Gedrag in organisaties

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Gedrag in organisaties
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB1302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus Gedrag in organisaties willen wij u helpen om het gedrag van mensen in organisaties beter te begrijpen. Daartoe bestuderen we menselijk gedrag in organisaties op individueel, groeps- en organisatieniveau. Na een inleidend hoofdstuk over wat gedrag in organisaties nu precies inhoudt, bestuderen we
(1) op individueel niveau:
- de grondslagen van individueel gedrag (waarden, attitudes, persoonlijkheid, enz.);
- hoe mensen beslissingen nemen en wat mensen motiveert;
- hoe mensen omgaan met emoties en stress.
(2) op groepsniveau:
- groepsdynamica en het creëren van effectieve teams;
- leiderschap en macht binnen organisaties;
- communicatie, conflict en onderhandeling.
(3) op organisatieniveau:
- hoe de structuur van organisaties wordt vormgegeven;
- hoe de cultuur binnen een organisatie ontstaat en welke effecten deze heeft;
- hoe u een verandering in organisaties in gang kunt zetten.
Bij elk van deze drie blokken horen verschillende opdrachten, zodat u de leerstof al doende leert toe te passen. Op het einde van elk blok krijgt u ook een tentamenopdracht die u alleen of in groepen dient op te lossen. Na elke opdracht ontvangt u feedback en op het einde van de cursus wordt de beoordeling gebaseerd op het cijfer van deze drie tentamenopdrachten.

Leerdoelen
Aan het einde van de cursus:
- Heeft u kennis van verschillende niveaus van gedrag in organisaties en gerelateerde concepten.
- Kunt u de verschillende niveaus (individu, team, organisatie) van gedrag in organisaties analyseren en met elkaar in verband brengen.
- Kunt u de inzichten uit de aangeboden wetenschappelijke literatuur toepassen op de praktijksituatie en daarnaar op een correcte wetenschappelijke manier refereren.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursussen Gedrag in organisaties (MB1302) en Organisatiecultuur (B18231) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleiding vind plaats door middel van virtuele colleges.
Tijdens de bijeenkomst in de eerste week van de cursus maakt u kennis met alle deelnemers (medestudenten maar ook docenten) van de cursus, zullen we het onderwerp van het eerste blok over individueel gedrag van de cursus introduceren, en gaan we actief aan de slag met de stof van het tweede blok over verbanden en interacties in organisaties. Daarnaast zullen we aan de slag gaan met het vormen van de groepjes voor de eindopdracht van Blok 3 over het systeem van organisaties.
Het is dus belangrijk dat u bij deze bijeenkomst aanwezig bent.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: Diverse docenten
1. wo 18-11-2020 / 16.00-19.30 uur
2. wo 16-12-2020 / 20.00-21.30 uur
3. do 14-01-2021 / 20.00-21.30 uur

Docenten

Mw. dr. I. Nikolova, mw. dr. L. van Oortmerssen, dhr. dr. A. Vanderstukken, dhr. drs. B. Albronda (plv. examinator) en dhr. dr. D. Stynen (examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een tekstboek: Robbins, S. P., & Judge, T.A. (2015) Gedrag in organisaties, Pearson Benelux. Daarnaast zal de cursus gebruik maken van een digitale leeromgeving van artikelen/boekhoofdstukken die online worden aangeboden.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.