Sustainable finance

Sustainable finance

  • Managementwetenschappen
  • MB2802
  • 5 EC
  • Dit product is tijdelijk niet leverbaar
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Geld heeft een belangrijke sturende werking. Als veel geld gaat naar circulaire ondernemingen, wordt er veel ontwikkeld vanuit de gedachte van circulariteit. Wordt geld geïnvesteerd in vervuilende of primair op winst gerichte bedrijven, dan zullen die verder groeien. Finance wordt over het algemeen gezien als een obstakel voor een betere wereld. In deze cursus leggen we uit hoe de financiële sector gemobiliseerd kan worden om dit tegen te gaan.

Door financiering te gebruiken als middel om sociale doelen te bereiken, kunnen we de planeet en haar economie afleiden van het huidige pad naar een wereld die voor iedereen duurzaam is. Hierbij gebruiken we het boek Principles of Sustainable Finance van Schoenmaker en Schramade (2021). Dit leerboek combineert theorie, empirische gegevens en beleid om de duurzaamheidsuitdagingen voor bedrijfsinvesteringen uit te leggen. Er wordt ingegaan op de uitdagingen voor bedrijven om duurzaamheid vorm te geven. Daarnaast laat het zien hoe finance de financiering van bepaalde bedrijven en projecten kan sturen zonder in te leveren op rendement en zo de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Het analyseert de Sustainable Development Goals als een strategie voor een betere wereld, levert bewijs dat milieu-, sociale en governance factoren ertoe doen, en legt in detail uit hoe deze factoren in de bedrijfs- en financiële sector kunnen worden geïntegreerd. Ten slotte worden concepten als transitie en langetermijnwaardecreatie uitgediept.

De cursus is opgebouwd rondom vier onderwerpen:
1. Wat is duurzaamheid en wat is daarvoor nodig?
2. Duurzaamheidsuitdagingen voor bedrijven.
3. Het financieren van duurzaamheid.
4. Transitiemanagement en langetermijnwaardecreatie.

Bij elk onderwerp geven we een overzicht van leerdoelen om de studie te ondersteunen. Concepten worden helder gedefinieerd en we gebruiken veel figuren, voorbeelden en tabellen om concepten te verduidelijken. Per college werken we met opdrachten zodat je de opgedane kennis leert toepassen op casuïstiek. Ten slotte geven we suggesties voor aanvullende literatuur, die je kunt lezen als je je verder wil verdiepen in specifieke onderwerpen.

Leerdoelen
Tijdens deze cursus ontwikkel je:
- kennis in de principes van duurzaam financieren,
- inzicht in de wisselwerking tussen de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen en financiën,
- inzicht in het belang van een langetermijnperspectief,
- inzicht in de rol van finance in de transitie naar een duurzame economie.

Daarnaast leer je deze verworven kennis toe te passen op een aantal case studies.

Tijdens elk college worden aanvullende leerdoelen gespecificeerd.

Vervangende cursus

De geplande verschijningsdatum van deze cursus is vanaf februari 2023. Aanmelden kan vanaf 11 december 2022.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Aanmeldingsdata

Deze cursus zal naar verwachting verschijnen per 17-08-2022.
Aanmelden is mogelijk vanaf deze datum.

Voorkennis

Enige basiskennis van financiën is nodig om deze cursus te volgen. We gaan ervan uit dat je bekend bent met bekende financiële instrumenten zoals het ‘discounted cash flow-model’ en het ‘capital asset pricing model’. We gebruiken een Engelstalig tekstboek; kennis van de Engelse taal is dus nodig.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Opdrachten lever je in via de cursussite in de digitale leeromgeving, waarna je toegang krijgt tot de feedback. Inhoudelijke vragen kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving of e-mail stellen aan de docent.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een digitale leeromgeving met studieteksten, opdrachten en automatische terugkoppelingen. De basis van deze cursus is het tekstboek van D. Schoenmakers en W. Schramade, Principles of Sustainable Finance, Oxford Press (2021).

Mediagebruik

In deze cursus maken we gebruik van videocolleges, podcasts, en ander video- en digitaal materiaal.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.