Your MBA

yourMBA_home_14774_head_large.jpg
Your MBA
 • Your Academy
 • 60 EC
 • Taal Nederlands
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Start september 2020 / duur 2 – 2,5 jaar
 • 19.500,- (eenmalig) / termijnen op aanvraag
 • Blended: online + face 2 face
 • Eigen casus
 • Locatie Utrecht
 • Stapelbaar
De omstandigheden binnen organisaties veranderen snel. We verwachten steeds meer nieuwe competenties, kennis en vaardigheden van werknemers om in te kunnen spelen op ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie, financial planning en open innovatie. Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière? Wil je naar een hogere managementfunctie met inhoud? Dan is het zaak dat je beschikt over de juiste ‘21st century skills’. In Your MBA maak je kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van bedrijfskundige kennis, strategisch management en corporate identity design. Met de design thinking methode leer je denken in oplossingen. De Master of Business Administration van de Open Universiteit (Your MBA) biedt jou de skills om je organisatie te ondersteunen in de strategische besluitvorming die nodig is om van de huidige Ist naar de gewilde Soll situatie te navigeren. Stel zelf het programma samen dat past bij jouw carrière-boost en profiteer van ons uitgebreide netwerk van collega’s en vakgenoten. Vergroot je loopbaanmogelijkheden en word een manager van de toekomst met Your MBA op zak! 

Bekijk voor meer informatie over Your MBA onderstaande video van Gerard Mertens, wetenschappelijk directeur Your Academy.

Wat leer je in deze opleiding?

De cursussen in de MBA zijn ingericht volgens de design thinking methode. Design thinking als strategische methode leert je kijken door een andere bril. Je legt de bril van de klant naast de bril van je eigen competenties, je eigen data-analyses en de waarde die je verbindt aan je eigen bedrijfskundige kennis. Deze bril geeft zicht op wat de “job to be done” is voor je klant, en hoe je hem of haar daar echt bij kan helpen. Je past de opgedane bedrijfskundige kennis direct toe in praktijkopdrachten, bijvoorbeeld rondom corporate identity design, data-analyse en cloud computing. Naast logica en bewijsvoering met behulp van informatiesystemen spelen ook zaken als intuïtie en creativiteit een grote rol. Met een MBA van de Open Universiteit op zak heb je al deze brillen opgezet en ben je klaar voor de toekomst. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Je bent al enige jaren werkzaam in jouw vak en merkt dat je toe bent aan de volgende carrièrestap. Je wilt je loopbaanmogelijkheden een boost geven en opstappen naar die managementfunctie waarbij ook inhoudelijke kennis nodig is. Om je carrière een boost te geven en je strategische leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen wil je een opleiding volgen die jouw bedrijfskundige kennis vergroot. Onze MBA opleiding biedt deze kennis aan op masterniveau. Zo vergaar jij de skills en tools om je specialisme te overstijgen en je te ontwikkelen op het gebied van financial planning, strategische besluitvorming en organisatieverandering. Met je MBA op zak heb je niet alleen een positieverbetering op je werk te pakken, maar ook waardevolle kennis over ondernemen in de 21e eeuw. 
Jouw werksituatie maakt een belangrijk deel uit van onze  MBA. Je studeert in een optimale mix van theorie en praktijk, op basis van een stevig theoretisch fundament. De rode draad binnen de Your MBA opleiding is de ontwerpgerichte design thinking methode. Bekijk de video om een goed beeld te krijgen van de opzet van de opleiding of bekijk de brochure.

Your MBA bij Your Academy betekent.....

 
 • de geleerde theorie toepassen op je eigen praktijkcasus
 • een modulaire opzet met een specialisatie op maat
 • Design Thinking als rode draad
 • blended learning: online activerende onderwijs gecombineerd met contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • het vergroten van je carrièrekansen
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • een diploma Master of Business Administration (MBA)
Irene Levels - Halkes

Your MBA student

“Het is soms pittig en soms gaat het heel goed. Dat ligt ook aan het onderwerp. Het betekent wel dat ik echt regelmaat in mijn leven moet hebben: er zijn een aantal avonden in de week dat ik een uur of anderhalf uur studeer en op vrijdag werk ik niet, maar werk ik aan mijn studie. Regelmatig studeer ik ook op zaterdag en zondag nog, dus het is wel een kwestie van heel goed plannen, maar ook bewust plannen om niet aan de studie te werken. Die balans moet ik zelf goed in de gaten houden.”

Rob Schouten

Your MBA student

“Ik heb bewust gekozen voor de OU vanwege de laagdrempeligheid en vanwege het informele gevoel dat ik erbij had. Dat gevoel bleek te kloppen. Mijn medestudenten zijn een beetje hetzelfde zoals ik, dus dat is heel prettig. Ik heb nog steeds contact met de medestudenten van het eerste jaar, ook al zien we elkaar niet meer tijdens de studie. Laatst zijn we gaan uiteten bijvoorbeeld. Je weet natuurlijk nooit precies waar je instapt, maar de verwachtingen die ik van tevoren had zijn wel waargemaakt”

In de MBA opleiding ga je aan de slag op basis van je eigen studiebehoefte. Het eerste jaar van Your MBA zorgt voor een stevige bedrijfskundige basis. In zes modules ga je aan de slag met verschillende managementvakken. Via de vakken uit het Applied Studies in Management programma ga je op zoek naar je exacte behoefte op het gebied van bedrijfseconomische, strategische en technologische kennis.
In het tweede jaar kies je je eigen specialisatie. Je kunt hier kiezen uit een groeiend aantal programma’s.
Bij een wekelijkse studiebelasting van 16 tot 20 uur duurt de opleiding ongeveer 2 jaar.
 
Bekijk voor meer informatie over het programma de video van Nadine Roijackers, Directeur Expertise Centrum Onderwijs & Hoogleraar Open Innovatie.

Opbouw

Studiejaar 1 Your MBA opleiding: Applied Studies in Management
 
Strategy in dilemma's
Strategie en strategisch management zijn alledaagse termen geworden in een snel veranderende (economische) omgeving. Deze module van de MBA opleiding geeft je inzicht in concepten rondom strategie. Hoe breng je de interne sterktes en zwaktes en de externe kansen en bedreigingen in kaart? In deze module neem je bestaande strategieën (waaronder die van je eigen organisatie) onder de loep. Vervolgens probeer je deze op basis van de verkregen literatuur en inzichten te verbeteren. 
 
Organisational Diagnosis
Waar zitten de hiaten als het gaat om de huidige Ist en de gewenste Soll situatie binnen een organisatie? In deze MBA module leer je de belangrijkste bouwstenen en keuzes in de inrichting, vormgeving en ontwikkeling van organisaties in onderlinge samenhang te herkennen en te beschrijven. Bovendien leer je om organisatievraagstukken- en problemen in (eigen) casuïstiek vanuit meerdere organisatie-theoretische invalshoeken te diagnosticeren en analyseren.
 
Identity Design
In een tijd van continue en snelle veranderingen, bijvoorbeeld door de steeds toenemende digitalisering, stellen organisaties zich steeds vaker vragen over hun identiteit. Wie zijn wij als organisatie? Hoe ziet de buitenwereld ons? Hoe kunnen we onze identiteit veranderen om beter tegemoet te komen aan onze belangrijkste stakeholders? In dit MBA vak passeren de meest recente wetenschappelijke inzichten rond Identity Design de revue. Daarnaast ontwikkelen we toepassingen voor jouw professionele ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden als student.
 
Financial Business Steering
Bedrijfsbeslissingen hebben invloed op de financiële prestaties van organisaties. Daarom gaan we in deze module van de MBA opleiding in op financiële sturing; strategische besluitvorming, bewaking en verantwoording. De rode draad door het programma is de manier waarop financiële informatie, met behulp van een moderne bedrijfsadministratie, data-analyse of informatietechnologie, gebruikt kan worden door managers. Zo leer je de juiste strategische beslissingen te nemen, een goede financial planning te realiseren en om financiële verantwoording af te leggen over de besturing van de organisatie.
 
Strategic Management of Information Systems
De strategische rol van informatietechnologie wordt steeds groter. Net als de impact van technologische innovaties als cloud computing, data-analyse en het Internet of Things. Dit levert serieuze uitdagingen op voor organisaties bij het nemen van strategische beslissingen. Waar, wanneer en hoe moet een organisatie bijvoorbeeld in deze technologieën investeren? In deze cursus van de MBA demonstreren we waarom strategisch management van informatiesystemen (IS) en technologieën (IT) essentieel is voor het succes van een organisatie.
 
Cyber Security    
Iedere organisatie beschikt over grote hoeveelheden data, die verwerkt worden in data-analyses. Een deel daarvan is nodig voor het nemen van beslissingen, maar niet alles mag naar buiten gebracht worden. In deze module van de opleiding bedrijfseconomie leer je wat de risico’s zijn van bij het verzamelen van data binnen een organisatie. En je leert een balans te vinden tussen wat wel en niet gedeeld kan worden.
Studiejaar 1 van de Your MBA opleiding is ook als los Certified Professional Program te volgen. Meer informatie: CPP Applied Studies in Management.
 
Studiejaar 2: specialisatieprogramma’s en -courses Your MBA 

In het tweede jaar van Your MBA stel je jouw eigen programma samen op basis van jouw gewenste carrièreboost en loopbaanmogelijkheden. Je kunt kiezen uit een groeiend aantal professional courses, die je kunt combineren tot yOUrSpecial (een specialisatie op maat).
Wil je meer structuur? Kies dan voor een speciaal samengesteld pakket in jouw  MBA. Met de modules in deze specialisaties studeer je af in een specifieke richting. En het mooie is: de specialisatierichtingen in Your MBA zijn flexibel en dynamisch. Samen met experts uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs kijken we naar de behoeften in de markt en verschillende branches op het gebied van strategisch management en organisatieontwikkeling. Op basis daarvan stellen we onze programma’s samen. Zo blijft Your MBA continue in ontwikkeling en ben jij verzekerd van de meest actuele bedrijfskundige kennis en vaardigheden, volledig afgestemd op de organisatie en strategische ontwikkelingen in jouw sector!
 
Deze specialisatierichtingen zijn op dit moment al beschikbaar:

MBA Specialisatie Innovatiemanagement voor ondernemers (20 ec) 
Of je nu je eigen bedrijf hebt of binnen een organisatie onderneemt, je kunt niet meer zonder samenwerking. Deze MBA specialisatie geeft je de skills om de leiding te nemen in deze nieuwe netwerksamenleving. Bijvoorbeeld met cursussen op het gebied van co-creatie, waarin je samen met je klant een nieuw businessmodel ontwikkelt. Wil je voorop lopen in onze netwerksamenleving? Dan is Your MBA voor ondernemers precies wat je nodig hebt! 
In vier onderdelen bestaande uit Innovatiestrategie, Organisatie van innovatie, De menselijke factor van innovatie en Innovatie in de praktijk leer je hoe innovatie in dienst kan staan van de bedrijfsstrategie en de vernieuwing daarvan (Innovatiestrategie). Als duidelijk is hoe innovatie een rol in de strategie van de organisatie kan spelen, kun je de onderneming optimaal inrichten om effectief te innoveren en samen te werken met partners (Organisatie van innovatie). Je sluit de MBA cursussen af met een concreet innovatieplan in handen, dat oplossingen biedt voor de problemen van klanten en beschrijft hoe die oplossingen in samenwerking met partners kunnen worden gerealiseerd (Innovatie in de praktijk). 
 
MBA Specialisatie Sustainability (Duurzaam management) (20 ec) 
Onze wereld verandert en verduurzaamt. Denk aan het Klimaatverdrag van Parijs of een gasvrij Nederland. Nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan in een overgang naar een meer duurzame samenleving en circulaire economie. Vraagstukken die het wezen van organisaties raken. Hoe vertaal je deze uitdagingen in een praktische business- en managementbenadering? Hoe krijgen leiders, managers en medewerkers zicht op externe ontwikkelingen en wat betekent dit dan concreet voor hun organisatie?
In deze MBA specialisatie staat het versterken van duurzaamheid van organisaties centraal in de courses Sustainable management, Environmental principles and sustainable development, Closed loop supply chains, Impact Strategy and Measurement, Smart Sustainable Economy. Duurzaamheid als managementbenadering en -uitdaging vormt daarbij het denkkader. Het MBA Professional Program Sustainability ondersteunt professionals en organisaties in hoe het duurzaam werken in een veranderende wereld wordt vormgegeven.
 
MBA Specialisatie Smart Services  (20 ec) 
De continue veranderende maatschappij kent vele uitdagingen. Bedrijven moeten inspelen op vraagstukken rondom technologische ontwikkelingen, cybercriminaliteit, veranderingen in het werkveld (employability) en klimaatverandering (sustainability). Organisaties moeten veerkrachtig zijn (resilient) en zich telkens opnieuw aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving. Het vermogen tot effectieve en continue verandering, het zien van kansen en mogelijke bedreigingen, is een van de belangrijkste kritieke succesfacturen voor organisaties. 
Systemen en partners in een productieproces of netwerk zijn steeds vaker met elkaar verbonden via digitale systemen en platformen: smart services. Dit genereert een grote hoeveelheid data die mogelijkheden biedt voor een exponentiële groei van nieuwe applicaties. In de opleiding Smart Services leer je in de MBA modules Blockchain een pragmatische aanpak, Business Analytics, Internet of Things IoT, Advanced Cybersecurity, Ethics and regulation of digital innovation en Smart Sustainable Economy welke mogelijkheden nieuwe digitale systemen en ICT oplossingen voor jouw organisatie creëren. 
 
MBA Specialisatie Onderwijsinnovatie (20 ec) 
Onderwijsinstellingen opereren binnen een dynamische maatschappelijke context. Ontwikkelingen als digitalisering, het dreigende lerarentekort, verschillende -soms tegenstrijdige- eisen en wensen van belanghebbenden en veranderende opvattingen over didactiek doen een beroep op het innovatiepotentieel van onderwijsinstellingen, hun organisatieonderdelen en hun medewerkers. 
Onderwijsinnovaties voltrekken zich op verschillende niveaus zoals onderwijsbeleid, de onderwijsorganisatie, het curriculum en de leersituatie zelf. In deze specialisatie van de MBA volg je de courses Innoveren in het onderwijs, Blended Learning als onderwijsinnovatie, Curriculuminnovaties en Toetsrevolutie om je eigen innovatiepotentieel een boost te geven. Dit Professional Program van Your MBA is ontworpen met en voor betrokken en ondernemende professionals die bij of voor instellingen werken.

MBA Specialisatie Business Controller (20 ec)
Wil jij je ontwikkelen tot het bedrijfskundig geweten van jouw organisatie? Ben jij de ambitieuze financial die zich ontplooit tot waardevolle sparringpartner voor het hoger management? Dan is de Business Controller opleiding precies wat je zoekt.
Het bedrijfsleven vraagt steeds meer en andere vaardigheden van financials. Vergaar de kennis die je nodig hebt om een volwaardig business partner te worden: maak kennis met financiële besluitvorming, verantwoording, besturing en data science. Je studeert op masterniveau én praktijkgericht. Zo profiteer je van 'the best of both worlds'. In deze MBA Professional Course volg je de courses Controlling, Financial Decision Making en Business Analytics.
 
Overige specialisaties:
•    Organiseren en veranderen in complexiteit (10 ec) (meerprijs is € 500,-) 
•    Inkoopmanagement en Supply Chain (10 ec) (meerprijs is € 500,-)
•    Besturen en (her)inrichten van bedrijfsprocessen (10 ec) (meerprijs is € 500,-)
•    Data Science (10 ec) (meerprijs is € 3.000,-)
•    Healthcare Management (20 ec) (verwacht voorjaar 2020)

Onderstaande specialisatierichtingen zijn in ontwikkeling:
•    Professional in de publieke sector
Stel jij liever je eigen specialisatie samen? Kijk dan naar yOUrSpecial
Your MBA wordt afgesloten met een praktijkgerichte MBA thesis.

Blijf op de hoogte

Nadere informatie over de nieuwe programma’s die ontwikkeld worden volgt zo snel mogelijk. Word je graag op de hoogte gehouden? Stuur dan een email naar you@ou.nl.

Studieduur

Je kunt de Your MBA opleiding afronden in 24 maanden. Tijdens de tweejarige opleiding, doorloop je in het eerste jaar het bedrijfskundige programma Applied Studies in Management. Tijdens het tweede jaar kun je je eigen opleiding verder samenstellen door courses te kiezen die aansluiten bij jouw persoonlijke uitdagingen en carrièrekansen. Het tweede jaar wordt afgerond met een praktijkgerichte bedrijfskundige thesis. De studiebelasting bedraagt 60 EC, waarvan 30 EC in het eerste jaar worden behaald (6 courses van 5 EC binnen Applied Studies in Management), 20 EC aan courses naar keuze in het tweede jaar en de praktijkgerichte thesis van 10 EC.

Begeleiding

Onze MBA wordt aangeboden in een blended learning opzet: online onderwijs aangevuld met groepsbijeenkomsten in de centraal gelegen OU vestiging in Utrecht. Zo combineren we klassieke leermethodes met modern onderwijs, zoals e-learning met behulp van webinars, online video’s of online toetsen. Je brengt je eigen cases uit de praktijk in als rode draad door de opleiding. In de opleiding bedrijfskunde maken we gebruik van de design thinking methode. Via design thinking krijg je inzicht in wat je opdrachtgever wil. Je leert actiegericht en in oplossingen te denken en geeft innovatie op een creatieve manier vorm. Door middel van de modulaire opbouw kun je je eigen studiepad bepalen. Zo kies je in het tweede jaar die courses, die het best passen bij jouw specifieke leerbehoeften, bijvoorbeeld op het gebied van strategisch management, financial planning of informatietechnologie. Bij elk succesvol afgerond vak ontvang je een officieel certificaat! 

Studieadvies

Wil je alvast een plek reserveren of een optie nemen? Benieuwd naar wat aan bod komt in Your MBA en hoe deze opleiding is opgebouwd? Wil je meer weten over de specialisatiethema’s Smart Services, Healthcare management, Innovatie en Sustainability (Duurzaam management)? Of heb je behoefte aan een persoonlijk studieadvies? Neem contact op voor een afspraak met Loes Moritz, Studieadviseur Professional Programs. Dat kan via you@ou.nl of telefonisch 045-576 2777. 

Toelating

Heb je in het hoger onderwijs nog geen bedrijfskundige kennis opgedaan, maar wil je wel een carrièrestap maken richting hoger management? Dan is deze MBA bij uitstek geschikt voor jou. De toelatingseis is eenvoudig: wat je nodig hebt is een hogeschool of universitair Bachelor diploma. Daarnaast neem je deel aan een verplicht intakegesprek en vragen we van jou een werkervaring van minimaal 4 jaar. Ook is het belangrijk dat je werkgever jou ondersteunt bij het volgen van de MBA opleiding, je hebt een aanbevelingsbrief van je werkgever of schrijft een motivatiebrief met daarin de doelstelling ten aanzien van je opleiding.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

De eerstvolgende start staat gepland voor september 2020. Wil je het rooster ontvangen? Stuur dan een email naar you@ou.nl.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij aanmelding voor de gehele opleiding is €19.500,-. Het is ook mogelijk om per onderdeel in te schrijven. De totale kosten zijn dan afhankelijk van de gekozen modulen. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd.
LET OP: voor diverse specialisaties wordt een meerprijs berekend.

Wanneer je je inschrijft voor de hele MBA, ga je de verplichting aan om het hele programma te volgen. De keuze voor de specialisatiecursussen hoeft je pas aan het eind van het eerste jaar door te geven. Het is ook mogelijk om je per onderdeel in te schrijven. Het is mogelijk dat de totale prijs dan hoger uitvalt dan wanneer je je direct inschrijft voor de hele MBA.
 
De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) en Levenlanglerenkrediet (LLLK) zijn niet van toepassing op deze MBA.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaal je zelf de MBA? Dan zijn de opleidingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Diploma

Het belangrijkste verschil tussen de master Management en de MBA is het feit, dat de master Management een Master of Science is en dus wetenschappelijk van aard. De MBA is een praktijkgerichte master op academisch niveau.
Als MBA sluit je je aan bij Life Long Learning. Vanaf het begin van de studie, maar ook daarna, kun je profiteren van ons uitgebreide netwerk. Zo blijf je continu in contact met collega’s en vakgenoten in diverse, relevante doelgroepen.

Titel

Na succesvolle afronding van de MBA opleiding mag de titel MBA gedragen worden.