Gedrag in organisaties

Gedrag in organisaties

  • Managementwetenschappen
  • MB1302
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In de cursus Gedrag in organisaties willen wij u helpen om het gedrag van mensen in organisaties beter te begrijpen. Daartoe bestuderen we menselijk gedrag in organisaties op individueel, groeps- en organisatieniveau. Na een inleidend hoofdstuk over wat gedrag in organisaties nu precies inhoudt, bestuderen we
(1) op individueel niveau:
- de grondslagen van individueel gedrag (waarden, attitudes, persoonlijkheid, enz.)
- hoe mensen beslissingen nemen en wat mensen motiveert
- hoe mensen omgaan met emoties en stress.
(2) op groepsniveau:
- groepsdynamica en het creëren van effectieve teams
- leiderschap en macht binnen organisaties
- communicatie, conflict en onderhandeling.
(3) op organisatieniveau:
- hoe de structuur van organisaties wordt vormgegeven
- hoe de cultuur binnen een organisatie ontstaat en welke effecten deze heeft
- hoe u een verandering in organisaties in gang kunt zetten.
Bij elk van deze drie blokken horen verschillende opdrachten, zodat u de leerstof al doende leert toe te passen. Op het einde van elk blok krijgt u ook een tentamenopdracht die u alleen of in groepen dient op te lossen. Na elke opdracht ontvangt u feedback en op het einde van de cursus wordt de beoordeling gebaseerd op het cijfer van deze drie tentamenopdrachten.

Leerdoelen
Aan het einde van de cursus:
- heeft u kennis van verschillende niveaus van gedrag in organisaties en gerelateerde concepten
- kunt u de verschillende niveaus (individu, team, organisatie) van gedrag in organisaties analyseren en met elkaar in verband brengen
- kunt u de inzichten uit de aangeboden wetenschappelijke literatuur toepassen op de praktijksituatie en daarnaar op een correcte wetenschappelijke manier refereren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 15 november 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 31 oktober 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 31 oktober 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 november 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursussen Gedrag in organisaties (MB1302) en Organisatiecultuur (B18231) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleiding vindt plaats door middel van virtuele colleges.
Tijdens de bijeenkomst in de eerste week van de cursus maakt u kennis met alle deelnemers (medestudenten maar ook docenten) van de cursus, zullen we het onderwerp van het eerste blok over individueel gedrag van de cursus introduceren, en gaan we actief aan de slag met de stof van het tweede blok over verbanden en interacties in organisaties. Daarnaast zullen we aan de slag gaan met het vormen van de groepjes voor de eindopdracht van Blok 3 over het systeem van organisaties.
Het is dus belangrijk dat u bij deze bijeenkomst aanwezig bent.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomst
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr. D. Stynen
1. wo 17-11-2021 / 16.00-19.30 uur


Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus maakt gebruik van een digitale leeromgeving met artikelen/boekhoofdstukken die online worden aangeboden.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.