Bachelorscriptie bedrijfskunde

Bachelorscriptie bedrijfskunde

  • Managementwetenschappen
  • MB9916
  • 15 EC
  • Vanaf € 1152
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

Ben je bijna klaar met je bacheloropleiding en benieuwd naar de laatste cruciale stap? De bachelorscriptie is niet alleen de formele afsluiting van je studie, maar ook een spreekwoordelijk kruispunt: ofwel je gaat direct de arbeidsmarkt op of je gaat door met een masteropleiding. Die keuze is aan jou. Deze scriptiecursus belooft je niet alleen de benodigde academische groei, maar biedt je ook praktische vaardigheden die van onschatbare waarde zijn voor je toekomstige carrière.

De bachelorscriptie is een intensief traject waarin je aantoont dat je in staat bent om zelfstandig onderzoek op te zetten, uit te voeren en de resultaten ervan helder te presenteren. Deze cursus voldoet aan de hoge eisen van zowel de professionele werkplek als de academische wereld. Je scriptie is namelijk veel meer dan alleen maar een verslag; het is een grondig onderzoek naar een managementwetenschappelijke probleemstelling, waarbij je gebruikmaakt van verschillende onderzoeksmethoden en -technieken. Het doel is niet alleen om bevindingen te presenteren, maar ook om ze op een inzichtelijke manier te integreren.

Bij de start van de bachelorscriptie kun je kiezen uit een van de vijf scriptietrajecten. Elke track biedt potentiële vraagstukken binnen een vakgebied van managementwetenschappen, met de benodigde literatuur en data om een academisch en praktisch relevant onderzoek uit te voeren. Afhankelijk van de gekozen track maak je gebruik van kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmethoden. De probleemstellingen en data zijn altijd actueel. Dus welke track je ook kiest, je onderzoek is maatschappelijk én wetenschappelijk relevant.

Na het afronden van deze cursus heb je waardevolle vaardigheden ontwikkeld die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Zo kun je zelfstandig en op academisch niveau reflecteren, complexe data en onderzoeken analyseren en effectief hierover rapporteren. Of je nu de arbeidsmarkt betreedt of je academische reis voortzet, na deze cursus sta je gegarandeerd stevig in je schoenen en ben je gewapend met kennis en praktische vaardigheden. Je bent startklaar voor de volgende fase van je professionele ontwikkeling!

Ingangseisen

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Deze cursus kan pas worden gevolgd nadat minimaal 150 EC binnen de bacheloropleiding zijn behaald, dan wel nadat vrijstelling daarvoor is verkregen, waaronder de cursus MB0216 Methoden en technieken van onderzoek en MB0612 Basiscursus academische vaardigheden of gelijkwaardig.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.


De cursussen Bachelorscriptie bedrijfskunde (MB9906) en de Bachelorscriptie bedrijfskunde (B87333) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus start twee keer per jaar, namelijk in kwartiel 1 (per september) en in kwartiel 3 (per februari). Vanaf het startmoment is begeleiding van het scriptietraject voorzien gedurende een half jaar (een semester). Om te kunnen starten moet je in de eerste week na inschrijving de vragenlijst die in de digitale leeromgeving staat ingevuld inleveren. Ook vindt er een startbijeenkomst plaats in de eerste of tweede week. Hierover word je via de mail geïnformeerd. Deze bijeenkomst vindt meestal plaats in Eindhoven vanaf 16 uur.
Ben je van plan om te gaan starten met de scriptie dan kun je het beste even contact opnemen met de studieadviseur Renate Nowak, via studieadvies.management@ou.nl. Zij kan je dan informeren over de vragenlijst en ook kunnen jullie dan samen je resterende studiepad bespreken.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomst
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. F. Hubers
di 03-09-2024 / 16.00-18.00 uur

Online-bijeenkomst
Kwartiel 3 - begeleider dhr.dr. F. Hubers
di 11-02-2025 / 16.00-18.00 uur

Tentamenvorm

Scriptie.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.