Gedrag in organisaties

Gedrag in organisaties

  • Managementwetenschappen
  • MB1302
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In de cursus Gedrag in organisaties willen we je helpen om het gedrag van mensen in organisaties beter te begrijpen. Daarom bestuderen we menselijk gedrag in organisaties op individueel, groeps- en organisatieniveau. Na een inleidend hoofdstuk over wat gedrag in organisaties nu precies inhoudt, bestuderen we:
(1) op individueel niveau:
- de grondslagen van individueel gedrag (waarden, attitudes, persoonlijkheid, enz.)
- hoe mensen beslissingen nemen en wat mensen motiveert
- hoe mensen omgaan met emoties en stress.
(2) op groepsniveau:
- groepsdynamica en het creëren van effectieve teams
- leiderschap en macht binnen organisaties
- communicatie, conflict en onderhandeling.
(3) op organisatieniveau:
- hoe de structuur van organisaties wordt vormgegeven
- hoe de cultuur binnen een organisatie ontstaat en welke effecten deze heeft
- hoe je een verandering in organisaties in gang kunt zetten.
Bij elk van deze drie blokken horen verschillende opdrachten, zodat je de leerstof al doende leert toe te passen. Op het einde van elk blok krijg je ook een tentamenopdracht die je alleen of in groepen dient op te lossen. Na elke opdracht ontvang je feedback en op het einde van de cursus wordt de beoordeling gebaseerd op het cijfer van deze drie tentamenopdrachten.

Leerdoelen
Aan het einde van de cursus:
- heb je kennis van verschillende niveaus van gedrag in organisaties en gerelateerde concepten
- kun je de verschillende niveaus (individu, team, organisatie) van gedrag in organisaties analyseren en met elkaar in verband brengen
- kun je de inzichten uit de aangeboden wetenschappelijke literatuur toepassen op de praktijksituatie en daar op een correcte wetenschappelijke manier naar refereren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursussen Gedrag in organisaties (MB1302) en Organisatiecultuur (B18231) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleiding vindt plaats door middel van virtuele colleges.
Tijdens de bijeenkomst in de eerste week van de cursus maak je kennis met alle deelnemers (medestudenten maar ook docenten) van de cursus. Ook zullen we het onderwerp van het eerste blok over individueel gedrag van de cursus introduceren, en gaan we actief aan de slag met de stof van het tweede blok over verbanden en interacties in organisaties. Daarnaast faciliteren we het vormen van de groepjes voor de eindopdracht van Blok 3 over het systeem van organisaties.
Het is dus belangrijk dat je bij deze bijeenkomst aanwezig bent. De overige bijeenkomsten zijn steeds gekoppeld aan verdieping van de leerstof uit de verschillende blokken en fungeren als actieve begeleidingsmomenten.

Begeleidingsbijeenkomsten
Online-bijeenkomst
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr. D. Stynen
- wo 22-11-2023/ 16.00-20.00 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een tekstboek: Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2020) Gedrag in organisaties, Pearson Benelux. Daarnaast worden in de digitale leeromgeving artikelen/boekhoofdstukken online aangeboden.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.