaking met strategie. Passieve kennis van de Engelse taal (het boek is Engelstalig) is vereist.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Tentamenmogelijkheden

Laatste tentamenmogelijkheid is 31-08-2025.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een tekstboek (Thompson, Strickland, Gamble, Peteraf, Janes & Sutton, Crafting and executing strategy, European edition, McGraw-Hill, 2e editie), en een elektronisch werkboek.

Mediagebruik

Het elektronisch werkboek vormt de leidraad bij het bestuderen van de cursus. Je kunt het elektronisch werkboek bereiken via de cursussite in de digitale leeromgeving.